BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

Hazırlayan üye Hasan Başar

1-Özellikle başlangıç düzeyindeki üyelerin ekonomik sorunları nedeniyle bazı aylarda ürün çekememe durumları olabilir. Normalde bu durumda üyelerin altında biriken primler o ay aktif olan üst sponsora gidiyor.Bu durumu hakkaniyetsiz bir yaklaşım olarak görüyorum.

Konuyla ilgili şöyle bir önerim var:

a-Altta biriken primler en azından bir paketlik ürünü (yaklaşık 150 TL)karşılıyorsa kişinin talebi halinde istediği ürünler prim karşılığı bu üyeye gönderilmelidir.

b-Ürünün yarı primi üyeye yarı primi üst sponsora ödenmelidir. En azından şirket aktif olmadığı halde üyeye prim ödeyerek ona maddi ve manevi katkı sağlamış olur. Bu durum üyeyi firmaya ve ekibine aktif katkı için motive eder.

c-Biobellinda üyeleri bünyesinde oluşturulacak DAYANIŞMA FONU için kaynak oluşturulabilir. Bu durumda aktif olamayan üyenin o ayki tahakkuk eden primi üçe bölünür. Üçte biri üyeye,üçte bir aktif olup kendisine en yakın olan üst sponsora,üçte biri de BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONUNA aktarılır.

2-BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONU: Türkiye olarak Osmanlı gibi bir vakıf kültürün mirasçısı olan bir millet olduğumuz halde son 20-30 yıldan beri kapitalist kültürün etkisiyle paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu kaybettik. Kısmen de olsa Ramazan ayında yardım olarak Zekat ve fitreler toplanıp dağıtılsa dahi bu süreç toplumda fakirliğin ortadan kalkmasına ve yardımların yerine ulaşmasına yeterli olmamaktadır.

Biobellinde üyeleri olarak bizler bir çatı altına ortak hedeflerde yürüyen bir girişimcilik ailesi olduğumuzu düşünebiliriz. Etik değerlere bağlı ve milli amaçlarla üretim yapan bir firmanın ürünlerinin satışı, tanıtımı ve dağıtımından kazandıklarımız manevi ve sosyal bir görev olarak paylaşabilmeliyiz. Bu İslam dininin Kutsal Kitabı Kuran da geçen bir ilahi emirdir.

Öncelikli olarak biobellinda üyelerinin ölüm,doğum,askerlik,evlenme,hastalık,eğitim,kitap basımı, biobellinda irtibat bürosu kurmanın yatırım ve işletmesi,…gibi yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda değerlendirilebilecek bir yardım havuzu oluşturulabilir.

Bunun kurulumu veya işletilmesi dernek veya vakıf şeklinde olabileceği gibi şirket bünyesinde bir alt birim olarak da bir oluşum sağlanabilir.

Yardımların başvuru, değerlendirme ve onaylanma süreçleri hakkında tüm üyeleri açık şeffaf ve adil bir düzenleme oluşturulmalıdır. Üyelerden kesilen ve üyelerin doğrudan gönderdiği yardımların kendilerin verilecek takip kodlarıyla hangi süreçlerden geçip hangi ama için kullanıldığının izlenebilirliği sağlanmalıdır.

Üyelere yönelik yardımlarda yönetim kurulunun kararı tek başına yeterlidir. Ancak üyelerin dışına yardım yapılacaksa bu onay sürecine üyelerin elektronik ortamda yapılacak sms oylaması ile dahil olmaları sağlanabilir. Mesela bir camiye yardım yapılacaksa gerekçesi, yardımın hangi amaçla kullanılacağı, yardımın miktarı belirtilerek belirlenen bir tarih ve saatte elektronik oylamaya karar verilir. üyelerin %51 inin onayını alan yardım ilgili konu için ilgili yere gönderilir.

Biobellinda Dayanışma Fonu Kaynakları:

a-Üyelerin bağışları, b-Aktif olamayan üyelerden gelen kısmi primler,c-İsteğe bağlı olarak üyelerin sipariş faturalarına yansıyan küsuratlar.

3-Biobellinda üyelerinin sipariş ettiği ürünlerin kapakları biriktirilerek belli limitlere geldiğinde şirketin fabrika adresine gönderilmelidir. Gönderen kişi üye numarasını ve gerekli üyelik bilgileri gönderide belirtmelidir. Fabrikanın gönderileri alan görevlisi gönderilen boş kutuların mali değerini hesaplayarak tahakkuk eden bedeli ve üyenin numarasını elektronik ortamda şirket muhasebesine iletir. Şirket muhasebesinde hesaplan tutar üyenin alacağı prime eklenir.

4-Biobellinda ekip oluşumunda ikili sisteme geçmelidir. Çünkü mevcut sistem üyeye altına doğrudan 6-7 üye kayıt ederek alt ekiplerinin altına üye kaydetmeyi sonraya bırakmak suretiyle ekip oluşumunu ve ekip motivasyonunu zorlaştırmaktadır.

İkili sisteme geçildiğinde üye lider veya lider adayı üyelerini motive etmek için sağ dış koluna yazar.Pasif kalacak veya zayıf üyelerini ise sol iç koluna yazar.Kendisi ve sağ dış koldan bağlı olduğu üst sponsorlar sürekli sağ dış kola güçlü üyeleri kayıt ederek ekibi hızlı büyütürler.

İkili sistemlerde üyenin kazanması için üyenin kendisinin ve üyenin sağ ve solundaki iki üyenin o ay aktif olması şartı aranır.

Yukarıda birinci maddede anlatılan sistem uygulandığında aktif olmayan üyelerinde kısmi prim alması sağlanarak ekip motivasyonu ve ekibin sürekliliği sağlanır. Böyle bir sistem hayata geçerse Türkiye ve dünyadaki ağ yapılanmalarına bir model olacaktır inşallah.

Mevcut yapılanmadan ikili yapılanmaya nasıl geçileceği bir soru veya sorun olarak gündeme gelecektir.

Bu durumu aşmak için istisna durumları hariç şöyle bir önerim vardır:

Her üyenin altındaki ekiplerden kademeler bazında en başarılı ve aktif olanı sağ dış seribaşı üye yapılır. Bu şekilde en başarı üç üye sağ dış sıraya alt alta sıralanırlar. Diğer üyeler ise sol iç kola başarı(puan ve aktiflik)sırasına göre sıralanır. Aynı süreç alt yatay kademeler içinde uygulanır.

Bu sıralamada istisna olarak bazı üyeler mevcut sponsor üye ilişkilerinde satışla ilgili yaşanan sorunlar, hukuki ve ailevi (belgelenebilir)sorunlara dayalı olarak sponsor değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu durumlarda üyenin, mevcut üst sponsorun ve üyenin geçmek istediği sponsorun dilekçeler(varsa belgeleri eklenerek)şirket yönetimine arz edilir. Şirket yönetimi kararı ile gereken değişiklik yapılır. Şirket talebi uygun görmez ise gerekçesini belirterek itiraz halinde yetkili ve görevli mahkemeyi belirtmek kaydı ile kararı üyeye ve ilgili sponsorlara tebliğ eder.

İkinci istisnai durumda ekibe çok sonraları girdiği halde olağanüstü başarılar ve kazançlar elde eden üyelerin alt sıralarda kalması hakkaniyetsiz bir durumdur.

Bu yeniden yapılanma vesilesi ile çok başarılı üyelere başarı puanlarına göre yönetim kurulu kararı ile üst basamaklarda yer alma fırsatı sağlanabilir. Ancak bu şekilde geçiş yapacak olan üyelerle ve belirli gelir seviyesini yakalamış tüm üst basamak üyelerine haftalık primlerinin %5 ini Dayanışma Fonuna aktaracakları belgesi yazılı ve imzalı olarak istenir.

5-Helal üretim ve helal kazanç amacı doğrultusunda parfümlerinin tamamı alkolsüz olmalıdır ve kolonyalar üretimden kaldırılmalıdır. Kolonyaların yerine alkolsüz ve doğal gülsuyu üretimine geçilmelidir.

6-Boş kutu ve ürün kataloğu ve sistem tanıtım kitapçığına ücreti kadar puan verilmelidir.

7-Ülkemiz insanlarının temel ihtiyaç maddesi temizlik ve kozmetikten önce gıdadır. Helal, yeterli ve dengeli gıda temini de toplumumuzun sağlığı ve maneviyatı için çok önemlidir. Bu hususta devletimizin ciddi ihmalkarlığı olsa da küçük de olsa organik ve helal üretim yapan merkezler vardır. Şirketimiz bu merkezlerle irtibata geçerek bu sağlıklı, doğal ve helal ürünlerin sertifikaları belgelenmek şartıyla doğrudan satış sistemine eklenmesini sağlayabilir.

8-Küçük esnaf olarak sadece temizlik ve kozmetik ürünü satan dükkanlar ile küçük cirolu bakkallar ve marketlerin daha yüksek kar marjları ile doğrudan satış sistemine dahil olmaları sağlanmalıdır. Böylelikle bu işyerini sisteme katan üyenin yakın çevresindeki kişilerin kargo ücreti ödemeden doğrudan ürün temini imkanı elde etmeleri sağlanabilir. Ayrıca bu KOBİ lerin öngörülen kazançları sağlamaları sonrasında küçük ölçekli seminerlerin finansmanını sağlaması sağlanabilir.Bu durumda yapılacak tanıtım seminerinde KOBİ üyenin çekmiş olduğu ürünlerin konuklara satılması şartı getirilir.

9-Primler aylık değil haftalık olarak Cuma günü saat 14 00 te dağıtılmalıdır.Bu zaman tercihinin sebebi, Cuma gününün manevi değeri ve Cuma namazı sonrası bereketi ile ilgidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAİZ BORÇLARINA VE TÜM BORÇLANMA RİSKLERİNE KESİN ÇÖZÜM

KREDİ KARTLARI ile FAİZSİZ EKONOMİYE GEÇİŞ MODELİ
Yazan ve Düzenleyen:Hasan BAŞAR iletişim: hasanbasar1453@gmail.com
Aşağıda belirtilen model 10 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Her ne kadar eksikleri ve kusurları olmuş olsa da inşallah kabul edilip uygulandığında bugün yaşanan bankacılık ve borçlanma sorunlarının çok büyük oranda çözülebileceğini düşünüyorum. Bu sistem uygulandığında, bankalar, devlet, özel ve kamu işletmeleri, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları vd. sivil toplum örgütleri ile tüm vatandaşlar; İNŞALLAH FAİZ İŞLEMİ VE FAİZ KAZANCI OLMADAN kazançlı olabileceklerdir. Bu uygulamanın tüm Türk-İslam alemine ve insanlık alemine hayırlar ve bereketler getirmesini Cenabı Allah’tan diliyorum.
Faiz uygulaması toplumda sosyal adaleti, paylaşım ve yardımlaşma duygusunu ortadan kaldırdığı gibi çalışmadan kazanmak gibi haksız ve ahlaki olmayan yollarla insanları tefecilik suçuna, kumar ve bahis oyunları gibi kötü alışkanlıklara teşvik yönlendirmektedir. Bu nedenlerle; faizle ilgili tüm kanun maddelerinin; Anayasa’nın sosyal devlet, insan haklarına saygılı devlet ilkeleri ile uluslararası sözleşmelerdeki insanların yaşama hakkı, konut ve mülkiyet edinme, insan onuruna yaraşır bir hayat sürme haklarını ortadan kaldırdığı gerekçeleri ile toptan kaldırılması gerekmektedir.
BDDK kurulduğu tarihten bu yana bankaları yaptıkları sözleşmeler, bireysel, kurumsal ve uluslar arası işlemler ile ilgili 10 geriye dönük olarak yazılı ve elektronik ortamda belge tutma zorunluluğu getirmemiştir. Oysa parasal ve teknolojik açıdan daha kısıtlı imkanlara sahip kamu kurum ve kuruluşlarının bile Devlet Arşivleri Kanunu ve yönetmeliği hükümlerine göre 10 yıl geriye dönük arşiv tutma vatandaşlara ücretsiz veya sembolik ücretler karşılığında sunma zorunluluğu varken. Bankların arşiv tutma zorunluluğunu BDDK sağlamamıştır. Bu nedenle bireysel veya kurumsal müşterilerin bankalarla ilgili uyuşmazlıklarında bu durumu belgelendirme konusu tamamen bankaların insafına ve inisiyatifine bırakılmıştır. Bu arşivleme zorunluluğu sağlanamadığından suç delillerini aklama olaylarını belgeleme imkanı ortadan kalktığı gibi, devletin vergi ve sigorta primleri gerçek miktarlarıyla tahsil edilmemektedir. Banka belgeleri zamanında gelmediğinden davalar uzamakta ve yargının iş ve maliyet yükü artmaktadır Bu BDDK açısında ağır bir ayıplı hizmet ve hizmet kusurudur. Aynı zamanda bankalar artık müşteri kazıklama hususunda itibarlarını hiçe sayacak derecede pervasız olduğundan bu arşivlemenin ALTILI arşivleme olma zorunluluğu getirilmelidir:
1- BANKANIN FİZİKSEL VE ELEKTRONİK ARŞİVİ,
2-BDDK BANKACILIK İŞLEMLERİ FİZİKSEL VE ELEKTRONİK ARŞİVİ
3-MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK ARŞİVİ,
4-SGK BANKACILIK ELEKTRONİK ARŞİVİ,
5-ADALET BAKANLIĞI UYAP BANKACILIK İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ARŞİVİ
6-MASAK ELEKTRONİK ARŞİVİ
Bu sistemin uygulanmasının ilke ve esasları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:
Genel Esaslar
1-Faizin her türlüsü, hazine bonosu,tahvil,çek alım satımı tefecilik sayılarak anayasada ve ilgili kanunlarda açık ifadelerle yasaktır.Devletin bankalardan borç para alması yasaktır.Devletin bütçe dışında para ihtiyacı olduğunda sadece kamu çalışanları ve emekliler ile altyapı giderlerinde kullanılmak üzere darphaneden ihtiyaç kadar para bastıracaktır.
2-Bankalar borç para veren kuruluşlar değillerdir.Bankalar maaş ödeme,sosyal yardım ödeme,havale-EFT paraları ödeme,icra-senet tahsilatı ödeme,…gibi ilgili kanunda belirtilecek olan işlemler dışında kimseye borç ve kredi veremezler.Bankalar ancak tacirlerin ve tüketicilerin (son kullanıcıların) gelir-gider durumlarını takip ve analiz ederek tacirlerin yatırım ve ödeme işlemleri ile tüketicilerin harcama işlemleri ile ilgili olarak alışveriş kredisi puanı verirler.Kanunda belirtilecek puanların aşağısında puan alan işletmelere teminat mektubu,tüketicilerde borçlanma onayı verilmeyecektir.
3-Tüketicilerin veya tacirlerin gelir gider dengesizlikleri varsa; bu kişilerin evlerine sosyal hizmet uzmanları,işyerlerine yatırım danışmanları gelip durum analizi yaparlar.Ailelere yardım gerekiyorsa ihtiyacı karşılayacak kadar ilgili ailelere sosyal yardımlar yapılır.Tacirlere de devlet desteği gerekiyorsa gerektiği ölçüde devlet desteği yapılır.Ancak tacire önceden gerekli yazılı uyarları yapılmış olmasına rağmen tacirin ilgili uyarıları dikkate almadan kusurlarını devam ettirmesi neticesinde işletme zarara uğradıysa,tacirin işyeri için iflas ve tasfiye kararı alınır.Tacirin 10 yıl ticaret yapması yasaklanır.Tacir bu 10 yıl zarfında işçi veya memur olabilir ancak girişimci olamaz.10 Yıldan sonra bu kişi girişimciliğe başlar tekrar iflas ederse bu kişiye ömür boyu ticaret yapma yasağı getirilir.
4-Banka reklamlarına yasaklama getirilir. Böylece reklam maliyetlerinin bankaların sunduğu hizmetlere haksız bedel olarak yansıması önlenmelidir.
5-Banka hesaplarına devlet garantisi tamamen kaldırılmalıdır. Banka müşterisi isterse; yatırım sigortası primi ödeyerek bağlı yatırımından doğabilecek zararı teminat altına aldırır.
6-Bankanın müşterileriyle ilgili sır saklama yükümlülükleri; kamu yararı, suç işlemeyi önleme, vergi kaçırmayı önleme gibi kanunen öngörülmüş amaçlar kapsamında sınırlandırılacaktır.

Mevcut Kredi Kartları Yeniden Yapılanması
7-Bugüne kadar müşterilere en çok sorun yaşatmış ve bununla ilgili olarak mahkemelerden en çok ceza almış ilk beş banka tespit edilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile bunların bankacılık yetkileri iptal edilerek tüm varlıkları ile beraber icra ve haciz yoluyla satışa çıkarılmalıdır.
8-Mevcut kredi kartı borcunun anaparası ile faiz tutarı ayrılsın. Faiz borcunun hepsi silinsin. Hane içi toplam aylık gelirleri 3750 TL ve altındaki kart sahiplerinin gıda ve sağlık harcamaları anapara borcu içinden silinsin. Çünkü bunlar zorunlu ve hayati harcamalardır. Kalan tutar KÜLÇE ALTIN GRAMINA dönüştürülüp 24 aylık taksitle ödensin. Bu borç ödenene kadar bu kişilerin ve birinci derece yakınlarının kredi kartları bloke olsun.
9-Borçlu durumda olup zekat alabilecek durumda olanların borcu; borcun kesinleştiği aydan sonraki aydan itibaren Sosyal Hizmet Fonundan karşılansın. Ancak bu ödenen tutar; zekat vermesi gerektiği halde vermeyen borçlunun 1.-2.-3.derece akrabalarının banka hesaplarından elektronik haciz yoluyla tahsil edilerek Sosyal Hizmet Fonuna aktarılsın.
10-Bir yıllık geçiş süreci içerisinde 12 taksit üzeri alışverişlerde kredi kartı kullanma yasağı getirilir. 12 taksit üzeri taksitlerde ve isteğe bağlı olarak 2 taksit üzeri alışverişler senetli olarak düzenlenir. Yalnız bu senetlere nüfus cüzdanı fotokopisi-ikametgah ve son aya ait ödenmiş su-elektrik-telefon,;vd. faturası eklenir. Bu senet ilgili işyeri tarafından bankaya teslim edilir. Müşteri senet taksitlerini bankaya öder. Üst üste ödenmeyen üç senet olursa kalan borç icra kararı alınıp elektronik haciz yoluyla tahsil edilir.
11-Bir yıllık süreden sonra hane başına 12 ay vade sınırlı aylık taksit tutarı aylık net gelirin 1/8 ni geçmeyecek tutarı geçmeyecek harcama limiti de aylık net gelirin 2 mislini geçmeyecek faizsiz taksit kartı kullanma uygulamasına geçilir.
12-Aynı hane içinde oturan diğer kişilerin sadece aylık ödemeli temassız harcama kartları olacaktır.Bu temassız kartlar 3D güvenlik sertifikasıyla kişinin cep telefonuna tanımlı olacaklardır.
13-Esnafların,tüccarların ve sanayicilerin,çiftçilerin kredi kartlarının limiti devlete ödedikleri vergilerin aylık miktarları üzerinden hesaplanacaktır.Düşük vergi ödeyenin limiti düşük,yüksek vergi ödeyenin limiti yüksek olacaktır.Devlete ödene vergi düşerse kartında limiti düşecektir. Bu kartın esas işlevi bir ödeme aracı olmaktan çok girişimcilerin harcama-ödeme puan bilgisi ile aylık ödemelerin girişimci-banka ve girişimci ile iş yapan diğer girişimcilerin ödemeye ve ticarete esas bilgilenmesini sağlamaktır.

Bankaların Yapılandırma Sonrası İşleyişleri ve Kazançları
14-Azalan reklam, personel ve işletme giderlerinin de; reel sektör şirketler gruplarına devredilmesiyle; bankaların vereceği hizmetlerden faiz almasının ihtiyacı ortadan kalacaktır.
15-Bankalar artık ülke çapında yaygın bayi ağına sahip reel sektör şirket gruplarının kasası, finans ve muhasebe merkezleri, sponsorluk ve sosyal yardım birimleri (para vakıfları gibi) gibi işlev görmelidirler. Böylece bu finans birimleri çalışanlarının; maaş, sigorta ve vergi giderleri ilgili şirketler grubu tarafından karşılanacaktır. Böylelikle artık ekonominin belirleyici gücünü bankalar değil üretim ve ticaret şirketleri belirleyecektir.
16-Bu finans merkezleri öncelikli olarak bulundukları şehirlerdeki bağlı oldukları reel sektör bayilerinin ve alt bayilerinin finansal takip-destek ve muhasebe işlemleri ile insan kaynakları, yönetim danışmanlığı, reklam ve müşteri hizmetleri, sigortacılık gibi işlemlerini tek çatı altında yürütecekledir.
17-Bankalar; borsa hisse senedi alım-satımları, kiralık kasa, yatırım danışmanlığı, vergi-sigorta tahsil gelirleri, fatura ve senet tahsil komisyonu, havale giderleri, online-organize ve toplu alım-satımlara aracılık etmek, vb. gibi hizmetlerden gelir elde ederler.
18-Borsa, Küresel ve Siyonist Finans Kapitalistlerin insanları sömürmek için kullandıkları bir hırsızlık ve kumar aracıdır. Bu nedenle borsalardan sağlanacak kazancı helal ve güvenilir kılmak için önlem alınması gerekmektedir. Borsadan hisse senedi alanların hisselerini ilgili şirketin; bir sonraki üç aylık bilanço açıklanmasını yaptığı tarihe kadar satışı yasaklanarak borsanın spekülasyon ve kumar aracı olması önlenmelidir. Hiçbir şirket bir gün öne kasasına girip bir gün sonra kasasında çıkabilecek paraya güvenip yatırım yapmaz.
19-Adliyede bulunan icra dairelerinin her biri ihaleyle bir yıllığına en uygun büro kirası veren banka şubelerine dağıtılsın. Elektronik Haciz Kanunu çıkarılarak; ticari kişi ve kuruluşların icra başvurularıyla mahkemelerden ve icra müdürlüklerinden, bu bankalarda bulunan icra daireleri vasıtasıyla bankalar arası elektronik haciz blokajı ile resen tahsilat yapılsın.
20-Bankalar gayrimenkul yatırım ortaklıklarına hissedar olarak faizsiz toplu konut üretimi ve pazarlaması yaparlar. Ancak altyapı ve çevre düzenlemesi olmayan, imarı olmayan, güneş görmeyen, otoparkı olmayan, çocuk parkı olamayan, yeterli yeşil alana sahip olmayan, enerjisini en az %70 kendi üretmeyen, akıllı ev olmayan evlere kesinlikle konut satışına ilişkin ödeme yeterliliği belgesi verilmeyecektir.
21-Tüm ülkedeki kamu-özel-vakıf işyerleri ile konutlarının kira gelirlerini bankaya yatırma zorunluluğu getirilir. Bunun için kiralık işyeri ve konut veritabanı oluşturularak bu sistemin oluşumu ve denetimi; belediyeler-defterdarlıklar-il özel idareleri tarafından koordine edilir.
22-İş yerlerine promosyon teklifleri sunan bankaların çalışanlara yıllık ödeyeceği promosyon miktarı ve içeriği yönetimin değil çalışanların oyları ile belirlensin. Bankalar bunun için çalışanlara para ödemek yerine çalışanlara tatil-eğitim ve sağlık harcamalarında kulla bilecekleri çekler versinler.
23-Bankalar müşterilerine asistanlık hizmetleri,alışveriş danışmanlığı,tüketici hukuku dahil hukuki danışmanlık hizmetleri,vip araç tahsis hizmeti,..gibi yıllık sözleşmeli hizmetler sunabileceklerdir.Bunları bankalar müşterilerine ek ücretle veya müşterinin işlem hacmine bağlı olarak ücretsiz olarak sunulur.
24-Bankaların her yaptıkları işleme ilişkin aldıkları ücret tablosu; herkes tarafından görülecek netlikte ve büyüklükte bankaların dış camında yayınlanma zorunluluğu getirilsin. Böylece bankalar arasında işlem ücreti indirimi rekabeti olur.
25-Bankalar müşterilerine sundukları banka kartı, kredi kartı, bireysel internet şubesi ve diğer bankacılık hizmetleri karşılığında bir ücret talep edebilirler. Bu hizmetlerin işletme maliyetlerini ve üst sınırını BDDK belirler.Üst sınır net maliyetin %10 undan fazla olamaz. Her banka sunduğu kart ve kredi kartı hizmetlerinin işletme maliyetlerini kamuoyuna duyurmak zorundadır. Bankaların kredi kartı ve banka kartları için müşterilerinden tahsil ettikleri ücretler, Bankalararası Kart Merkezi’nin ortak hesap havuzunda toplansın. Kart aidatı ödeyen kişilerin başka bankların bankamatiklerinden ve internet şubelilerinden yaptıkları işlemlerden ücret alınmasın. Başka banka diğer banka müşterisinin kendi bankamatiğinden ve internet şubesinden yaptığı işlemlerin paralarını faizsiz olarak toplayarak üç aylık dönemler halinde Bankalararası Kart Merkezindeki havuz hesabından tahsil etsin.
26-VİSA CARD ve MASTEDCARD a rakip TÜRK KART şirketi oluşturulup bankaların bu kartı kullanması sağlansın. Ayrıca TÜRK KART A.Ş. tüm firmalarla pazarlık yapıp, bu kartı kullanan kişilerin anlaşmalı firmalardan ve kobilerden indirimli alışveriş yapması sağlansın. Yalnız bu indirim kasada yapılmasın. Bu indirim tutarı kart kullanıcısının fiş ile kayıt altına alınmış alışverişi kapsamında kart kullanıcısının banka hesabına aktarılsın.
27-Bankalar Yazar kasalı POS cihazı kullanan işletmelerden komisyon almayacaklardır. Ancak TÜRK KART A.Ş. anlaşmalı kart kullanan firmaların uyguladıkları indirim tutarından %0.5 TÜRK KART A.Ş. ve %0.5 ilgili banka faydalanacaklardır.
Bankaların Denetleyici ve Düzenleyici Kuruluşlarla Olan İlişkileri
28-BDDK ve MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu), birleştirilerek tek çatı altında toplanmalıdır.7 gün 24 saat boyuna Türkiye’de faaliyet gösteren tüm banka şubelerinin ve Türk bankalarının yurtdışı şubelerinin tüm bankacılık işlemleri ve hesap hareketleri kontrol ve kayıt altına alınarak bu kayıtlar kategoriler halinde arşivlenmelidir.
29-Ülkemizdeki yabancı bankalar dahil olmak üzere ülkemizdeki bankalardan çıkan ve ülkemizdeki bankalara giden tüm hesap hareketleri aynen BDDK, MASAK ve Merkez Bankası’na eş zamanlı olarak iletilecektir. Bu hesap hareketlerindeki şüpheli olanlar hakkında ilgili yasada belirtildiği gibi hareket edilecektir.
30-İşyerlerinde tek pos cihazında tüm bankaların para puanları geçsin.
31-BDDK Yönetimi sekiz kişiden oluşsun. Biri Sayıştay ikisi Maliye’den bir üye meclis tarafından seçilsin. Bir üye Bankalar Birliği tarafından seçilsin. Kalan dört üyenin biri Mali Müşavirler odasından, diğeri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından diğer iki üye ise en çok üye sayısına sahip iki Tüketici derneği arasından kendi örgütlerince en çok oy alan adayların atanması ile seçilsin.
32-Merkez Bankası; Banka sahibi şirket gruplarının öz sermayelerinin 1/10 ini altın karşılığı olarak Merkez Bankası’nda tutma şartı getirsin.
33-Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi ve faiz oranı belirlemesi işlemlerini artık yapmayacaktır. Enflasyon hedeflemesi ve enflasyon hesaplamasını İstatistik ve Planlama Bakanlığı yapacaktır. Merkez Bankası artık bankalardan borç para almak yerine, kendisinde bulunan altın teminatı kadar para basacaktır. Altın karşılığı olmayan para basma işlemi yapılmayacaktır. Merkez Bankası yurtdışında bulunan tüm döviz hesaplarını tutarını altına çevirerek; bu altınları bir ay içinde Türkiye ye çağrılacaktır.
33-Merkez Bankası ulusal cari açık bilgileri ile ulusal altın rezervi ile altın-doviz, altın-TL karşılığı rakamlarını kayıt ve kontrol altında tutacaktır.
34-Dış ticaret işlemleri bundan böyle döviz olarak değil külçe altın yoluyla yapılacaktır. Karşılıklı ödemeler karşılıklı altın hesapları üzerinden yapılacaktır.

Bankaların Kredi Kartı ve Tüketici-Girişimci Kredi Vermelerindeki Yeni Esaslar
35-(SYS (Seçmen Yeterlilik Sınavı)’ndan 100 üzerinden en az 50 alan, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmadığı, eşcinsel olmadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu ilgili test ve sağlık heyeti raporlarıyla kanıtlanan ve yüz kızartıcı suç işlememiş vatandaşlar, bankalardan faizsiz kredi alabilmelidir. B tipi vatandaşlar, faiz yerine cezalı kredi almak zorunda kalırlar. Yüz kızartıcı suç işlemiş olan C tipi vatandaşlara (üçüncü sınıf vatandaşlara) durumlarını düzeltene kadar hiçbir şekilde kredi verilmez.
36-Yüz kızartıcı suç işlediği mahkemece kesinleşenlerin; kendilerinin tüm kredi kartları bir yıl bloke edilmelidir. Tekrar yüz kızartıcı suç işlerse kredi kartları ömür boyu iptal edilmelidir.
37-Bireysel kredi ve kredi kartı kullanımı öncesi bankalar, kobiler ve ilgili kurum ve kuruluşların organize ettiği FİNANSAL OKURYAZARLIK KURSU VE BAŞARI SERTİFİKASI uygulaması yasal zorunluluk haline getirilsin.
38-Kullanıcılarda bir taksitli alışveriş kartı ve birde aylık harcama maaş kartından başka banka kartı olmasın. Bu iki kartın ve aile bireylerinin kullandığı ek kartların aylık toplam limiti hane gelirinin ¼ ini geçmesin. Taksit kartı aile reisinde dursun. Taksit kartına yüklenecek olan aylık taksit tutarı toplamı aylık net gelirin 1/8 ini geçmesin. İnsanların cebinde aylık harcama için kredi kartı ve taksit maaş kartından(aylık gelir-gider kartından) başka kart olmasın. Alışveriş taksidi ve kredi kartı ödemelerinden sonra insanlarda, gelirlerinin dörtte üçünü harcayacak kadar nakit kalsın.
39-Müşteri mal ve hizmet alacağı firmaya veya ticari kişiye taksitlendirme talebinde bulunduğundan bu kişin müşterisin taksit kartının bilgilerini çalıştığı bankanın internet şubesi üzerinden bireysel veya kurumsal internet üye girişi ile sorgulamasını yaptırır. Ödeme riski varsa ticari işleme onay verilmez. Ticari risk yani müşterinin ödeyememe riski yoksa buna ilişkin olarak iki suret yazıcıdan çıktı alınır. Bir sureti müşteriye verilerek satış işlemi yapılır.
40-Kredi kartı taksitsiz ve aylık harcama karşı olarak kullanılacaktır. Bu harcama kartı ile; ulaşım, iletişim, yeme-içme hizmetleri-konturlu telefon görüşmesi, internet alışverişi, wc-sinema-tiyatro-maç ödemesi-…gibi hizmetlerine yönelik olarak temassız ve yüklendiği para kadar harcama yapılan ayrı bir kart kullanılacaktır. Yıllık kart aidatı ödeyenler için aylık 50 TL ye faizsiz nakit çekim aylık harcama kartı içinde olacaktır.
41-Kredi kartı kullanıcılarına kendi adlarına kayıtlı e posta ve cep telefonu alma zorunluluğu getirilir. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin faturası kart çekimi başarılı olup kişinin cep telefonunca onaylandığı anda bilgiler yazar kasaya aktarılır. Yazar kasa tarafından bu bilgiler anında kişinin e posta adresine iletilir. Ayrıca kredi kartlarına ve taksit kartına hafıza kartı eklenerek müşterinin bu kartların bilgisayarının hafıza kartına sokup harcamalarını takip imkanı sağlanacaktır.
42-Bankalar taksitli satış teminatı belgesi verirken her yıl için bir aylık nakit parayı teminat olarak müşteriye ödenecek paradan kessin. Kesilen bu para o günkü altın değeri kadar altına dönüştürülerek müşteri adına altın hesabına yatırılsın. Müşterinin üst üste iki aylık ödeyememe sorunu olduğunda bu teminat altını bozdurularak tutarı kadar kredi borcundan düşürülsün.
43-Kredi kartı sözleşmesi imzalanmadan önce ilgili banka müşterisinden kişilik testi, sağlık raporu, sabıka kaydı istenmelidir. Bunlar istenmeden oluşacak borçlardan banka sorumludur.
44-Mal ve hizmet satış sözleşmeleri imzalanırken müşteri ile firmanın müşteri temsilcisi arasındaki görüşme HD formatında sesli ve görüntülü kamera kaydına alınsın. Müşteri temsilcisi müşteriye hakları ve sorumluluklarını sözlü olarak özetlesin. Müşteriden değişiklik yapılmasını istediği veya eklemek istediği bir maddenin olup olmadığını sorulsun. Değiştirilecek ve eklenecek maddeler hususunda bir tereddüt varsa müşteri temsilcisi yöneticisine veya genel müdürlüğe danışsın. Anlaşma sağlanıyorsa o şekilde metin imzalansın. Bu yapılarak sözleşmenin müzakere edilerek anlaşma sağlandığı ispat edilmiş olur. Bu her iki tarafa güvence sağlar. Bu kayıt görüntülerinin bir sureti Tüketici Haklar Genel Müdürlüğüne bir sureti BDDK ya bir sureti müşteriye verilecek bir sureti bankanın genel müdürlüğüne verilecek şekilde dört CD çekilsin. Sözleşmenin bir sureti fotokopi çekilip asılının aynıdır kaşesi ile müşteriye verilsin. Aynı zamanda bu sözleşme metni JPG veya PDF formatında taranarak BDDK’na, Tüketici Hakları Genel Müdürlüğüne ve isteği halinde müşterinin e posta adresine gönderilsin. BDDK veya Tüketici Hakları Genel Müdürlüğü sözleşmede bir haksızlık veya usulsüzlük tespit ederse bu sözleşme gerekçeli kararla iptal edilerek taraflara (firmaya ve müşteriye) ayrı ayrı yazılar yazılıp iptal edilen sözleşme maddelerinin gerekçeye uygun bir şekilde yeniden müzakere etmeleri istensin. BDDK ve Tüketici Hakları Genel Müdürlüğünden gelecek olan UYGUNDUR onayı içeren cep mesajından sonra sözleşme geçerli olsun.
45-Firmalar taksitle mal ve hizmet satarken satış ile ilgili tüm belgeleri ve taksitli ödeme sözleşmesinin müzakere edilmesi ile ilgili sesli görüntü kaydı CD sini bir dosya içerisinde 5-10 TL gibi makul bir maliyeti geçmeyecek ücretle vermekle yükümlüdür.
46-Banka faizsiz krediyi müşterisinin eline para ödeyerek vermez. Müşteriler satın almak istedikleri mal ve hizmetin teknik standartlarını marka model bağımsız bir şekilde yazılı olarak bankaya bildirirler. Bu bilgiler müşteri temsilcileri tarafından bankanın haftalık ihale veritabanı havuzuna atılır. Her hafta Perşembe günü istenen mal ve hizmetlerin teknik standartları ve miktarları ilgili bankaların internet şubesi üzerinden ilan edilir. İstekliler Excel doküman olarak ihale listesini indirirler. Cuma sabah saat 10 itibariyle fiyat teklifi verme süresi sona erer. Öğleden sonra saat 14 itibariye en uygun fiyat teklifi veren firmalar tespit edilerek ihale tamamlanır. Mal ve hizmet teslimatları ulusal firmanın müşterilerinin adreslerine en yakın bayisi yoluyla yapılır. Banka burada müşteriler ile satıcılar arasında aracı konumunda olarak müşteriler ve satıcılar açısından en karlı mal ve hizmet temininin sağlanmasında yardımcı olur. Satış sözleşmeleri, fatura sureti ve taksit senetleri hazırlandıktan sonra bankaya verilir. Bankaya satış sözleşmesi, fatura sureti ve senetlerden biri eksik verilirse satıcı müşterinin mal ödeyememe durumunda hiçbir yoldan icraya başvuramaz, mahkemelerden de hak talep edemez.
Banka Müşteri Sırlarına Getirilen Yeni İstisnalar
47-Haklarında ceza soruşturması başlatılmış veya dava açılmış kişilerin banka hesap bilgileri;
48-Olası yolsuzluk ihtimaline önlem olarak seçilerek veya atanarak iş başına gelmiş başbakan, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, müsteşarlar, genel müdürler, belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin, kendilerine ve birinci derece yakınlarına ait tüm banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları beş yıl geriye dönük olarak incelenecektir. Hakimler ve savcılar için bu süre görev başında bulundukları süreyle sınırlıdır. Bu inceleme şeffaflığı bu kişiler görev başında oldukları sürece devam edecektir. Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi ve ticari işletmesinin yönetim kurulu üyeleri içinde görev başında oldukları sürece aynı durum geçerlidir.
Bankaların Vergi İadesi, Vergi Kaçırma ve Kara Para Aklama Tespiti İşlemleri
49-Tüm mal ve hizmet alımlarında kişi bazında fiş, firma bazında fatura alma zorunluluğu getirilir. Geçmeyen fiş ve fatura kalmaz. 1 TL nin altındaki harcamalar için işyeri kaşeli ve imzalı hazır harcama belgeleri alınır. Sonra bu belgeler için; toplam tutarı kadar fiş kesilir.
50-Sahte fiş ve fatura uygulamasının önüne geçmek için her fiş ve faturaya barkod yapıştırılır.
51-Fiş ve faturalar tüketiciler tarafından üç ayda bir bankaya verilir. Banka fiş ve faturalardaki barkotları cihaza okutarak geçerli olup olmadıklarını denetler.
52-Fiş ve fatura almadığı ve vermediği tespit edilenlere ağır para cezası ile beraber üç aylık hapis cezası verilerek bu ceza; kamuya açık yerlerde çalıştırılarak uygulanır.
53-İşsizler de, topladıkları belge kadar aylık vergi iade parası alırlar.
54-Turistler de topladıkları fiş ve faturaların parasını gümrükten çıkarken o günkü kur değeri üzerinden dolar-euro veya ülkelerinin parası karşılığında alırlar.
55-Öğrencileri vergi iade uygulamasına dâhil etmek için okullarda fiş toplama kutuları oluşturulur. Bu kutulara öğrencilerin okul kantinlerinde, kırtasiyelerde ve diğer işyerlerinden almış oldukları fişler biriktirilir. Bu fişler her ay ilgili banka şubesine gönderilir. Bu fişlerin vergi iade parasıyla okulun ihtiyaçları karşılanır. Okulun ihtiyacı yoksa toplanan para, kardeş okul olarak belirlenen yoksul bölgelerdeki okullara gönderilir.
56-Tüm araba-ev satışları ve kiralamalarında noter satışı ve noter sözleşmesi yapılması zorunluluğu getirilir. Bu satış sözleşmesini bir suretinin bağlı bulunan defterdarlığa iletilmek üzere noterlikçe alınması temin edilir.
57-Şüpheli hesap hareketlerini 24 saat içinde mali polise ve maliyeye bildirmeyen bankalar, bu hesap hareketiyle ilgili sonradan suç unsuru tespit edildiğinde kanunda öngörülen cezalara çarptırılırlar. Bir bankanın yurt içindeki ve yurt dışındaki şubelerinde bir yıl içinde toplam üç defa suç unsuru içeren hesap hareketi tespit edilirse; devlet bu bankaya el koymalıdır.
58-Döviz büroları kapatılarak dövizlerin müşterinin resmi kimlik veya pasaport fotokopisi ile döviz alım belgesi ile kayıt altına alınması kaydıyla kuyumcular tarafından alınıp satılması sağlansın. Bu belgelerin bir sonraki gün kuyumcunun çalıştığı banka şubesine teslimi zorunlu hale getirilsin. Mevcut döviz büroları fatura ve kredi kartı ödeme merkezleri haline gelsin.
59-Devlet Milli Piyangoyu özelleştirip satsın. Bunun yerine barkodlu fiş ve faturalar üzerinden ev-araba-eşya piyangosu düzenlesin. Firmalardan toplu ihaleyle indirimli satın aldığı evleri, arabaları ve eşyaları çekilişle fiş ve fatura toplayan vatandaşlara dağıtsın.
60-Semt pazarları artık sabit olsun.Sahiplerinin yer numaraları ve isimleri net okunacak şekilde üzerlerinde yaka kartları olsun.Semt pazarı kamera ile kayıt ve takip altına alınsın.Pazarın bir yerinde belediyenin şeffaf ve elektronik terazisi olsun. Belediyeler Şirket kurup Hal İşletmeciliği, Sıhhi ve Soğuk Hava Depolama ile Yaş Sebze ve Meyve Nakliyesi işlerini yapsınlar. Böylece üreticiden tüketiciye arada tek aracı olmuş olur. Bu semt pazarlarında nakit ve kredi kartı ile alışverişlerde fiş kullanma zorunluluğu getirilsin.
61-Cami dernekleri ve vakıfları, bağlı oldukları camiden topladıkları yardımı kayıt altına almak zorundadırlar. Bu amaçla cemaatten cami çıkışı toplanan yardımlar kamera önünde, maliye görevlisi, cami imamı, dernek görevlileri tarafından ortak hazırlanan tutanakla kayda geçirilir. Bu paranın YARISI cami derneğine veya vakfına aktarılır. Geri kalan paranın dörtte biri Cami Yardım Fonu ortak hesabına, Dörtte biri, Sosyal Hizmetler Fonu hesabına aktarılır
62-Vergi ve sigorta borcu olanlar; bu borçlarını kapatmadıkları sürece bankalardan kredi alamazlar. Bu amaçla bankalarla Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında ortak iletişim ağı kurulur. Buradan yapılacak sorgulamalar neticesinde vergi ve sigorta borçlarının da verilecek kredi içerisinden kesilmesi sağlanmış olur. Bu hizmetleri (vergi ve sigorta kaçakçılığının takibi) karşılığında maliye bakanlığı ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından bankalara kanunda belirtilecek oran ve şekilde komisyon ödenir.
63-Yukarıda anlatılan tüm bu sistemin tam olarak işleyebilmesi için kapitalist sistemin tekelci haksız rekabet yapısına ve de çevreye ve insana zarar veren kullan at israf ve masraf kültürüne son verilmelidir. Bunun yerine insanı esas alan kanaatkar ve çevreci üretim ve tüketim kültürü eğitim ve medya yoluyla halka anlatılmalıdır.

TOPLU TAŞIMACILIKTA AYAKTAN YOLCU TAŞIMACILIĞINA SON VEREN SİSTEM İETT VE İBB DUYSUN

AYAKTA YOLCU TAŞINMASINA SON VE SOSYAL TAKSİ DURAKLARI PROJESİ 

Yasaklayıcı Tedbirler (Anayasa ve Yasa Değişikliği Gerekli) YAZAN VE GELİŞTİREN: Hasan BAŞAR hasanbasar1453@gmail.com

1-Dolmuşlar ve İETT belediye otobüsleri,tranvay,metro ve metrobüste kesinlikle ayakta yolcu almamalıdır. Ayakta yolcu aldığı, aldığı yolcuya hakaret ettiği, vb şekilde ilgili yönetmelikte belirtilecek kabahatleri işleyen şoförler, işletme sahipleri ve ayakta seyahat eden yolcuya 1 000 er TL idari para cezası kesilecektir.Bu para ilgili kişilerin su faturalarına yansıtılarak taksitler halinde tahsil edilecektir. İlgili kabahat fiiller engellilere ve bayanlara karşı işlendiğinde bu idari para cezası 5 000 TL olacaktır. Bu cezayı kesme konusunda belediye zabıtaları, sivil ve resmi polisler ile jandarma ekipleri ve fahri trafik müfettişleri yetkili olacaklardır. Bu durum ve ceza bildirimi masrafı ilgili firmadan veya Şoförler Odası Başkanından tahsil edilerek yerel basına ilan verilerek kamuoyuna duyurulacaktır. Kesilen idari para cezası SOSYAL HİZMET FONUNA aktarılacaktır. Bu kabahatin tekrarı halinde İLGİLİ ŞOFÖR süresiz olarak trafikten yasaklanacaktır.

2-Kabahatler Kanunu’nda belirtilen suçları üst üste 3 defa işleyenlerin zorla şehirden ihraç edilmeleri sağlanmalıdır. Başka şehirlerde oturup da, üst üste 2 defa yüz kızartıcı suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlanan kişilerin; bu şehre çalışma-eğitim-seyahat,..vb şekillerde gelmesi yasaklanmalıdır. Sivrisineklerle mücadele edilirken önce bataklık kurutulmalıdır.

3-Boğaziçi köprüsündeki gişelere tamamen kaldırılmalıdır. Bunun yerine İstanbul’un giriş ve çıkış noktalarındaki gişelerdeki bedele ufak bir ilave sağlanmalı veya 34 PLAKALI araçlara özel ek bir vergi konmalı, bu şekilde 34 plakalı araçların İstanbul dışına çıkıp ta bu gişelerden geçtiklerinde OGS-KGS gibi ödeme yükümlülüğü kaldırılmalıdır. Bu OGS ve KGS ödemesini sadece 34 plakalı olmayan diğer araçlar yapmalıdır.Bu sisteminin uygulanmasındaki suistimalleri ortadan kaldırmak için 34 plaka araç almak isteyenlerin İstanbul ili sınırları içinde ikametgahı olması şartı istenmelidir.

4-2015 den itibaren İstanbul-Ankara ve İzmir de ikamet eden vatandaşlardan ehliyet almak için başvuru yapanlardan en az lise mezunu olma şartı aranmalıdır.

5-Vergi vermeyen insan devlete ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk hissiyle hareket etmeyeceğinden çok daha fazla trafik hatası ve trafik kazası yapar.

Vergi mükellefi(gelir-kurumlar-basit usül, vb.gibi) olmayan özel araç sahiplerinin trafiğe çıkması engellenmelidir. Buna uymayıp trafiğe çıkanlara her sefer için 250 YTL ceza kesilmelidir. Üst üste 3. Sefer bu kuralı ihlal eden 2 yıl trafikten men edilmelidir. İki yıl sonra aynı şekilde ilk ihlalde bu kişi ömür boyu trafikten men edilip İstanbuldan da sürgün edilmelidir.
Vergi mükellefi(gelir-kurumlar-basit usul, vb.gibi) olmayan özel araç sahiplerinin trafiğe çıkması engellenmelidir. Buna uymayıp trafiğe çıkanlara her sefer için 250 YTL ceza kesilmelidir. Üst üste 3. Sefer bu kuralı ihlal eden bu kişi ömür boyu trafikten men edilerek İstanbuldan da sürgün edilmelidir.

6-Tek ve çift plaka uygulamasına geçilerek toplu taşıma araçları ile ticari taksiler, kamu araçları ve ambulanslar, kargo-nakliye ve lojistik araçları bu uygulamadan muaf tutulmalıdır. Bu yasağı ihlal eden şahıslara ihlal başına 500 YTL ceza kesilmelidir. Trafik sorunu çözülene dek bu uygulamaya devam edilmelidir.

7-İstanbul’a toplu taşıma araçları dışındaki araçların sayısı 2 000 000 da dondurularak 20 yaş üstü araçlar trafikten çekilmeli ve motor,egzos ve güvenlik sistemlerini modifiye etmeden trafiğe çıkmaları yasaklanmalıdır. Bunu ihlal eden ihlal başına 500 TL ceza kesilmelidir.

8-Tüm şoförler çok kapsamlı yazılı-sözlü ve uygulamalı trafik sınavından geçirilerek yetersiz görülenlerin ehliyetleri alınarak kendilerinin yeniden sürücü kursuna başlayarak ehliyet almaları sağlanmalıdır.65 Yaş üstü ehliyet sahibi vatandaşlar sağlık kuruluna yönlendirilerek araç kullanmasında sağlık şartları açısında sakınca yoktur ibareli rapor almaları istenmelidir.Bu raporu ibraz edemeyenlerin ehliyetleri iptal edilmelidir.

9- Sivrisineklerle mücadele edilirken önce bataklık kurutulmalıdır. Bu amaçla; İstanbul’a vize konularak her elini kolunu sallayanın bu tarihi ve kültürel mirasa sahip şehri kirletmelerine ve yozlaştırmalarına seyirci kalınmamalıdır. Çıkarılacak olan kanunda ve Kabahatler Kanununda belirtilen suçları üst üste 3 defa işleyenlerin şehirden ihraç edilerek mal varlıklarına devlet tarafından el konulması sağlanmalıdır. Üst üste 2 defa yüz kızartıcı suç işleyenlerin ve alkollü-uyuşturuculu araç kullandığı tespit edilenlerin bu şehre çalışma-eğitim-seyahat,..vb şekillerde gelmesi yasaklanmalıdır.

10-Taksi durakları aynı zamanda Belediye Meclis Üyeliği kapsamında muhtarlık binası olacaktır.Muhtar aynı zamanda taksi şoförlüğü de yapabilecektir.Taksi şoförlerinden ikisi de muhtarlık üyesi olacaktır.Böylelikle mahalle halkı muhtarlığı 7 gün 24 saat erişebilir olacaktır.Muhtarlık binasında fatura ödeme merkezi,halk ekmek,gazete bayiliği hizmeti de verilecektir.Buradaki kazanca taksi şoförlerinde kooperatif kapsamında ortak olacaklardır.

11-Taksilerini,dolmuşlarını,halk otobüslerini yenilemek isteyen toplu ulaşım sahipleri ÖTV den muaf olacaklardır.Ayrıca toplu ulaşım araçlarına modifiye yoluyla takılacak olan; hidrojen yakıtı,elektrik motoru,yakıt tasarrufu kitleri KDV den muaf olacaktır.Ancak bu durumda bu araçlar 5 yıldan önce ticari araç olmaktan çıkamayacaktır.

12-Kentsel Tasarım Projeleri kapsamında tüm ilçelerde yol kenarlarında arabaların park etmesine engel olunmalı akşamleyin araç sahiplerini araçlarını ticari-site veya apartman otoparklarına park etmeleri sağlanmalıdır. Projesinde otopark gösterip otopark yerine yapılmış olan daire-dükkan yapanlara 20 000 YTL den başlayan cezalar kesilerek biriken bu paralarla belediye-semt-site-apartman otoparkları yapılmalıdır.

13-Alkollü olarak araç kullandığı kamera kayıtlarıyla açıkça tespit edilen kişilere en az 1000 YTL ceza kesilmelidir. Tekrarı ve görevli memura sözlü hakaret edilmesi halinde arabasına el konulup araba satılarak bu para sigorta parası ile beraber hazineye devri sağlanmalıdır. Ayrıca bu kişiler ömür boyu trafikten men edilmelidir. Bu insan hakları ihlali değildir. İnsan olan çevresine karşı sorumlu ve saygılı olur, insanlıktan çıkıp insanların ölümüne kast eden şerefsiz yaratıkların insan haklarından bahsetmeye ve bunu talep etmeye hakları yoktur. Bu yaratıkların dağlardaki mağaralarda zorunlu ikameti sağlanmalıdır.

Bu ve bunun gibi tüm trafik cezaların kamerayla tespitini sağlayan ve alkollü şoförü adli makamlara teslim eden polis-jandarma-zabıta memurlarına kesilen ceza ücretinin ve arabanın satışından elde edilecek gelirin %10 u prim olarak en kısa zamanda ödenmelidir.

15-Yangın halinde itfaiye araçlarının geçişine, hayati durumlarda 112 ambulans araçlarının geçişine engel olduğu kamera kaydı ile tespit edilen araç sahiplerine 1 000 TL idari para cezası kesilerek parası belediye bütçesine aktarılacaktır.

16-Vali-Belediye başkanları, kaymakamlar il ve ilçe emniyet müdürleri il ve ilçe jandarma komutanları, rektörler ve müftüler dışındaki kamu görevlilerinin makam arabası saltanatına son verilmelidir.Bundan böyle kamu protokolü personel servisleri ile gidip geleceklerdir.

17-Tüm trafik ışıklarında yanıp sönme süresi saniye olarak gösterilmelidir.Trafik ışıklarında yayalar için butona basılmadığı sürece trafik ışığı araçlara hep yeşil yanacaktır.Trafik ışık ekipmanına lazer sensörlü apartlarlar konularak kavşaklarda çapraz yönlerde araç kırmızı ışıkta bekleyen araç sayısından az olmaya başladığı an bekleyen araçlara yeşil ışığın yanması sağlanacaktır.

18-Karayolları üzerinde yapılacak olan planlı kazılar TELEKOM-İGDAŞ-İSKİ tarafında aynı tarihlere denk getirilerek beraberce yapılmalıdır. Bu kazılar sırasında arızaları ve kaçakları algılayan elektronik sensörler yerleştirilmelidir. Böylelikle kazı maliyetinden tasarruf sağlanacağı gibi ayrı ayrı yapılacak kazılar ve arızalı hattı bulamak için gereksiz yere kazı yapılmayarak araçların trafikte bekleme süresi azaltılmalıdır.

19-Trafikteki araçların ve ehliyetli sürücülerin bir envanteri çıkarılmalıdır. Daha sonra bunlar kademeli şekilde belirlenen şekilde yazılı-sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulmalıdır. Elenenlerin ehliyetleri ellerinden alınarak yeniden kursa gönderilmelidir.
Servis Araçları ve Taksilerin Toplu Taşımaya Entegrasyonu

20-Uzun mesafeli hatlı taksi durakları anayoldaki duraklara entegre edilecektir. Ana durakların haricindeki taksi durakları mahalle aralarında konuşlandırılacaktır.Mahalle durakları yakın ve orta mesafelerde hizmet vereceklerdir.

21-Dolmuşlar ve taksiler genel olarak kısa mesafeli hatlara yönlendirilecektir. İhtiyaç fazlası dolmuşların ve taksilerin sırayla ve dönüşümlü olarak yolcu servisi-personel servisi ve öğrenci servisi hizmeti vermesi sağlanmalıdır.

22-Tüm şehirlerarası otobüs firmaları gidiş dönüşlü tek tip şehiriçi servis araçları kullanacaklardır. Bu servis araçlarında da ayakta yolcu taşımak yasaktır. Aynı zamanda servislere doğru yer ve zamanda ulaşım için 4 haneli cep telefonu mesaj sistemi üzerinden başvuru ve akabinde telefon destekli yönlendirme yapılacaktır.

23-Akıllı YERELKARTIN taksi ve dolmuşlarda kullanımı sağlanmalıdır. POS cihazının bankalarla iletişim mobil internet ve uydu üzerinden sağlanmalıdır.

24-16-www.ençabuknasılgiderim.com.tr alan adlı site hazırlanarak Bu site üzerinde Tüm İstanbul haritası sokak bazında intreraktif harita olarak sunulmalıdır. Bu site 444 nolu bir çağrı merkezi ile desteklenmelidir. Bu çağrı merkezine ilgili diğer birimlerden (Emniyet trafik, meteoroloji, İGDAŞ, gibi) online bilgi akışı sağlanarak kaza, buzlanma, yol çalışması gibi durumlar arayan müşterinin yolu üzerindeyse o anda bunlar kendisine söylenerek müşteri alternatif güzergahlara yönlendirilmelidir.
Bu site ve çağrı merkezine bulunulan yer ve gidilecek yer belirtilir. İnternet ortamında yazılı olarak çağrı merkezinde de sesli olarak Böylece gideceği yer üzerindeki güzergahı bilmeyenlerin akan trafik üzerindeki bulunma süreleri azalmış olur. Ayrıca sesli anlatım yoluyla görme engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçları kolayca karşılanmalıdır. Bu sistemle bağlantılı şekilde şehrin işlek duraklarına (Eminönü-Mecidiyeköy gibi) kiosk benzeri yol sorgulama otomatları yerleştirilmelidir. Buraya bulunulan yer ve gidilecek yer girilerek hangi araçlarla hangi yollar üzerinden gidileceği bilgisi görsel ve işitsel olarak sağlanmalıdır. Bunun tam olarak sağlanabilmesi için yıllardan beri yapılacağı söylenen fakat bir türlü yapılmayan KENT BİLGİ SİSTEMİ bir an evvel hayata geçirilmelidir.

25-Bundan böyle öğrenci ve personel servisleri İl Özel İdaresinin denetimine girecektir. Bu amaçla bir internet sitesi açılarak buraya öğrencinin-çalışanın adresi ve gideceği okul-işyeri bilgileri girilerek servis ihtiyacı olan öğrenci-çalışan veritabanı oluşturulacaktır. Böylelikle ev- ile okul- işyeri arasındaki mesafe kilometre olarak tam olarak hesaplanacaktır. Valilikçe belirlenecek taşımacılık fiyatları kilometre bazında değerlendirilerek kişi başına taşıma ücreti net olarak belirtilecektir.

Site üzerinde çalıştırılacak yazılım sayesinde EV ADRESİ-OKUL-İŞYERİ EŞLEŞTİRMESİ yapılarak servis aracının ev adresleri ile okulları ve işyerleri birbirlerine yakın öğrencileri-personeli taşıması sağlanarak daha kısa zamanda daha az masrafla taşımacılık yapmaları sağlanacaktır.

26-Personel ve öğrenci servis araçlarının servis ulaşım hizmeti dışındaki zamanlarında toplu taşımacılığı destek vermeleri sağlanmalıdır. Yani personel ve öğrenci servisleri dolmuş hatlarındaki arabalar servis dışı zamanlarında trafik koordinasyon merkezi tarafından güncel olarak belirlenen hatlarda şehir içi toplu taşımacılığına destek vermelidirler.arasında dönüşümlü olmalıdır.

27-Tüm işyerlerindeki çalışanların işe başlama bitiş saatleri işyeri ve ev adresleri veritabanı olarak işenerek toplu taşıma araçlarının hareket saatleri, güzergahları v hat üzerindeki faal araç sayısı bu bilgilere göre yeniden düzenlenmelidir. Bu Bilgiler 6 ayda bir internet ortamından veri girişi sağlanarak yeniden güncelleştirilmeli ve bu güncellemeler esas alınarak hatların durumları yeniden değerlendirilmelidir.

28-Taksi durakları kademeli olarak belediye sınırları içindeki mahallerin uygun sokaklarına çekilmelidir. Burada amaç taksileri dolmuş ve belediye otobüslerinin ulaşamadığı sokak aralarına hızlı ve kolay ulaşımını sağlamakla beraber taksi durakları üzerinden sosyal ve kamusal hizmet uygulamalarını başlatmaktır.Belli nüfus yoğunluğun geçmiş mahallerde oluşturulacak taksi duraklarına tüm bankaların banka kartlarından masrafsız para çekme imkanı sağlanmalıdır.

29-Taksi duraklarının mahalle aralarına çekilmeleri ile beraber tüm taksi şoförleri kademeli olarak eğitimden geçirilmelidir. Bu eğitim öncesi GENEL KÜLTÜR, İLK YARDIM, GENEL HUKUK, GÖRGÜ KURALLARI, İLETİŞİM VE YAZILI ANLATIM TEKNİKLERİ, KİŞİSEL GELİŞİM, MEDYA ANALİZİ, (Büyükşehir Belediyelerinde) YABANCI DİL, YAKIN VE UZAK DÖĞÜŞ TEKNİKLERİ sınavlarından geçirilmelidir.

30-MEB, Yerel Yönetim Bakanlığı, Trafik – Nakliyat Ve Gümrükler Bakanlığı, şoförler odaları ile beraber yürütülecek olan bu kurslarda şoförlere sınava girdikleri konular ilgili ayrıntılı ve uygulamalı bilgiler verilecektir. Kurs sonunda yazılı sınav yapılarak yetersiz görülenlerin bir yıl taksi, dolmuş ve otobüs şoförlüğü yapması yasaklanacaktır. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna gidip başarılı olurlarsa o zaman şoförlüğe başlayacaklardır.

31-Taksilerin UYDU SİNYALLERİ İLE TAKİBİ ve 444 0 134 gibi bir çağrı telefonuyla çağrılabilmesi SAĞLAMALIDIR. Bu amaçla her taksiye belli bilgileri içeren cipler yerleştirilmelidir. Bunun sayesinde

1-Korsan taksilerin tesbiti sağlanır.

2-Taksi güvenliği sağlanır.

3-GPS sistemli çağrı yönlendirmesi ile MÜŞTERİ>ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ> Müşterinin Adresine En Yakın Taksi Durağının Yöneticisi> Boş Ve Hareket Halinde Olup Müşteri-Ye En Yakın Noktada Bulunan Ticari Taksinin şöförü arasında doğru ve hızlı iletişim sağlanmış olur.

32-Beş araçtan fazla araca sahip bulunan taksi duraklarında geceleyin sivil polisler bölge güvenliği ve istihbarat toplamak için şoför olarak görev yapacaklardır.

33-Sınavda başarı sağlamış tüm taksi şoförlerine adres bilgi sistemi destekLİ akıllı navigasyon cihazı, 9 mm.lik ruhsatlı silah, elektroşok cihazı, uydu telefonu, 12 mega piksel HD kayıt kamera, güneş enerjisi ile çalışan dizüstü bilgisayar toplu ihale yolu ile alınıp uygun taksit ve ödeme seçenekleri ile zimmetle teslim edilecektir. Sınavda üstün başarı gösterip insanca yaşama ücreti altında gelir sahibi olduğu tespit edilen şoförlere bunlar hediye edilecektir.

34-Mahalle halkı ve özelikle mahallerdeki çocuklar ile taksi şoförlerinin kaynaşması sağlanmalıdır. Mahalleye girip çıkan yabancı ve şüpheli araç ve şahısların dikkatli takibi bu taksi durakları aracılığı ile yapılacaktır. Çocuk kaçırma, gasp, cinayet, hırsızlık gibi asayiş olaylarında taksi şoförleri polisin bilgisi dahilinde hızlı ve etkili müdahale sağlanacaktır.

35-Mahallede bulunan yatalak ve yürüme zorluğu çeken hastaların hastaneye, markete, pazara yerlerine gidiş gelişlerinin sağlanmasında belediyelerin ve valiliklerin yazılı onayı gereğince; mahalledeki taksi duraklarından ulaşım hizmeti satın alınacaktır. Bu hizmetin sembolik bir bölümü gelir düzeyi ile orantılı şekilde hizmetten faydalanan hanenin su faturasına eklenecektir. Bu miktarın belirlenmesi ve kademelendirilmesi BELEDİYE MECLİSİ veya İL GENEL MECLİSİ kararı ile olacaktır.

36-Tüm taksi şoförleri ilk yardım eğitimi almış olacağından 112 çağrı merkezine gönderilen yardım çağrılarından teknik müdahale gerektirmeyen nitelikteki acil yardımla için; ilgili eve en yakın taksi durağına ilgilinin adres ve telefon bilgisi ve aciliyet durumu anında iletilecektir. Böylelikle zaman ve kaynak tasarrufu sağlanarak hızlı ve etkin müdahale sağlanmış olacaktır. Bu taksi şoförünün ulaşım gideri ile sağlık yardımı ücreti hastanın kayıtlı adresi ile en yakın acil destekli sağlık merkezi arasındaki mesafedeki tarifenin 5 katı olarak ödenecektir.112 yönlendirme ses kaydı ve acile hasta kabulü evrakı ile müracaatı halinde SGK Sağlık İşleri müdürlükleri tarafından en geç 1 hafta içinde ödenmesi sağlanmalıdır.

37-Uydu verileri ve kamera kayıtları esas alınarak; duraklarda inen-binen yolcu sayısı ile duraklarda bekleyen yolu sayısı ile trafikte seyir halindeki araçların ortalama hızı verileri bilgisayar ortamında koordine edilerek; trafik lambalarının yanıp sönme süreleri trafik yoğunluğuna bağlı olarak sürekli değiştirilir.

38-Gerekli zamanlarda araç takviyesi yapılarak duraklarda yolcu yığılmalarının ve gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş olunur.(Bu sistem ODTÜ öğrencileri tarafında tasarlanmış olup şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde fiilen uygulanmaktadır.)

39-Bu araçlarda zamana bağlı olarak üçlü tarife uygulanacaktır. Saat 07 30-09 00 saatleri arası normal tarifeden yüzde yirmi zamlı. Saat 09 01-15:59 arasında normal tarife, 16 00-19:30 arası yüzde yirmi zamlı.19:31-24 00 arası ise yüzde 30 indirimli tarife uygulanacaktır.O gün içinde ilk yapılan aktarmadan normal ücretin yüzde yirmisi kadar ücret alınacak, sonraki aktarmadan ücret alınmayacaktır.

40-Tüm Türkiye’deki; şehirlerarası otobüs firmaları için ayrı, belediye ulaşım araçları ve dolmuş durakları için ayrı, taksi durakları için ayrı olmak üzere üç ayrı 444 lü numara oluşturulacaktır. Bu numaralardan taksi durakları için olanı 7-24 esasına göre hizmet vereceklerdir. Diğerleri kendi aralarında ortak belirleyecekleri saatler arasında hizmet vereceklerdir.
İstanbulkart’ın Tektip Yerelkarta Dönüşümü İnteraktif ve Kapsamlı Hale Gelmesi

41-İBB, LCD ekranlı-cipli-kontörlü İSTANBUL-KART tasarımı yaptırmalıdır. Daha sonra bu kartın kontur yükleme ihalesini açmalıdır. İhaleyi kazanan firma (Türkcell-Telekom-Vodafone-Avea olabilir)nın bayisine giden vatandaş bu karta yükleme yapar. Bu kartı okuyacak cihazlar taksi-dolmuş ve halk otobüslerine yerleştirilerek kontörlerin para gibi kullanılması sağlanmalıdır. Bu kart ile ayrıca İSPARK (ve ülke çapında tüm otoparklar),
ankesörlü telefon konuşma ödemeleri, sinema ve maç bileti ödemelerinde, umumi tuvalet ödemelerinde,ilçeler ve şehirlerarası otobüs bileti ödemelerinde, lokantalarda yemek ödemelerinde, dolmuş ve taksilerde ödeme aracı olarak da kullanılmalıdır

42-Ulaşım tarifelendirmesi ve ücretlendirmesi temassız akıllı kartlar ile sağlanacaktır. Bunun için Büyükşehir belediyeleri ile diğer illerdeki belediyeler ile anlaşma sağlanarak ortak akıllı kart uygulamasına geçilmelidir. Ortak akıllı kartın adı YERELKART olacaktır.

43-Toplu taşıma araçlarının koltuklarına akıllı kartları okuyan kart okuyucular takılacaktır. O koltukta oturan yolcu karşı ekranda yazılı ve sözlü uyarı ile ineceği durağa yaklaştığında kartını önündeki koltuğun üstündeki kart sokulan yere takacaktır. Kart okuyucunun önündeki LCD ekrandan yazılı ve sesli uyarı ile kartın bakiyesi bildirilip kart çıkarılacak ve yolcu inecektir. Böylece yanlışlıkla düğmeye basılarak araçların gereksiz durmaları ve yolcuların yanlış yerlerde inmeleri önlenmiş olur.

44-Bu YERELKART’ın akıllı kartın biyometrik vesikalık resimli ve el ısısına duyarlı parmak izi tanımlı olması sağlanarak kart sahibinden başkasının kullanması önlenmelidir.Bu akıllı kart akıllı karta yüklenecek mobil ulaşım rehberi yazılımıyla senkronize etkileşimli olmalıdır.Bu durumda ilgili yazılımların yüklü olduğu akıllı cep telefonları ile temassız akıllı kart kullanır gibi ulaşım imkanı sağlanabilir.

45-Bilindiği üzere birçok banka temassız kredi kartı hizmeti vermektedir. Bu nedenli sistemin kuruluş ve işletim masraflarını üstlenmesi için ihale düzenlenerek bu işi bir bankanın üstlenmesi sağlanmalıdır.

46-Akıllı kartlarla akıllı telefonların veri etkileşimi,mobil ulaşım rezervasyon ve ödeme sistemleri ve ulaşım.vd.akıllı kart bağlantılı hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak cep telefon operatörlerinin yazılım vd.destekleri de sağlanmalıdır.

47-İETT-İSTANBUL ULAŞIM ile anlaşmalı marketlerde,alışveriş marketlerinde,internet alışveriş sitelerinde İSTANBULKART (YERELKART) dolumu ile beraber 10 TL ve üzeri yapılan alışveriş miktarlarının İstanbulkartlara para olarak yüklenebilmesi sağlanmalıdır.Böylelikle insanlar marketlerde servis bekleme derdinden kurtulup alışveriş sonrası market yanlarına,alışveriş merkezlerine konuşlanmış taksilerle evlerine gidebilecekler.

Hatların-Durakların ve Ulaşım Araçlarının Yeniden Düzenlenmesi

48-Tüm taksi dolmuş-halk otobüsü ve normal dolmuşların şoför mahalline ve çıkış kapılarına kamera takılarak bu kamera kayıtları ilgili kurumlarca (BELEDİYE-EMN, MD,-JANDARMA-MALİYE) düzenli olarak takip edilmelidir.

49-Toplu taşıma araçlarına takılan bu kamera kayıtları ile günlük ve aylık olarak toplanan yolcu ücretleri üzerinden Maliye o dolmuş sahibinin yıllık gelir vergisini elektronik olarak tahakkuk ettirmelidir. Bu kayıtlar ile geçmiş yıllardaki beyanatlar arasında rakam uçurumları tespit edilerek en son yıldaki gelir esas alınarak beş yıl geriye dönük borçlandırma yapılıp bu borç yasal faizi ile beraber ilgili kişin banka hesabı üzerinden elektronik haciz yoluyla resen tahsil edilmelidir.

50-Toplu taşımacılığı konforlu hale getirip teşvik etmek için belediye halk otobüsleri ile belediye otobüslerinde yolcunun akıllı kartını ilgili sokete takarak 25 Kuruş gibi sembolik ücretle yol boyunca sınırsız internet erişimi sağlanmalıdır.

51-Uzun mesafe otobüsleri ekspres hale getirilip sadece yolcu yoğunluğuna göre belirlenmiş ana durakta durmalıdır.

52-Ana caddeler dışındaki semtlerde her tramvay-metro-metrobüs- Ana İETT durağına en yakın yoğun yerleşim biriminden kısa 10 kilometareye kadar mesafe taksi dolmuş hatları konmalı. Bunlar doldukça hareket etmeli ve ana duraklar haricinde yolcu indirmemelidir.

53-Dolmuş hatları kısaltılıp, disipline edilip, TAKSİ-DOLMUŞ gibi düzenlenirlerse ve TAKSİLERDE yukarıda anlatıldığı gibi disipline edilip sadece kısa ve orta mesafelere yönlendirilirse, toplu taşımacılığı tamamlayıcı işlev görebilirler.

54-Belediye otobüsü, dolmuş ve taksilere rezervasyon dört türlü olacaktır:

a-KENTİ BİLGİ SİSTEMİ OTOMATI İLE, b-İnternet üzerinden, c-444 lü telefon ile, d-Dört haneli abonelikli SMS mesaj yolu ile. Bu dört haneli mesaj no tüm belediyeler için tek numara olup, cep telefonunun baz istasyonunun kapsadığı belediye alanındaki ulaşım tarifelerini güncel olarak iletir.

55-Akıllı kavşak sistemi kademeli olarak tüm şehir trafik noktalarında hayata geçirilir.Mevcut EDS sistemi ile Yeşil Dalga Otomatik ve Optimize Trafik Sinyalizasyon sistemi birleştirilir. Uydu sinyalleri üzerinden Kent Bilgi Sistemi ile trafik sinyalizasyonda yeşil dalga hareketi beraberce uygulanarak trafik ışıklarının araçların ortak hızlarına ve yoğunlukları ile bekleyen yayaların sayısına bağlı olarak yanma süresi değişkenliğinin senkronize bir şekilde optimize edilmesi sağlanmalıdır.Böylelikle ak

56-İETT Duraklarının sayısı azaltılarak aralardaki mesafeler taksiler ve dolmuşlarla desteklenmelidir.

57-Ankara Büyükşehir belediyesinin yaptığı gibi, Esenler Otogarında ve Harem otogarında bulunan şehirlerarası otobüs firmalarının şehir içi servisleri tüm şehirlerarası ulaşım firmalarını kapsayacak şekilde tek tip haline getirilmelidir.Bu servis araçları yüklü eşyası olan yolcuların valizlerini ve yüklerini yerleştirebilecek şekilde geniş olarak tasarlanmalıdır. Bu amaçla koltuklardan bazıları iptal edilerek yükler buralara konulmalıdır.Bu araçlar ayakta yolcu kalmayacak şekilde doldukça hareke etmelidir.

Bu araçlar ekspres olarak yalnızca belli merkezlerde durmalıdır. Mesela Otogar-Beylikdüzü istikametine gidecek olan otobüs yalnızca mesela sadece; Topkapı-Şirinevler-Küçükçemece Avcılar-duraklarında durarak Beylikdüzü’ne ulaşmalıdır.

Mevcut ve devam edecek olan tramvay ve metro çalışmalarında duraklarla bu hatlardaki durakların eşleştirilmesine özen gösterilmelidir.

58-Ana caddeler üzerindeki işlek durakların hemen yanlarına taksi durakları için yer yapılarak bu durakların yanlarına bankamatikler yerleştirilir. Bu duraklar 24 saat açık olacağından dolaylı olarak bankamatik güvenliği de sağlanmış olur. Parası olmayan veya az olan yolcularda buradan para çekerek taksiye binebilirler.

Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde buradaki taksi duraklarına bağlı bir görevli çığırtkanlık yaparak o hat üzerindeki orta ve uzak mesafe semtlerine gidecek olan yolcuları 4 erli gruplar halinde taksilere yönlendirir.

Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde belediye zabıtaları,ispark görevlileri,trafik polisleri (ihtiyaç durumuna göre dönüşümlü ve birbirlerini destekleyecek şeklide)yolcuların yanına gelerek öncelikle onların gidecekleri yerlere ve inecekleri duraklar belirlemelidirler.Bu yolcuların kimlikleri kontrol edilerek TC nolarını cep bilgisayarlarına kayıt ederler.Buna göre yolcuları durak sırasına göre gruplandırmalıdırlar.

Sonrasında yoldan geçen binek ve minibüs tarzındaki özel araçları durdurarak hangi yöne gittikleri sormalıdırlar.Gittikleri yolda durakta bekleyen gruplanmış yolcuların inecekleri durak varsa tc noları alınmış yolcuları boş koltuk sayısına göre bu araçlara bindirirler.Bu aracın plaka numarası cep bilgisayarına kayıt edilir.Şoföre birde güvenlik amaçlı çipli destek çubuğu verilir.Şoföre bu çubuğu yolcuları indirdiği ana duraktaki İSPARK görevlisine,trafik polisine veya belediye zabıtasına teslim etmesi söylenir.Durakta bunlar yoksa durak içinde bulunan özel yapılmış çipli çubuk toplama kutusuna atması söylenir.

Yolcu başına bilet ücreti kadar ücret bu taşıma işini yapan özel araç sahibinin yıllık motorlu taşıt vergisinden düşürülür.

Böylelikle

a-İşine veya evine gitmek üzere bekleyen yolcular çabucak,güvenlikli konforlu ve makul ücretle ulaşım hizmeti satın alırlar.

b-Otobüslerde ve metro-tramvay gibi araçlarda yığılma ve sıkışmalar azalmış olur.

59-Ayrıca önceden ayakta seyahat eden yolcuların bulunduğu bölüme küçük bir büfe eklenerek yolcuların akıllı kart bakiyeleri ile yiyecek,içecek,kişisel temizlik malzemeleri gibi ürünleri satın almaları sağlanmalıdır.Oturan yolculara servis hizmeti desteği için bir adet personel istihdam edilir.

Servis hizmeti gören toplu taşıma personeli aynı zamanda muavin gibi destek hizmeti sağlayarak yaşlıların,engellilerin,hamile ve çocuklu bayanların,yardıma ihtiyaç duyan herkese araçtan inerken ve binerek (ihtiyaç halinde)yardımcı olur.

Yolcular İETT,özel halk otobüsü,dolmuş ve taksilerde YERELKART dolumu,telefon operatörlerinin kontür dolumunu yapabileceklerdir.

60-Şoför arkası bölüm ve otobüsün orta bölümün olmak üzere iki ayrı yerde gelinen ve gidilecek durakları gösterir interaktif ekran panosu olacaktır.Bu panoya belli zaman periyotlarında gösterilmek üzere reklam alınacaktır.Bu reklamlardan halk otobüsü firması sahibinin de sözleşmede anlaşılan oranda ücret alması sağlanmalıdır.

61-Otobüs ve midibüs tarzındaki toplu taşıma araçlarında ulaşım destek personeli(muavin)bulundurulması yasal zorunluluk haline getirilmelidir.Muavin (yukarıda anlatıldığı şekilde)yolcuların iniş-biniş durumlarında gerektiğinde yardım eder.Yolcuların yol ve durak ile ilgili sorularını cevaplar.Ayrıca trafik koordinasyon merkezi ile sürekli irtibat halinde olarak yol durumu ve yolcu durumu hakkında güncel gelişmeleri değerlendirerek gerektiğinde şoförü,araçtaki yolcuları,rezervasyon yaptırıp araca binmeye hazırlanan yolcuları yönlendirir.Bu amaçla muavinin oturma koltuğuna müşteri rezervasyon-durak takip yazılımı, merkezi trafik koordinasyon destekli navigasyon yazılımı yüklü bir bilgisayar bulundurulmalıdır.
Ulaşımın Finansmanı-İmar Planı Düzenlemeleri ve Devlet Kaynak Getirici Girişimler

62-Bu uygulamaya destek olması bakımından eşzamanı olarak toplu taşıma araçlarının ve taksilerin kullandıkları akaryakıttın vergisinde yüzde 50 indirim yapılacaktır. Bunun için yasal düzenleme ile beraber Belediye Meclis kararı alınmalıdır.

63-Yukarıda anlatıldığı şeklide %50 yakıt indirimi,yerekart ve kontür satışı,yerel kart kullanımına bağlı günlük sefer ve yolcu sayısında artış gibi ek kazanç imkanlarıyla teşvik edilmiş dolmuş ve taksilerin YERELKART ‘ın İstanbul da pilot il olarak kullanımına karşı çıkmamaları gerekir.

Yine de inat ederlerse taksi ve dolmuşların geriye dönük 10 yıllık plaka ve hat değerleri ile taksilerin ve doluşların son 10 yılda ödedikleri vergilerin miktar ve oran olarak karşılaştırılması sağlanmalıdır.Aradaki belgelenemeyen farkın parası kadar cezalar taksi ve dolmuş sahiplerine yasal faizi ile rücu edilerek icra yoluyla ivedi tahsili sağlanmalıdır.

64-Ayaktan yolcu taşımacılığına son vermekle beraber uzun mesafeli otobüslerden başlanarak otobüslerde 50 kuruşa haftalık hazırlanan bulmaca,genel kültür,pratik bilgi,yerel ve ulusal haber dergileri satılmalıdır.Bu dergilerdeki bulmacalardaki anahtar kelimeyi bulanlar sms ile İETT ye gönderirler.Gönderiliş sırasına göre sıra numarası verilerek bu numara kişinin cep telefonuna yönlendirilir.Her hafta sonu noter huzurunda bilgisayar kurası ile yapılan çekilişte kazanan numaraların cep telefonlarına otomatik olarak mesaj yönlendirmesi yapılır. Bu mesajda gelen kodu en yakın istanbulkart bürosunda ilgili görevliye göstermek suretiyle kazanan kişilerin kartlarına 20 şer TL yüklenir.
Bulmaca soruları İSTANBUL KÜLTÜR SANAT A.Ş. organizatörlüğünde oluşturulan kurul tarafından oluşturulur.Soru konuları ve sorular;dini temel bilgiler,görgü kuralları bilgileri,sağlık temel bilgileri,hukuk ve tüketici hukuku genel bilgileri,trafik kuralları bilgileri,tarih-coğrafya ve genel kültür bilgileri,Türkçe anlatım ve dilbilgisi genel bilgileri,…gibi günlük hayatta herkes tarafından her zaman bilinmesi gereken bilgiler içinden seçilir.
65-Her bir otobüs ve dolmuş durağına bir konturlu sabit telefon, güvenlik kamerası konulmalıdır. Ana duraklara ise bunlara ilaveten kent haritasını ve rehberini içeren akıllı kart ile çalışan KENT BİLGİ REHBERİ konulmalıdır. Kenti Bilgi Rehberi hizmeti kapsamında her sorgu için temassız karttan 10 kuruş tahsil edilecektir. Yanlış kullanımın önüne geçmek için rehber sorgusundan önce TC kimlik no girişi şartı getirilmelidir.

66-Durakta bekleyen yolcu akıllı kart kutusuna kartını sokarak gitmek istediği yeri ekrandaki haritadan görüp üzerine parmağı ile hafifçe dokunur. Ekrana o adrese giden toplu taşıma araçlarının semt bilgisi ve araç numara bilgisi yansır. Aynı yönden geçen birden fazla araç varsa kişi bunlardan birini parmağı ile dokunup tercih eder. Bu bilgi o yöne doğru gitmek üzere durağa gelmekte olana ilgili araca elektronik ortamda iletilir.

67-Taşımacılık ihalesini alan firma ve bankanın, 4 haneli SMS numarası mesajıyla; araç talep etme, aracın bekleyeceği durak konumunu bildirme, gelen aracın o anda nerede olduğu, tahminen ne zaman o durağa geleceği ve kaç kişilik boş yer olduğu bilgisi,oturan yolcunun erkek-bayan olduğu bilgisi, aynı güzergahtaki sonraki aracın ne zaman geleceği bilgisi öğrenilebilir. Bu bilgiler, akılı kart okutularak KENT BİLGİ REHBERİ kutusundan ve internetten de öğrenilebilir.

Müşteri boş olan koltuklardan birini seçip onaylar. Onaya binaen ücret tahsil edilir. Kart sahibi sosyal ve kamu abonman kart sahibi ise belirlenen tarife kadar sembolik ücret tahsil edilir.

Müşteri aracın durağa geldiği saatte yolcu durakta hazır olmazsa araç yolcuyu beklemez yolcunun rezervasyonu iptal edilerek ücreti ULAŞIM FONU HAVUZUNA atılır.Yolcu 24 saat içinde yeni rezevasyon talebinde bulunursa ücreti havuzdaki bakiyesinden tahsil edilir.24 Saat içinde rezervasyon yapılmazsa havuzda bekletilen para doğrudan havuza aktarılır.Yolcu bu parayı geçerli mazeretini belgelemek koşuluyla bir ay içinde bulunduğu şehrin belediyesinin ulaşım biriminden tahsilini talep edebilir.

Telefon üzerinden rezervasyon yaptıran kişi araç durağa geldiğinde kartını dolmuş veya belediye otobüsüne tekrar okutur.Bu okumadan ücret kesilmez.Kart okunduğu anda rezerve edilen koltuk numarası ışıklı ve sesli uyarı ile müşteriye bildirilir.Böylece özellikle engelli vatandaşlar için koltuk arama derdi olmaz.

68-Yukarıda anlatılan akıllı durakların enerji ihtiyacı için durağın tavanına güneş enerjisi paneli ve rüzgâr türbini konulacaktır.

69-Engelliler, yaşlılar Aylık 10 TL sosyal abonman ,PTT dağıtıcıları, basın mensupları polislerin,askerler aylık 20 TL kamu abonman, gibi sabit ödeme ile sınırsız olarak faydalanacaklardır. Bu kişiler KENT BİLGİ KUTUSUNDAKİ sorgularını ücretsiz yapacaklardır.

70-Engelli ve yaşlılar için dolmuşlarda en az iki kişilik sosyal abonman kontenjanı kamu abonman için 1 yolcu kontenjanı olacaktır.Kontenjanı geçen sayıdaki sosyal ve abonman kart sahibi yolcular yarı bilet öğrenci ücreti ödeyecektir.Sosyal abonman kart sahiplerinin her dolmuş kullanımında 50 kuruş dolmuş sahibine her hafta pazartesi günü ödenecektir.Böylelikle bu kişiler toplu taşıma araçları şoförleri tarafından bedavacı olarak nitelendirilemeyecektir.

71-Bireysel olarak insanca yaşama ücreti altında ücret alan engellilerin,yaşlıların,öğrencilerin aylık abonman bakiyeleri tükendiğinde internet ve çağrı merkezi sorgusu yoluyla aylık gelir sorguları yapılıp gelir yetersizlikleri teyit edildiğinde kartlarına SOSYAL HİZMET FONUNDAN yeniden 10 ar TL yüklenir.

72-Semt pazarları kademeli olarak kaldırılmalıdır.Bu pazaryeri sahiplerine belediyeler sabit birer dükkan yerleri göstererek bu sabit yerlerde satış yapmaları sağlanmalıdır. Böylelikle kayıtdışı ekonominin bir bölümü kayıt altına alınarak ek vergi geliri sağlandığı gibi belli günlerde şehrin belli noktalarında oluşan trafik sıkışıklıkları, acil yardım ambulanslarının gecikmesi, itfaiyenin yangına geç kalması gibi soranlar önemli ölçüde azalacaktır.

73–Marmara Denizi ve Boğazlar üzerinden vapur ve deniz otobüsü hareket noktaları(iskeleleri) ve seferleri arttırılmalıdır.

73-Trafik polislerinin kestikleri İstanbul’da kesilen trafik cezalarının %20 si,İSPARK gelirlerinin %20 si, 34 plakalı araçların motorlu taşıt vergisinin %50 si,il özel idaresinden uygun görülen miktarda bütçe ULAŞIM HİZMET FONUNA aktarılır.Ayaktan yolcu taşınmasına son vermeye yönelik ek maliyet gerektiren düzenlemelerin parası buradan karşılanır.

Çalışma Düzeni ile İlgili Ek Düzenlemeler

74-Kamu ve özelden evden çalışma düzeni ve yarım gün çalışma düzeni teşvik edilmelidir.

75-Okula devam zorunluluğu kaldırılarak ikili eğitime son verilip tekli eğitime geçilmelidir.Bununla bağlantılı olarak okul servis saatlerin işe başlama ve bitiş saat saatleriyle çakışmaması sağlanmalıdır.

Sistemin Uygulanmasında Muhtemel Sorunlar Ve Öneriler

1-İstanbul’a vize uygulaması sadece trafiğin değil, susuzluk, kaçak ve kontrolsüz yapılaşma, altyapı yatırımları ile kentteki asayiş ve terör suçlarının azalmasında önemli rol oynayacaktır. Anayasa da kamu yararı doğrultusunda seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceğine ilişkin açık hüküm vardır. Bakınız: Anayasa Madde 23.- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. (Değişik: 03/10/2001 – 4709/8 md.)Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.

2- Bu konu yeni sivil anayasa paketi içerisinde kapsamlı ve net ifadelerle yer alırsa yasal düzenleme daha rahat yapılabilecektir. Bununla birlikte kamuoyuna bu vi-zenin gerekçeleri, kapsamı ve içeriği tüm detaylarıyla ulusal bir kampanya dahilinde anlatılmalıdır.

3-Tek çift plaka uygulamasına itirazlar gelebilir. Ancak benzer sistem Ankara’da bir zamanlar uygulanmıştı.Şimdi Ankara trafiği son derece rahattır. Bu uygulamanın kolay benimsenmesi için bir hafta tek diğer hafta çift plaka yasağı konarak insanların yasağa alışması sağlanır.

4-Toplu taşımacılıkta otobüsler ön plana çıkarılıp, tramvay ve metro ihmal edilmiş gibi gözükmektedir. Raylı sistem yatırımı oldukça maliyetli olduğundan tahminimce İBB Ulaşım Yetkilileri İETT ve ÖHO yoluyla sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Benim bu konuda önerim İETT’nin özelleştirme ihalesinde TRAMVAY VE METRO hatlarına entegrasyonu sağlayacak hat düzenlemeleri olmazsa olmaz şart olarak ihale şartnamesine konmalıdır.

5-İşyerlerine yakın yerlerdeki otopark ücretleri mesai saatleri yüksek tutularak trafiğin yoğun yaşandığı merkezlerdeki özel araç trafiği azaltılabilir. Akşam dönüşü özel araç sahipleri taksi tutarak otoparka giderek oradan özel araçlarıyla evlerine giderler.

6-Anadolu Yakasında Pendik-Kartal-Kadıköy-Üsküdar-Ümraniye Avrupa Yakasında Fatih-Zeytinburnu-Bakırköy-Avcılar-Gaziosmanpaşa-Beşiktaş gibi ana merkezlerde havuz otobüs ve dolmuş araçları hazır halde bulundurulacaktır.Yolcu yoğunluğuna göre o anda ihtiyaç duyulan tüm hatlara yeterli sayıda araç takviyesi yapılacaktır.Bu araçların takip ve koordinasyonu İSTKOM tarafından sağlanacaktır.

7-Metro-Tranvay ve Marmaray daki vagonlar ile hızlı tren banliyö vagonlarının manyetik sistem ile takviye edilip raylara değmeden daha hızlı hareket etmeleri sağlanmalıdır.Böylelikle artan hız ve artan araç sayısı ile ayakta yolcu almadan etkin ve verimli ulaşım hizmeti sağlanabilinecektir.

Uygulamayı Etkili Ve Çabuk Kılacak Önlemler Ve Trafiğin Azalmasına Etki Oranı
1-Tek-çift plaka uygulaması (%25)
2-Dolmuşların-personel ve öğrenci servislerinin İSTKOM (İstanbul Trafik Koordinasyon Merkezi) kapsamında hizmet vermesi sağlanması (%20)
3-Sosyal taksi durakları projesi (%10)
4-Yeşil dalga akılı kavşaklar sisteminin yaygın ve etkin hale gelmesi (%10)
5-E-devlet,internet bankacılığı ve mobil imza uygulamalarının erişilebilir (ucuz ve pratik),kapsamlı ve yaygın olması (%10)
6-YERELKARTIN; İSPARK’ta, taksilerde ve dolmuşlarda kullanımına BAŞLANMASI (%5)
7-Semt pazarlarının kaldırılması (%5)
8-Uzun mesafeli tüm hatların ekspres olması (durakların oldukça azaltılması) (%5)
AYAKTA YOLCU TAŞINMASININ ZARARLARI
1-Şoförler daha çok kişi yükleyerek ve daha çok dur kalk yaparak daha çok yakıt harcarlar.Bu aynı zamanda milli ekonomiye de zarardır.
2-Araçların artan yükleri nedeniyle yakıt giderleri artar.
3-Bel fıtığı,şeker hastalığı,tansiyon hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlar uzun süre ayakta yolculuk yaptıklarında hastalıkların şiddeti ve kendilerine olan zararı artar.Bu durum işgücü kayıplarına yol açtığı gibi SGK harcamalarını arttırarak milli ekonomiye yük olur.
4-İnsanlarımız kalabalık içinde ayakta gitmek zorunda kalarak hayat kalitelerini düşürülür.Bu durum insanlarımızın psikolojisini,moral ve motivasyonlarını bozarak aile içi şiddetli tartışmalara,iş yerinde verimsizliğe ve iş kazalarına neden olur.
5-Topu ulaşım araçlarında ayakta duran bayan yolculara yönel cinsel tacizler yaygınlaşıp neredeyse meşru hale gelmiştir.
6-Toplu ulaşım araçlarındaki ayaktan bekleyen yolculara yönelik hırsızlık riski mevcuttur.

AYAKTAN YOLCU TAŞINMASINA SON VERİLMESİNİN YARARLARI
1-Şoförler daha az kişi taşıyarak ve daha az dur kalk yaparak daha az yakıt harcarlar.
2-Araçların azalan yükleri nedeniyle yakıt giderleri azalır.
3-Bel fıtığı,şeker hastalığı,tansiyon hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlar uzun süre ayakta yolculuk yapmaktan kurtulacaklardır.Böylelikle bu hastalıkların kişiye olan etkileri ile şiddeti ve kişinin ve ülkemizin bütçesine zararı azalır.Bu durum işgücü kayıplarına yol açtığı gibi SGK harcamalarını azaltarak milli ekonomiye katkı sağlar.
4-İnsanlarımız kalabalık içinde ayakta gitmek zorunda kalarak hayat kalitelerini düşürülür.Bu durum insanlarımızın psikolojisini,moral ve motivasyonlarını bozarak aile içi şiddetli tartışmalara,iş yerinde verimsizliğe ve iş kazalarına neden olur.
5-Toplu ulaşım araçlarında ayakta duran bayan yolculara yönel cinsel tacizler tamamen ortadan kalkacaktır.
6-Toplu ulaşım araçlarındaki ayaktan bekleyen yolculara yönelik hırsızlık riski en aza inecektir.
7-İstanbul’da 2006 yılı hesabıyla yaklaşık 2 400 000 adet karayolu taşıtı olduğu ifade edilmektedir. Yukarıdaki önerilerim hayata geçirildiğinde bu araçların önemli bir bölümü trafikte olmayacağı gibi trafik yaklaşık %80 rahatlayacaktır. Bunun yakıt tasarrufu-çevre kirliliği azalması- işgücü kaybı azalması-sağlık harcamaları azalması,…gibi kalemler bazında ülkemiz ekonomisine sağlayacağı yıllık kazanç en az 3 milyar dolar olacaktır.
8-Yeni şoförler,muavinler,trafik koordinatörleri,çağrı merkezi operatörleri alımları ile yaklaşık 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır.

TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ
1-Başta İstanbul olmak üzere tüm büyükşehir belediyelerinde vali ve belediye başkanı aynı kişi olmalı,valilik ve belediye tüzel kişilikleri birleştirilmelidir.İstanbul’un ulaşımı tek merkezden 7-24 esasına göre ve interaktif olarak yönetilmelidir.Bunun için İETT,ÖHO,İstanbul Ulaşım,İstanbul Otobüs gibi şirketler birleştirilerek tek şirket haline getirilmelidir.
2-İstanbul Trafik Koordinasyon Merkezi (İSTKOM) oluşturulmalıdır.Burada İETT-İSTANBUL ULAŞIM-ŞEHİR HATLARI VAPURLARI VE FERİBOT HATLARI-DOLMUŞLAR VE TAKSİLER için entegre ve etkileşimli ulaşım hizmeti yönetimi sağlanmalıdır.
3-Bütün otobüs-dolmuş,taksi durakları ile kalabalık saatlerde yolcuların çok olduğu metro ve tranvay istasyonları için; İstanbul BŞB ne ait bir şirket olan; İSTKOM’a bağlı olarak hizmet verecek yeterli sayıda araç ve yolcu yönlendirme oparatörü (Ulaşım kordinatörü)istihdam edilecektir.Dolmuş ve taksi duraklarında kahyalık tarzında hizmet vermekte olan personelden standartlara uygun olanları İSTKOM bünyesinde istihdam edileceklerdir.
4-Ulaşım koordinatörleri 6 şar saatten üç vardiyeyle, 18 saat hizmet vereceklerdir. Ulaşım koordinatörlerinin en az bir tana yabancı dil bilmesi,telsiz kullanabilmesi,bilgisayarı ve akıllı telefonları çok iyi kullanabilmesi, ehliyeti olması,yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti olmaması,askerliğini yapmış olması,evli ve çocuklu olması,beden dili ve etkili iletişim teknikleri üzerine eğitim gördüğünü belgelemiş olması istemelidir.
5-EDS ana yollardaki trafiğin akışı hızını denetler. İşlek ara sokaklara konulan sitemi MOBESE genelde güvenlik için kullanılmaktadır.Yazılım güncellemesi yapılarak EDS ve MOBESE sistemlerinin İSTKOM üzerinden veri entegrasyonu sağlanarak cadde ve sokaklardaki trafik hızı,yolu tıkayan araçların durumu ve tespiti,duraklarda bekleyen yolcu sayısı,gibi verilerin ışığında akıllı kavşaklar ve akıllı duraklar yoluyla trafiğin hızlı akışı sağlanır.Ayrıca yolcuların akıllı duraklar,akıllı mobil cep uygulamaları,7/18 sesli yanıt sistemi üzerinde otobüs,dolmuş,taksi,vapur,rezervasyonları sağlanır.Ayrıca İSTKOM üzerinden sesli yanıt ve mobil uygulamalarla destek olan yolcuların; ana aktarma araçları olan metro ve tranvaylara yönlendirilmesi sağlanır.
6-Metro ve tranvaylara bekleme istasyonlu ve araç içi kamera etkileşimleri özel bir yazılımla birleştirilerek koltuklar dolduğu anda kapılar kapatılır.Kalan yolcular sonraki aracı beklerler.
7-Metro ve tranvaylarda hizmet veren ulaşım koordinatörleri,yaşlı,engelli,çocuklu ve hamile yolcuları ön tarafa aldırarak onların öncelikle araca binmelerini sağlar,ayrıca yolcuları sarı çizgiyi geçmemeleri konusunda uyarır.Yine indiği durakta gideceği yeri sorup öğrenmek isteyen yolculara kısa cevaplarla yardımcı olmaya çalışır.
8-Otobüs ve dolmuş duraklarındaki ulaşım koordinatörleri durakta bekleyen dolmuşların halihazırdaki yolcuların sayısı ile mobil uygulama ve sesli yanıt sistemi üzerinden rezervasyon yapan yolcuların sayısını akıllı cep telefonu üzerinden takip eder.Aracın güzergah üzerindeki yakıt ve işletme giderini amorti eder sayıdaki yolcu sayına bir yolcu daha eklenince düdük çalarak aracı yola çıkartır.Düdük çaldığı halde durakta bekleyen araca para cezası keser.
9-Öğrenci servisi ve personel servisi araçlarının çalıştıkları güzergah yönündeki dolmuş duraklarında günde azami iki sefer yolcu alma hakları vardır.Bu servis araçları asli hizmet verdikleri saatlerin dışında güzergahları yönünde rezerve araç olarak hizmet vermek üzere ilgili duraklarda bekleyeceklerdir.Dolmuş duraklarındaki araçlar yetersiz kalıp durakta bekleyen yolcuların sayısı arttığında ulaşım koordinatörleri bu araçları sıraya alarak yolcuları hemen bindirip göndedirler.Bu servis aracı ulaşım hizmeti sunarken kaza yaparsa veya trafik sıkışıklığı gibi nedenlerle servis saatinde hazır bulunamazsa ilgili durağın ulaşım koordinatörü duraktan bir dolmuşu servis hizmeti için ilgili yere yönlendirir.

SİSTEM GÜVENLİĞİ
1-YEREL KART alt bileşenleri olan; ASGARİ ABONMAN KART-SOSYAL KART- ÖĞRENCİ KART-KAMU KART(ADALET-GÜVENLİK-BASIN-SAĞLIK-EĞİTİM ücretsiz diğer alanlar %50 indirimli)-VİP KART- gibi ulaşım kartları TC no bilgisi içerdiğinden kişinin kim olduğunu da içermektedir.Bu bakımdan vapur ve deniz otobüsü,metro ve tranvay istasyonlarında bu kartları okuyan okuyucu cihazların bulunduğu alanlarda elektronik güvenlik koruma kalkanı oluşturulmalıdır.Aynı koruma kalkanı belediye ve halk otobüsleri,dolmuşlar ve taksilerdeki YERELKART okuma panelleri içinde sağlanmalıdır.
2-Bu güvenlik sisteminin kontrolü ve koordinasyonu İSTKOM üzerinden sağlanmalıdır.
3-YEREKARTLAR hak sahibi kişiye özel parmak izi tanımlı olacaktır.Bu nedenle bu kartı hak sahibi olmayan kişi kullanmaya kalktığında kart kendini korumaya alarak kullanım dışı kalacaktır.Bu durum haksız kart kullanımının önüne geçeceği gibi başta İETT belediye ve halk otobüsleri olmak üzere,İSTANBUL ULAŞIM metro-tranvay-vapurlardaki haksız kart kullanımı kaynaklı zararların önüne geçilecektir.
4-YEREL KART verilirken kart sahibinin ikametgah ve nüfus bilgileri MERNİS sistemi ile irtibata geçilerek kişinin yaşayıp yaşamadığının bilgisi teyit edilecektir.Böylelikle haksız kart alımlarının ve kullanımlarının önüne geçilecektir.

HİZMET SERVİSLİ ULAŞIM HİZMETİ
Bilindiği üzere özellikle sabah vakitlerinde öğrencilerin ve çalışılanların sabah trafiğinde okula ve işe yetişme telaşları vardır.Hatta mesafenin durumuna göre bazıları evden kahvaltı bile edemeden çıkarlar.Kahvaltılarını okul kantininde veya işyerinde fırsat bulabilirlerse yaparlar.Oysa yarım saat ile iki saat arası değişen yolculuk süresi içinde İETT otobüslerinde kahvaltı servisi şu şeklide sağlanabilir:
1-Öncelikle bu hat otobüslerine kesinlikle ayaktan yolcu alınmamalı ve (mesafeye bakılmaksızın) çift bilet uygulaması sağlanmalıdır.Sosyal kart (engelli-yaşlı,gazi gibi) ve kamu kart sahiplerinden öğrenci tarifesi tahsil edilmelidir.
2-Yolcuların sorularına ve sorunlarına hizmet veren bir yardımcı şöför(muavin) ile birlikte BELTUR personeli kahvaltı hizmeti için araçta bulunmalıdır.
3-Tüm kahvaltı ürünlerinin organik ve helal sertifikalı olmasına özen gösterilmelidir.
4-Otobüsün orta yerinde istanbulkart ödemesi ile çalışan bir içecek otomatı ve bir yiyecek otomatı ile servis personeli bankosu bulunur.Şoförün arka sağ tarafındaki koltukta yol ve trafik durumu ile telefon destekli yolcu rezervasyonu işlemlerine bakan yardımcı şoför=muavin bulunur.Yolcuların adres,durak,zaman,….gibi rutin sorularını bu personel yanıtlar.
5-Bir büyük bardak içecek bilet karşılığı sunulur.Sonraki içecek talepleri ücretlendirilir. Yiyecekler belirlenen tarifeye göre ücretlendirilir.Yiyeceklerin ve fazla içeceklerin ödemesi istanbulkart üzerinden sağlanır.
6-Sabah kahvaltısından kaynaklı işgücü kaybı önlendiği gibi muavin ve hizmet personeli istihdamı ile yolcu memnuniyeti bu projenin kazanımlarıdır.

İETT ENGELLİ VE YAŞLILAR İÇİN AKILLI TELEFON DESTEĞİ ERİŞİLEBİLİRLİK
Büyükşehir Engelli merkezleri ile önemli metro,metrobüs merkezlerinde büyükşehire bağlı engelli ve yaşlı kişilerin akıllı telefonlarını internete erişime açılması,formatlanıp,rehberiyle beraber yeniden yüklenmesi mobiett ve gerekli diğer yazılımların yüklenmesi hizmetlerini yürütecek personel ve araç gereç temin edilmelidir.Ayrıca marka ve model bağımsız akıllı telefon kullanım videoları cep telefonlarına yüklenir.Böylelikle engellilerin ve yaşlıların akıllı telefonlarla ulaşım hizmetlerinden doğru ve etkili faydalanması imkanı sağlanır.

İETT İNOVASYON AKILLI DURAKLAR VE TAKSİ DURAKLARI İNOVASYONU
Ana yollar üzerindeki akıllı durakların yanına taksi durakları konularak duraklara destek olarak İstanbul halk ekmek işletmeciliği yapmaları da sağlanmalıdır.bankaların sponsorluğu sağlanarak akıllı durakların yanına tüm bankların komisyonsuz para çekilebileceği bankamatik konulmalıdır.bankamatiklerden istanbulkarta para yüklenebilmelidir.
Evden çıkarken en yakın ana durağa gelen araca yetişmek isteyen yolcunun akıllı durağın yanındaki taksi durağına çağrı bırakarak yolcunun akıllı durağa yetişmesi sağlanmalıdır.

İETT İNOVASYON İSTANBULKARTA CEP VE İNTERNETTEN ERİŞİM VE ETKİLEŞİM
istanbullarta bakiye kontrolü,yetersiz bakiye durumunda,kredi kart,banka kartı ve fatura hatlı mobil ödeme üzerinden ödeme takviyesi özelliklerinin acilen kazandırılması gerekir.İzmir belediyesi bu konuda benzer çalışmaları üç yıl önce başarmış iken iktidarda olan İBB neden bu konuda yetersiz.
İETT ÖDÜLLÜ İNOVASYON ve BİLGİ YARIŞMASI
Sponsor firmaların katılım desteği ile üç ayda bir küçük çapta bilgi yarışması ile yılda bir defa büyük çapta olacak şeklide iett inovasyon yarışması düzenlenir.ÖDÜLLER 3+1 DAİRE,otomatik vitesli-hibrit elektrik motorlu akıllı araba,50 000 TL,20 000 TL,5 000 TL para ödülleri,5 yıldızlı tatil ödülü,kitap ödülleri,tamamlayıcı sağlık sigortası ödülü,özel sağlık sigortası ödülü,…..gibi ödüller olmalıdır.

İETT ÖZEL HALK MİNİBÜSLERİ
İstanbul’un asıl ulaşım yükünü minibüsler yani dolmuşlar çekmektedir.Çünkü belli saatlerden sonra İETT ve Halk otobüsleri seferlerden çekildiğinden vatandaşın ulaşım ihtiyacı genelde dolmuşlar yoluyla karşılanmaktadır.
Dolmuşlar İETT Özel Halk Minibüslerine dönüşsün.İstanbulkart minibüslerde geçsin. İETT aktarmaları özel halk minibüslerinde de geçsin.İnternetten istanbulkart ve cep tel mobil ödeme entegrasyonu ile hat durakları arası belirtilerek boş koltuk rezevrasyonu yapılsın.Binen yolcu kapı girişinin yanındaki kart okuyucuya istabulkartı okutsun.
Muavin koltuğunda trafik takip ve yolcu rezervasyon paneli ile adres bilgilendirme hizmeti için lazer yazıcı olsun.
Vatandaşlardan talep üzerine flaş disk üzerinden çıktı almak isteyenlerin çıktıları 50 kuruş üzerinden alınsın.Ödeme istanbulkart ile yapılsın.

Devlet yolcu başına özel halk minibüslerine aylık 500 TL civarında destek ödemesi yapsın.
Özel halk minibüslerinin yakıt giderlerine ödedikleri vergilerle orantılı bir şekilde fatura karşılığı %50 yakıt masrafı geri ödemesi yapılsın.
Minibüs ücretlerine %50 zam yapılsın.
Ayrıntılı ve grafikli adres çıktısı ücreti 1 TL olarak istanbulkarttan tahsil edilerek vatandaşa verilebilsin.
Minibüslerde istanbulkart yolcu yüklemesi,telefon kontur yüklemesi,araçta yer alan su,içerecek,kahvaltılık otomatı,üzerinden istanbulkat üzerinden satış yapılabilsin.Bu hizmetleri minibüs muavini sağlasın.
Muavinlerin sigorta ücretleri bir yıl boyunca devlet tarafından ödensin.
Ayaktan yolcu alınmasın.Her minibüste istanbulkart dolumu,adres ve yol tarifi yapan,duraklarda inecek yolculara hatırlatma yapan,vd hizmetleri yürütecek yardımcı şoför (muavin)bulunsun.
Yolcu boş koltuğa oturunca önündeki panelden (internetten veya cepten rezervasyon yaptırmadıysa)güzergah durakları menüsünü seçip ineceği durağı parmağı ile onaylar.Bu onay muavinin duraklarda inecek yolcu listesinde görülür.

Muavin bir sonraki durağa varmadan önce inmesi gerekenlere durağın adını belirterek haber verir.Bu kişilerin ekranında ve cep telefonlarında bir sonraki durakta inecekleri bilgisi yazılı ve sesli olarak ekrana gelir.
Her minibüs ana durağında halkminibüsleri havuz sistemine göre sıra beklerler.Her hatta peşpeşe üç halk minibüsü bekler.Sıradaki minibüs durakta bekleyenlerle birlikte cep telefonundan ve çağrı merkezinden rezervasyon ödemesi yapanlarla beraber tam olarak dolunca hareket eder.Yerine hemen sıradaki halkminibüsü gelir.
Havuzdaki bekleyen minibüslerin tamamında ana duraktan gidilen tüm semtlere yönelik güzergah bilgilerini içeren gelişmiş navigasyon sistemi vardır.
Yolcu ve talep yoğunluğuna göre havuzda bekleyen halk minibüsleri sayısı belirlenen bir rakamın altına düşünce ana duraklara yakın yerlerde ikamet eden ve araç donanımı yeterli olan; öğrenci veya personel servis arabalarından ihtiyaç sayısı kadarının durağa gelmeleri istenir.Bu talep ve yönlendirmeleri her durakta oluşturulacak durak baş koordinatörü=hareket amirliği yapar.

NİTELİKLİ ATIK TESLİMİNDE İSTANBULKARTA PARA YÜKLENMESİ
İstanbul’da nitelikli atık diyebileceğimiz elektronik atık,beyaz eşya atığı,giysi ve aksesuar atıkları,mobilya atıkları,kitap ve dergi atıkları gibi nitelikli atıkların ilçe ve büyükşehir belediyelerinin teslim noktalarında kameralar ve bağımsız gözlemcilerin nezaretinde teslim alınması ve karşılığında İstanbulkarta para yüklenmesi sağlanmalıdır.
Kitaplar ve dergiler düzenlenip gözden geçirilerek ihtiyacı olan okullara,köylere ve sosyal mekanlara okunmak üzere konmalıdır.
Nitelikli mobilyalar,giysiler ve aksesuarlar (çantalar ve ayakkabılar gibi) belediyelerin sosyal yardım kuruluşlarınca anlaşmalı KOBİler tarafından tamir edilip yenilenerek ihtiyaç sahibi fakir ailelere teslim edilebilir.
Aynı kapsamda mavi kapak,kapaksız pet şişe,cam şişe,atık pil tesliminde de belirlenen miktarlara göre sembolik para miktarları istanbulkarta yüklenmelidir.
Büyükşehir Belediyesinin kültürel etkinliklerine ve İSMEK kurslarına katılımda katılım giriş ve çıkış saatlerini kamera kaydıyla imzayla onaylama karşılığında bağımsız denetçiler denetiminde belirlenen miktarlar kadar istanbulkarta para puan eklenir.
METRO VE METROBÜSLERDE ASANSÖR SORUNU
Metro ve metrobüslerdeki asansörler engelliler için tasarlandığı halde uygulamada genel olarak engelli olmayan kişiler faydalanmaktadır.Bu hizmetin amacına uygun olması ve ulaşıma kaynak sağlanması için istanbulkart ile çalışması sağlanmalıdır.Asansöre binen her kişi asansörün uygun yerine konan okuyucuya kartını okutturur.Her okumadan 50 kuruş kesilir.Engellilerden,hamilelerden,küçük çocuklu ebeveynlerden,gazilerden ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlardan ücret alınmaz.Kart suiistimalleri asansörün yanına konan yüksek çözünürlüklü kamera kayıtları ile kontrol altına alınır.

MARMARAY-DA-METROBÜSTE-METRODA VE TRANVAYDA KOLTUK SAYISI KADAR YOLCU
Metrobüste koltuk sayısı kadar yolcu oturulunca kapılar kendiliğinden kapanır.Ayakta kalan yolcu olursa inmeleri ikaz edilir.5 saniye içinde inmezlerse metrobüs-metro-tranvay-marmaray kamerası bunları zomlar.Resimler o duraktaki güvenlik personelinin cep telefonlarına ve İETT çağrı merkezine eş zamanlı olarak iletilir.Resimler İETT çağrı merkezi üzerinden Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimine iletilerek kimlik tespiti yapılır.Bu kişilerin TC noları üzerinden kayıtlı oldukları ikametgahtaki su sayacına işletilmek üzere kişiye 1000 TL ceza yüklenir.Bu ceza 10 eşit taksitte tahsil edilir.Ceza borcu bitene kadar kişinin İSTANBULKART dolumları %10 zamlı tahsil edilir.
MARMARAY-METRO-TRANVAY-METROBÜSLERİN SEFER SAYILARI-SÜRELERİ VE YÖNLENDİRME
Taksi hariç tüm ulaşım araçlarındaki güzergah tabanlı akıllı ve ön ödemeli rezervasyonlar ana merkezden takip edilir.Ayrıca marmaray-metrro-tranvay-metrobüs gişe girişleri 15 şer saniyelik periyotlarla güncellenir.Gişe girişleri ve akıllı rezervasyon girişleri duraklara göre birleştirilir.Akıllı rezevasyon yaptıranların yaklaşık yetişme süreleri hesaplanır.Bu süreç sonunda her 30 saniyede bir her durak başında bekleyen yolcu sayısı kesin olarak hesaplanır.Bu yolcu sayılarına göre yeterli sayıda araç depodan sefere çıkartılır.
AYLIK 10 TL SABİT ÜCRETLE İETT DEN 7-24 WATSAP KONUM BİLGİSİYLE ULAŞIM VE ADRES YÖNLENDİRME HİZMETİ

ULAŞIM ARAÇLAINA VİZE KONSUN 2016
İstanbula Vize konularak kabahatler kanunları kapsamında ceza almış,yüz kızartıcı suçlardan ve terör suçlarından hüküm giymiş,uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edilmiş,AİDS VE BULAŞICI HASTALIK TEŞHİSİ KONUMUŞ kişilerin METRO-TRANVAY,İETT,HALK OTOBÜSÜ KULLANIMI ENGELLENMİS ADALTE BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE VERİ ENTEGRASYONU SAĞLANSIN
İstanbulda taksi ve dolmuş plaka satışları İETT ye devredilsin tıpkı İSPARK yoluyla park mafyası yok edildiği gibi plaka mafyası yok edilsin.

WHATSAPP KONUM BİLDİRİMİ VE ÇAĞRI MERKEZİ DESTEKLİ MOBİETT
TESPİT TARİHİ:26-07-2016
1-Kişi evinde veya işyerindeyken bulunduğu ve gitmek istediği yer ve yerleri yakından uzağa doğru mesaj olarak sıralayarak watsap veya sms yoluyla İETT çağrı merkezine bildirir.İETT kişiye özel tanımlanmış mobiett yazılımına en uygun güzergah seçeneklerini yükleyerek iletir.
2-Kişi en uygun gördüğü güzergahı seçerek o güzergah üzerindeki seyir halindeki veya beklemedeki tüm araçlara tahmini varış zamanlarına göre otomatik rezervasyonlar; etkileşimli MOBİETT yazılımı üzerinden yapılır.Rezervasyonların Ödemesi mobil ödeme ile İSTANBULKART üzerinden tahsil edilir.
3-Kişi watsap üzerinden mobieet ile İETT çağrı merkezini arayarak bulunduğu yere taksi yönlendirmesini sağlayabilir.Evinden anayoldaki İETT durağına taksi ile ulaşarak araç kaçırma sorununu çözmüş olur.Bu durumda taksiler toplu ulaşımın servis araçları gibi bir yardımcı hizmet görmüş olurlar. (v