Pygmalion Etkisi ile Başarıyı Yakalamak

Bir şeyi çok isterseniz gerçekleşebileceğini inanıyor musunuz?

Bu yazımızda, motive olmanız, kendinize ve yaptığınız işe olan inancınıza ışık tutması için Pygmalion Etkisi teorisinden bahsedeceğiz:

Pygmalion Etkisi, ismini Yunan mitolojisinde heykeltıraş Pygmalion’dan almıştır.

Pygmalion, bir kadın heykeli yapmış ve adını Galatea koymuştur. Efsaneye göre bu heykel, onun kafasındaki ideal kadının somutlaştırılmış halidir. Pygmalion yaptığı bu heykele aşık olur, onun gerçek bir kadın olması için tanrılara hep dua eder. Bunu o kadar içten ister ki , en sonunda Afrodit, onu duyar ve Galatae’ye hayat verir. Aşkına kavuşmuş olan Pygmalion Galatae ile birlikte bir daha onları hiç kimsenin göremeyeceği ve sonsuza kadar mutlu olacakları bir yere giderler.

Bu efsaneye göre, bir şeyi gerçekten isterseniz gerçekleşme ihtimali çok yüksektir. Buna Pygmalion Etkisi (kendini gerçekleştiren kehanet) denir.

Bu konuyla ilgili 1965’te Psikolog Robert Rosenthal ve okul müdürü Lenore Jacobson bir çalışma yapmıştır: Okuldaki her sınıftan rastgele eşit sayıda öğrenci alınarak iki grup oluşturulmuştur. Rosenthal,  bir gruptaki öğrencilerin diğerlerinden belirgin bir farkları olmadığı halde ileri zekalı olduğunu ve yüksek potansiyele sahip olduklarını söyler. Bir yılın sonunda bu zeki gruptaki öğrencilerin daha yüksek akademik performans sergiledikleri, hatta IQ puanlarının da 4 puan arttığı görülmüştür. Rosenthal, öğretmenlerin bu öğrencilerden daha yüksek performans bekledikleri için öğrencilerle kurduğu iletişimin daha farklı olduğu, bu olumlu beklentinin öğrencilerin benlik kavramı üzerinde etkisi olduğunu ve kavrama becerilerini geliştirmiş olabileceğini söylemektedir. Buna göre bir çocuğa çok başarılı olacağını belli ederseniz, başarılı olur. Böylece kehanet gerçekleşmiş olur.

Buradan anlayacağımız üzere, duygu ve düşüncelerimiz, hayattan beklentilerimiz hayatımızı etkileyebilir, davranışlarımızı yönlendirebilir. Sabah güne mutlu ve enerjik başlarsanız ve gününüzün güzel geçeceğine inanırsanız, gün boyu bu enerjiniz etrafınıza da yansır ve her şeyin olumlu tarafını görmeye başlarsınız ve gününüz gerçekten güzel geçer. Bunun tam tersi de olabilir: olmasından çok korktuğunuz bir şey, başınıza gelebilir. “Sakınılan göze çöp batar.” atasözü de bunu anlatmaktadır. Arkadaşlarınıza çok değer veriyorsanız ancak onların size yeterince değer vermediğini düşünüyorsanız onlara hep şüpheci yaklaşır, olumsuz bir enerji oluşturursunuz ve bu arkadaşlarınızın gözünde değerinizin gerçekten azalmasına sebep olabilir.

Kendinizi motive etmek ya da motivasyonunuzu kendi elinizle yok etmek… Başınıza güzel şeylerin gelmesi ya da hep olumsuzu kendinize çekmek… Bunlar sizin elinizde. Başarılı olacağınıza gerçekten inanırsanız ve başarılı olmak için elinizden geleni yaparsanız gerçekten başarılı olursunuz. Ne yaparsanız yapın başarısız olacağınıza kendinizi inandırırsanız çabalamaktan da vazgeçer ve gerçekten başarısız olursunuz.

Kişinin kendisine duyduğu güven sürekli olarak artıp azalabilir ve bu kendini gerçekleştiren kehanet haline gelir. Kişi ne kadar başarılı olursa, başarı beklentisi o kadar yüksek olur ve bu şekilde başarı, başarı beklentisini izler. Başarabileceğine inanan kişi başarmak için hareket eder. İki şekilde de inanç kendini doğrular hale gelir. Bu etki Wallenda Faktörü olarak da bilinmektedir. Karl Wallenda adında bir ip cambazı senelerce başarılı gösteriler yaptıktan sonra ipten düşerek hayatını kaybetmiştir. Ölümünden sonra eşi tarafından yapılan açıklamaya göre Karl Wallenda’nın, düşmeden önceki üç ay boyunca tek düşüncesinin ipte yürümek yerine ipten düşmek olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm enerjisini ipte yürümek yerine ipten düşmemek üzerine yoğunlaştırmıştır. Sonuç olarak, başarısızlıktan korkulduğunda tüm düşünce, enerji aslında bu noktaya yoğunlaştığından başarıya ulaşmak zorlaşmakta, belki de imkansız hale gelmektedir.

Karşımıza çıkan ne olursa olsun, endişe ve korkularımızı belirleyip, saptadıktan sonra kendimizi bunların esiri olmayacak bir şekilde motive edecek; kaybetme kelimesini aklımıza bile getirmeyecek ve olumlu bir yaklaşım ile çalışarak istediğimiz sonuçları elde edeceğiz. Ancak yine de süreç sonunda ortaya çıkan netice istek ve arzularımızın aksine gelişmişse de bunu da olgunlukla karşılayıp, alacağımız dersleri alıp yolumuza devam edeceğiz. Gerekirse çok üzüleceğiz ama “hayat devam ediyor” deyip yürümeye devam edeceğiz.

 

Beklenti etkisi de denilen Pygmalion etkisini aklınızdan çıkarmayın. Beklentileriniz hep olumlu yönde olsun. Hayal ve Hedeflerinizi bir kağıda yazıp her gün görebileceğiniz bir yere koyun. Hatta bir Hayal Panosu yapmanız bu etkiyi daha da kuvvetlendirecektir. Böylece ne istediğinizi bilip, motive olabilirsiniz ve bir bakmışsınız birer birer gerçekleşiyorlar…

Zehirli Müzik 440hz

Müzikten zehirlenebilir miyiz?

 

 

Son zamanlarda sevginin titreşimini temsil ettiği söylenen 528 Hz frekansında müzik dinlemek revaçta. Bu kadar mı peki? Hayır. Dahası var. 174 Hz ile Topraklama, 396 Hz ile Bırakma, 639 Hz ile Bir Olma, 741 Hz ile Sezgilerin Güçlenmesi, 852 Hz ile koşulsuz Sevgi gibi başka frekanslar da var.Peki, 528 Hz içimize huzur verip,bizi iyileştirme gücüne, diğer frekanslar da kendi çaplarında pek çok etkiye sahipken, neden şu anda dinlediğimiz tüm müzikler 440 Hz frekansına ayarlı?

Buna kim ne zaman karar vermiş ve müzik nasıl olmuş da tekelleşmiş? Dinlediğimiz müziklerin altında hiçbir zaman komplo teorisi arama ihtiyacı duymayan bizler, “müzik ruhun gıdasıdır” diyerek ne kadar zamandır zehirleniyoruz dersiniz?

Haydaaa… Yediklerimiz, içtiklerimiz, aşılar maşılar derken bir müzik eksikti değil mi?

Günümüz psikopatolojisi, siyasi yozlaşma, genetik bozulma ve kültürel yozlaşmayla geleneksel değerlerin kayboluşunun ve hastalıkların artmasının altında yatan müzikal gerçeği öğrenmeye hazır mısınız?.

Her şey “Standard Tuning” dediğimiz müziğin A=440 Hz’e sabitlenmesi ile başladı. Bunu yapan ise müziği askeri anlamda ticarileştiren Rockefeller Grubu.

 

Müzik endüstrisinin bu standart frekans ile tekelleşmesi, kitleleri sürü psikolojisi altında tutmanın, insanları asabiyete, kedere sürüklemenin, psikososyal kışkırtmalara açık hale getirmenin zeminini hazırlamış ve bunlar sonucunda artan hastalık oranları ve mali krizler sayesinde de Gruba üye ticari şirketlerin kâr elde etmesinin etkili yollarından biri olmuştur.

Alternatif müzik frekansı olan A=444 Hz (C=528 Hz) ise bastırıldı. Bastırılan bu frekans, yani “iyi titreşimler” ise her türlü hastalığı ve stresi iyileştirebilecek güçtedir. Ama ne yazık ki önce sansürlenmiş, daha sonra ise standartlar değiştirilerek unutturulmaya çalışılmıştır.Titreşimler tüm hayatımızı etkiler. Özellikle de hücrelerimiz iyileşmek ve yenilenmek için düzenli titreşim halinde olmak durumundadır. Titreşimlerin gücüyle “karanlık” ya da “aydınlık” tarafa geçmek mümkündür. Suya güzel şeyler söyleyince moleküllerinin güzelleştiğini hepimiz biliyoruz. Bedenlerimizin %80’ine yakını sudan ibarettir ve su, süper-iletken sıvı kristal bir yapıya sahiptir. Günümüzde modern müziği kafa şişirici ve saldırgan bulan pek çok kişi var. Pek çoğumuz duygusal olarak bu tarz müziklerden olumsuz etkileniyoruz. Standart Anglo-Amerikan müzik aletleri ve sesleri ise kitlesel histeri yaratmak üzerine akortlanmaya devam ediyor.

Tarih boyunca savaş çıkaran, inanılmaz kârlar elde eden ve nüfusu kontrol altında tutmaya çalışan güçler mevcut oldu. 1770’de Rothschild, İlluminati planlarını başlattı.

 

Amacı bankalar aracılığıyla yaratılan bir network ağı ile kendisi ve yandaşları tarafından yönetilecek küresel bir dünya sistemi kurmaktı.

Öyle bir güç ki tüm uluslararası kurumsal şirketleri ve hatta hükümetleri yönetecekti. Bu sayede Amerikan hazinesi başta olmak üzere dünyanın sayılı ülkelerini avuçlarının içine aldılar.Işık ve ses, üretilebilen ve ölçülebilen matematiksel frekans değerlerine sahiptir.  Şimdi komplo teorilerine kulak asacak olursak, bu mutlak güç,biyoenerjetik yolla, belli frekans ayarları ve elektromanyetik manipülasyonlarla “bilincimizi” kontrol altına alırken biyolojimizi, psikolojimizi ve davranışlarımızı değiştiriyor.

Askeri Müzik

1913’te Rothschild, Amerika’daki üçüncü en büyük bankasını kurdu (Federal Reserve Bank).  Ona Rockefeller ve J.P. Morgan yardım etti. Bu ikisinin tüm yatırımları 1865’den bu yana Rothschild tarafından finanse edildi. 1. Ve 2. Dünya Savaşları sırasında banka kartelleri inanılmaz kârlar elde ettiler. 1914’te Alman Rothschild Bankası, Alman hükümetine, İngiliz Rothschild Bankası İngiliz hükümetine ve Fransız Rothschild ise Fransızlara para yardımı yaptı (borç verdi).   Bunlara Almanya’da Woff, İngiltere’de Reuters ve Fransa’da Havas destek verdi. 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında müzik frekansları üzerine bilimsel araştırmalar yapıldı. Rothschild ve Rockefeller çalışması ve Amerikan Donanması işbirliği ile “savaş-çıkaran” frekanslar üzerinde çalışıldı. Amaç kitleleri kontrol altında tutmak ve psikopatoloji, duygusal çöküş ve kitlesel histeri yaratmaktı.

Akustik enerji araştırmacıları, ses mühendisleri ve drama uzmanları ile akademik olarak çalışmalar başlatıldı. Aynı tarihlerde fabrikalarda ses düzenleri kurularak çalışanların duygusal motivasyon kazanması ve fabrikadaki aletlerin seslerinden etkilenmemeleri sağlanıyordu.2. Dünya Savaşı sırasında ise Savunma Bakanlığı işbirliği ile havadan yapılan operasyonlarda bu ses frekansları etkili şekilde kullanılmaya başlandı. Buna radyolar da dâhil oldu.Daha sonra ise haritanın batısında standart müzik ayarı A=440Hz’e sabitlendi.İlk çalışmalar Elvis ve İngiliz grup British Invaders ile başladı. Bunu Beatles takip etti. Beatles’in bir konseri İsrail’de iptal edildi, sebebi ise “kitlesel histeri yaratması, cinsel istekleri tetiklemesi ve saldırganlığı tırmandırması” olarak belirtildi. Bunda Mossad’ın İngiliz Kraliyet ailesini yakın takibe alması önemli rol oynadı. 1938’de Rockefeller Grubu İngiliz-Amerikan radyosu ve televizyon kartelleri kurarak Nazi hareketiyle Yahudi düşmanlığı başlattılar. 1957’de Kanada’da ergen yaştakileri saldırganlaştıran müzik yayınları yapılmaya başlandı ve çok etkili oldu. Elvis’in menejeri Amerikan Ordusuna hizmet eden bir Albaydı ve Avrupa göçmeniydi.

1.Dünya savaşı sırasında Rockefeller tarafından yönetilen askeri radyolar devreye girdi ve bütün ekipmanlar seferber edilerek radyo tekeli kuruldu. Radyodan savaş esnasında gönderilen komutlar hiç son bulmadı.  Amerikan Donanması, General Electric işbirliği ile 1919’da kendi ulusal radyosunu kurarak bu tekele alternatif oluşturdu ve bugünkü Amerikan Radyosunu (RCA) doğurdu.  Askeri tabanlı kartelde RCA, AT&T, General Electric, Westinghouse gibi şirketler yer aldı. Bu oluşum enerji endüstrisi, biyoenerji ve elektro-genetik ve soyaçekim üzerinde faşist bir baskı kurdu. Daha sonra Ulusal Yayıncılık (NBC) ve AT&T ile radyo, televizyon ve telefon zinciri tekelleşti.1938’de frekanslar standarda sabitlenmeden önce, mekanik olarak dinleyicilerin duygularını kontrol altına almaya yönelik araştırmalar başladı. Bu sayede kitlelere ticari ilgi alanları önceden dayatılabilecekti. Bu araştırmalar derhal kitlelerin ikna edilmesi için kullanılmaya başlandı.Aynı sistem eğitim için de kullanılmaya başlandı: “Programlanabilir Zihin Setleri”. NBC ve CBS arasındaki ticari çekişme halkın üzerinde türlü deneysel çalışmalar yapılmasına neden oldu. Kendi taraflarına daha fazla takipçi çekebilmek uğruna halk üzerinde çeşitli ses efektleri kullanılarak psiko-galvanometre denemeleri yapıldı.  Bu ölçümlere göre de halkın nasıl yönlendirileceği tayin edildi.

A=440 Hz

Sahnedeki, televizyondaki ve radyodaki elektronik ses yeterince akıcı değildi. 1910’da A=440Hz standardı Amerika’da sınırlı başarıya imza attı. Avrupa’da ise sıfıra yakın… Müzik endüstrisi de işin içine dahil edilmeliydi. Bu yüzden çalışmalar başlatıldı. İlk olarak İngiliz Standartları Enstitüsü A=440Hz’i kabul etti. Bunda Rockefeller-Nazi konsorsiyumu etkili oldu. O sıralarda İngiltere-Almanya savaşı çıkmak üzereydi.A=440Hz, petrokimya ve ilaç devleri tarafından finanse edilerek  2. Dünya Savaşında kullanıldı. Hitler’in Almanyası Polonya’yı işgal ederek savaşı başlattı. Tüm dünyadaki müzisyenlerin başkaldırmasına karşın bu standart Nazi propagandalarıyla Hitler karşıtı tüm ülkelerde kafadan kabul edildi.Yapılan tüm araştırmalar A=440Hz’in insanların kalp ve kuyruk sokumu arasındaki enerji merkezleriyle (çakralar) uyumsuz olduğunu gösterdi. Tersine kalp üzerindeki çakraların ise uyarıldığı gözlendi. Teorik olarak, titreşimler egoları ve sol beyni tetikliyordu. Ancak sağ beyne özgü duygusal ve sevgisel zihni baskılıyor ve yaratıcılığı köreltiyordu. 3.Göz denen çakranın kapanmasıyla da insanoğlu farkındalığını hiçbir alanda kullanamaz hale gelecekti.

Metafiziksel olarak, A=440 Hz ile A=444 Hz arasındaki interval, müzik âleminde “Şeytanın İntervali” olarak kabul edildi. Bunun nedeni ise ahenkten uzak, iğrenç denilebilecek bir tınının bu iki notanın aynı anda çalınması ile ortaya çıkması idi.Bundan önceki müzik çalışmalarında yer alan A=444 Hz’in ise doğayla ve insanla daha uyum içinde olduğu gözlemlendi. Eğer insanoğlu spiritüel olarak bastırılırsa, A=444 Hz’in (C=528 Hz) müziksel tınısı dini olarak kabul edilmezdi, öyle de oldu. Bu kiliselerin de işine gelmiş oldu.Günümüzde ise pek çok aklı başında ve duyarlı müzisyen akortlarını ve dijital ayarlarını 444 Hz’e göre yapmaya başladı. Ancak bunların sayısı az miktarda iken, başta Madonna olmak üzere pek çok ünlü, standart tınılarla, nakaratlarla ve özel olarak imal edilmiş parça sözleriyle gençliği programlanabilir insanlar haline getirmektedir. Müzik biyoenerjetik olarak titreşimlerinizi ele geçirerek, bilinçaltınızda hâkimiyet kurarak, vücut kimyasını, psikonörolojiyi ve insan sağlığını denetim altına alabilir.

Son zamanlarda tekrar 444 Hz’e dönüş ile daha mükemmel dinletisi olan tınılar elde edilmeye başlandı ve bu tınıların sevgiyi artırdığı, en saf haliyle sevgiyi oluşturduğu, iyileştirme özelliği olduğu ve genetik açıdan onarıcı olduğu tespit edildi. Ancak çalışmaların pek çoğu halen güven uyandırıcı değil. Pek çok tını da melodik olmaktan uzak olup gürültülü bir yapıda.Haritanın sağ tarafında uygulanan şifa tonlamaları (Çigong, şamanik vb çalışmalar) A= 444Hz yani C=528Hz frekansında, en saf ve katıksız titreşimleri yarattığı için, kişi tüm stresinden arınmakta, hücreleri şifa ve sevgiyle dolarak hastalıklara veda etmektedir. Her organa ait özel ses tonlamaları, o organa ait hücrelerin titreşimini artırarak iyileşmesini sağlamaktadır. Tüm enerji çalışmalarında titreşimler esas kabul edilerek hücrelerin mükemmel titreşimlere kavuşması ve blokajların kalkması hedeflenir. Yüksek titreşimlere çıkabilen kişilerin bazı olağanüstü yetenekleri de ortaya çıkabilir, yaratıcılığı artar, astral seyahat yapabilir, telepatik güçleri ortaya çıkar, dünya ötesi varlıklarla iletişime dahi geçebilir.

Organik müzik ruhun gıdasıdır.

 

 

 

 

Brokoli hakkında yeni keşif!

İçeriğindeki sülforafan maddesi beyni koruyor!

Kanserin düşmanı olduğu bilinen brokolinin bir faydası daha bulundu. İngiliz araştırmacılar, brokolideki sülforafan maddesinin beyni de koruduğunu keşfetti.

Uzmanlar “Bu madde sayesinde insanlar felçten ve Alzheimer’dan korunabilir” dedi. Öte yandan brokoli bilişsel fonksiyonu geliştiren ve beyin gücünü arttıran K vitamini içerir. Ayrıca zihni kuvvetlendiren ve hafızayı geliştirmede anahtar rol oynayan B vitaminleri de vardır. Soya fasulyesi diğer bitkisel kaynaklara göre yüksek oranda protein içeriyor. Bu özelliği sayesinde ülser sorunları yaşayanların da imdadına yetişiyor. Yine İngiltere’de yapılan bir araştırma, haftada bir kez soya tüketenlerin mide ve bağırsak sıkıntılarının hafiflediğini ortaya koydu.

Kaynak: Takvim

Oksidatif Stress Nedir?

Oksidatif Stress Nedir?

Oksidatif stres, vücuttaki serbest radikallerin oksidasyonunun sonucudur. Peki, Serbest Radikaller nelerdir? “Serbest radikal eşleşmeyen elektronlara sahip atomik veya moleküler bir gruptur” [Kaynak : Wikipedia]

Fark yaratan şey ise, eşleşmeyen elektronlardır (tekil elektronlar). Serbest radikaller, hücre içindeki enerji salınımı gibi iç sebepler veya UV-radyasyonu (güneş ışığı) veya sigara dumanı gibi dış sebeplerden kaynaklanabilir.

Serbest radikal, sıklıkla komşu molekülden bir elektron çeker ve etkilenen molekülün bir serbest radikale dönüşmesine sebep olur. Bunun karşılığında, hücre bileşenlerine ait moleküllerin istikrarı bozulur ve bu mokeküller elektron çalmak için başka bir molekül arar. Bunun neticesinde uzun bir serbest radikal reaksiyon zinciri tetiklenir.

 

 

Yaşlanmaya ilişkin serbest radikal teorisinde (FRTA), organizmanın yaşlanmasının, hücrelerin zamanla serbest radikal hasarı oluşturmasından ileri geldiği belirtilir.

Kyäni Plus Sağlık Üçgeni’nde, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunan B2, C, E vitaminleri ve Çinko bulunur. Kyäni nitro ürünlerinde bulunan tescilli Noni özütü vücuttaki nitrik oksitin yükselmesine yardımcı olur.

Şimdi [parazan.kyani.com]’a giriş yaparak hücrelerinizi oksidatif stresten korumaya yardımcı olacak besinleri edinin.

Tek’in seyrine dair tohumlar…[Ruh Bilimi]

Tek’in Seyrine dair ipuçları

Bir zerreden gelip gelişiyor, bilinçleniyor, öğreniyor, gelişiyoruz..Hepsi onun seyri, biz hiçliğe doğru yol alanlarız, O’nun deneyimlerinin parıltılarıyız. Seyreyliyor kendini bi senden, bi benden…

 

 

 

İblis Hakkında herşey!

İBLİS (ŞEYTAN) HAKKINDA HERŞEY

İBLİS HAKKINDA RİVAYETLER:
İblisin soyunu üretmesi ve kendinden şeytan soyunu oluşturması hakkında 2 rivayet vardır. Birincisi kendini aşılayarak (ilkah yoluyla); diğeride cin soyundan bir eş edinerek (eşi şeytane) onun yumurtlamasından şeytan soyunu oluşturmuştur.

İblisin arşı denizin üzerindedir. Şeytanları oradan gönderir ve yönetir. Onlarda insanları Allah yolundan çıkarmaya çalışırlar. Şeytanın en önem verdiği şey; insanların aile düzenini bozup, eşleri birbirinden ayırmaya çalışmasıdır. Şeytanın en sevdiği, Allah’ın en kızdığı şey; erkeğin erkekle, kadının kadınla ilişkiye girmesidir. Şeytan yer yüzüne inince

İşim ne olacak dedi = Senin işin sihirdir.
Ne okuyacağım dedi = Şiir
Yemeğim nedir dedi = Her mundar et ve Allah’ın ismi üzerine anılmamış herşey
Yurdum = Hamam
Meclisim = Çarşı ve pazar
Müezzinim = Zurna
Ezanım = Çalgı
Avım ve Tuzağım = Kadınlar
Peygamberim = Kahinler
Sözüm = Gıybet ve yalan
Kitabım = Vücuda yaptırılan dövme

BUYRULDU..

 

Şeytanın kühlü ve yalayışı vardır. İnsana kühl sürdüğünde insanın gözleri ağırlaşır. İnsanı yaladığında dili kötü söyler. Şeytanın kaşığı ve sürmedanlığı vardır. Kaşığı yalan, sürmedanlığı zikir anında uykudur. Şeytan insanları; cimrilik, hiddet ve sarhoşlukla sapıttırır. Kişi zenginde olsa şeytan ona mallarını az gösterir, başkalarının malına göz diktirir, onu cimriliğe alıştırır. Kişi hiddetlenip, öfkeye kapılınca, şeytan onu çocuk oynatır gibi oynatır. Kişi Sarhoş olunca şeytan onu kolayca isyana çeker. Öfke anında şeytan insanın sırtını yere getirir. İnsana sonradan pişman olacağı şeyleri yaptırır.

Şeytan, İnsanı yenmek için; sakin olduğu zaman kalbine otururum. Kızdığı zaman uçup kafasına konarım der. Öfke şeytandandır, şeytanın silahıdır. Öfke anında insan euzu besmele çekerse, abdest alırsa öfkesi geçer. Şeytanın arzusu öfkelenmiş kişiye sonradan pişmanlık duyacağı sözü söyletmek, davranışta bulundurmaktır. Cemaat ve mescidden ayrılmayan kişi şeytandan uzak olur. Şeytan ölüm anında müslümana bir şey yapamadığında, onu imanından çeviremediğinde çok şiddetli ağlar.

Şeytan insanın her işinde hazır bulunur. O yüzden bir işe başlanılacağı vakit euzubesmele ile (Allah’a sığınarak ve Allah’ın ismini anarak)başlanılmalıdır. Bu sayede şeytan uzaklaştırılır. Bir işte acelede şeytandandır. Namazdayken şeytan namaz kılanın yanına gelir. Kişinin namazdan ayrılmaması onu kızdırır. Abdest bozuldu hissini vermek için kişinin dübürüne üfler. Bu durumda yellenme olmadıkca, ses duyulmadıkca namaz bozulmaz. Namazda uyuklamak ve aksırmak şeytandandır.

Şeytan insana 3 yönden yakalar.

1)İnsan öfkelendiği zaman(şeytanın gözleri,insanın gözlerinde;vesveseside insanın kalbinde olur)
2)İnsan savaşacağı zaman(Savaş anında insanın yanına gelerek;senin malın, mülkün ve ailen var, vazgeç savaştan diyerek iğva verir)
3)İnsan mahremi olmayan kadınla baş başa kaldığı zaman(şeytan araya girer yapacağını yapar)

İnsan 3 şeyden sakınmalıdır

1)Sadaka verirken beklemekten(sadaka vereceksen hemen ver. Çünkü biraz bekledinmi şeytan, insanı sadaka vermekten caydırır)
2)Allah’a verdiğin sözü geciktirmekten (Allah’a verdiğin sözü mutlaka yerine getir. Çünkü şeytan hemen gelir, aklına girer ve verdiğin söze muhalefet ettirir.)
3)Yabancı(mahremin olmayan)kadınla baş başa kalma(Çünkü şeytan seni saptırır)

Çok yemek yemekte şeytandandır. Çok yemek yiyen kişiye ağırlık çöker ve uyku ağır basar. Böylelikle insanı bazı ibadetleri yapmasından alıkoyar. Şeytanın insanlar arasında en çok sevdiği cimri mümindir. En nefret ettiği ise cömert fasıktır. Çünkü mümin cimriliğiyle şeytana yapacak iş bırakmamıştır. O zaten kendine cimriliğiyle yapacağını yapmıştır. Fakat cömert olan fasık insanı Allah cömertliğinden dolayı affeder diye korkar.

Şeytan dünya ile beraberdir. Mal ve servet sevdasıyla insanı yanıltır. Nefsin arzularını insana hoş ve güzel gösterir. İnsanı şehvete yönlendirince de peşini bırakmaz.

İnsan yaratıldığı zaman, kendine yararlı şeyleri elde edebilmesi için şehvet verilmiştir.

Kendine yapılan saldırıları önleye bilmesi içinde öfke verilmiştir.
Akılda bir terbiyeci gibi yararlı olanı alması, zararlı olanı bırakması için verilmiştir.

Şeytanda sırf insanı saptırmak, yoldan çıkarmak ve lüzumsuz işler yaptırmak için yaratılmıştır.

Rivayetlere göre:
Allah’ın düşmanı iblis kuyruğunu kıçına sokarak 7 yumurta yumurtlamıştır. Bu 7 yumurtadan insanları saptıracak 7 şeytan meydana gelmiştir.

Birincisi Medhes dir. Bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır.
İkincisi Hadis tir.Allah’ı unutturmak ve namazda esnetmek, etrafa baktırmak, uyku getirmek için; namaz kılanlara müvekkildir.
Üçüncüsü Zelniyun dur.Sokaklarda görevlidir. Sokak ve pazarlarda olanlarla uğraşır. Onlara tartarken eksik tartmayı, hile yapmayı, satarken malını övüp methetmeyi emreder.
Dördüncüsü Beter dir.Belaya yakalanmış kimse ile görevlendirilmiştir. İnsana beddua etmeyi güzel gösterir. Bu musibetten elde edilecek sevabı yok etmeye çalışır.
Beşincisi Menşut tur.Yalan haber veren, söz taşıyan, gambazlık yapan kimselerle görevlidir. İnsanı günaha sokmak için böyle şeyleri yapması için emreder.
Altıncısı Vasim dir. Erkek ve kadınların şehvetleriyle uğraşır. Zina ve livata yapmaları için uğraşır.
Yedincisi Eur dur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. İnsana hırsızlık yaptırmak için uğraşır.
İblisin (kabkab) adında bir şeytanı vardır. Onu insanların başına bela kılar.
Abdest alırken vesvese veren şeytanın adı velehan dır.
Namaz kılarken vesvese veren şeytanın adı hanzeb dir.
Musubet ve felaket anlarında; insanları ağlatmak, feryat ettirmek, elbiselerini yırtırmak, yüzlerini ve dizlerini dövdürmek için görevli sabr adında şeytan vardır.
İnsanlara zina yaptırmakla görevli şeytanın adı aver dir.
İnsanlara yalan söylettirmekle görevli şeytanın adı mes’ut tur.
Kişi ile eve giren ,ev halkına karşı, ailesine karşı kişiyi kışkırtan; lüzumsuz yere hücum ettirip evde huzursuzluk çıkartmakla görevli şeytanın adı dasim dir.
Çarşı ve pazarlarda insanlara musallat olan, bayrağını çarşıya diken şeytan da zilenbur dur.

Şeytanın insanı aldattığı ve vesvese verdiği hususlar:

1)Küfür,Allah ve Resulüne asi(karşı )gelme ve şirk mertebesi
2)Bidat mertebesi (Bidatın zararı dinedir.Bidat şeytanın arayıp ta bulamadığı şeydir. Çünkü günah dan tövbe edilip, dönülür.Ama bidattan dönülünmez)
3)Büyük günahlar
4)Küçük günahlar
5)Sevab ve ikabı olmayan uğraşılar
6)Faziletli amelden az faziletlisine sevk etmeye çalışmak

Şeytan insanı saptırmak için 10 kapı açar ve oralardan yaklaşarak saptırır.

1)Kibir kapısı
2)Gösteriş ve insanların övgüsü kapısı
3)Haset kapısı
4)Hırs ve kötü zan kapısı
5)Rahatlık ve bolluk isteği kapısından
6)Hayat ve uzun emel kapısından
7)Tamah kapısından
8)Cimrilik kapısından
9)Kendine ve yaptığı iyiliklere güvenme kapısı
10)Din kardeşlerini hafife alma, küçümseme ve onlara saygısızlık kapısı

İblisin annesi Bikr’dir. Babası da İkr’dir. İblisi geçen günler ihtiyarlatır, fakat sonra yine 30 yaşına gelir. Şeytan, Besmele çekilmeyen sofraya oturur ve yemek yiyenlerle birlikte oda yer. Şeytan sol eliyle yer ve içer. Kırmızı rengin şeytanın ziyneti olduğu söylenir. Her insanın bir şeytanı vardır. O şeytan, insanı sürekli Allah yolundan alıkoymaya çalışır.

Şeytan yaptığı 5 davranış yüzünden huzurdan kovulup, lanetlendi.

1)Günahını kabul etmedi
2)Pişmanlık duymadı
3)Tövbe etmedi
4)Kendini isyan ettiren nefsini kınamadı
5)Allah’dan umudunu kesti

Şeytanı; kibri ve gururu mahvetmiştir. İblis; Adem’e A.S. verilen üstünlüğü kabul etmeyerek, kendine emredileni yapmamış ve Allah’a isyan etmiştir. İblis kendini üstün görerek, kibirlenmiş ve büyüklük taslamaya kalkışmıştır. Böylece lanetlenmiş ve ebedi cehennemde kalmayı haketmiştir. İblis tövbe etmeyip; insanlığa ve Allah’a hasım olmayı tercih etmiştir.

Bir rivayete göre Şeytanın boynuzları vardır. Güneş; bir şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve bir şeytanın iki boynuzu arasında batar. Siyah köpeğinde şeytan olduğu söylenir. Ramazan ayında şeytanlar ve cinlerin azgın olanları zincire vurularak bağlanır.

Şeytan, insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Çocuğun doğarken ağlaması; şeytanın çocuğa dürtmesi ve dokunmasından olduğu söylenir. Gece insan uyuyunca şeytan; insanın başı arkasına 3 düğüm bağlar. O kişi uyanıp Allah’ı anarsa bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Kalkıp namaz kılarsa tüm düğümler çözülür ve sabaha huzurlu ve neşeli olur. Fakat yatıp uyur ve hiçbir şey yapmazsa, sabaha gönlü kirli ve uyuşuk bir şekilde olur. Kötü rüyada şeytandandır. İnsan esnediğinde, eliyle ağzını kapatmadığında şeytan girer. Kişi uykudan uyandığında burnunu temizlemesi tavsiye edilir. Çünkü şeytanın o sırada insanın genzinde olduğu rivayet edilir.

İnsan namaza durduğunda şeytan gelir ve namazı karıştırır. O kişi kaç rekat namaz kıldığını unutur ve namazda dünya işlerini düşünmeye başlar. Bu durumda insan oturur vaziyette iki kere secde etmelidir veya sol yanına dönüp 3 defa euzu besmele çekmelidir.

Unutma ve unutkanlıkta şeytandandır. İnsanın kalbi iyi olursa bedende iyi olur. Bozuk olursa bütün bedende bozulur. Çarşı ve pazarlar şeytanın savaş yeridir. Şeytan yalamayı sever. Yemekten sonra eller ve ağız yıkanmalıdır. Gece kapılar kilitlenmeli ve yemeklerin üzerleri kapatılmalıdır. Üstünde yatılmayan ve üzeri açık olan, örtülü olmayan yatakta şeytan yatar. Kişinin bir kısmının güneşte, bir kısmının gölgede kalacak şekilde oturması şeytan oturuşu diye adlandırılır. Bunun nedeni şeytanın istırahat ettiği yerin gölge ile güneş arası oluşudur. İnsanın ölüm anında şeytan; o kişinin daha önce ölmüş ana-babası veya akrabaları kılığında görünerek imanlı ölmesini engellemeye çalışır. Aldatamadığında çok şiddetli feryat edip,ağlar.

İlk kıyas yapan şeytandır. Kendini Adem A.S.ile kıyaslamıştır. İlk şarkı söyleyende şeytandır. İblis 4 defa çığlık atmıştır.

1)Lanetlendiği zaman
2)Huzurdan kovulup, yer yüzüne indiği zaman
3)Hz. Muhammed S.A.V.peygamber olduğu zaman
4)Fatiha suresi nazil olduğu zaman

Şeytan zengini 3 şeyle kandırır.

1)Zengine israf yolunu açar.(böylece zengin malını yerinde harcayamaz)
2)Daha çok mal için kalbini arzuyla doldurur.(böylece hakkı olmayan yollardan mal kazanmaya çalışır)
3)Zengine malını güzel gösterir(böylece zengin malının hakkını vermez)
Şeytan insanı fakir olmakla korkutur. İnsana cimriliği ve sadaka vermemeyi telkin eder.

Namaz vakti gelince iblis, şeytanları dağıtır ve namazlarında insanları meşgul etmelerini ister. Şeytan gelir ve namaz vaktini geçirmesi için, insanı meşgul edecek yollara sevk eder. Bu olmazsa namazını karıştırmaya çalışır ve dualarında eksik yapması için insanı meşgul eder.

İblis; insan kendini beğendiği zaman, amelini çok bulduğu zaman ve günahını unuttuğu zaman, insana galip gelir.

Acele iş de şeytandandır. Bir işe acele etmek ve acele kılınan namazda şeytanın vesvesesi sonucudur. Şeytan; insan ve cinlerden de bazı kimseleri kullanarak diğer insanların üzerine yollar. Bunlar fitne ve vesveselerle yanıltıp, kışkırttığı insanlardır. Bunlara insan ve cin şeytanları denilir. İnsanın kalbinde, Allah inancı sadece sözde kalmışsa veya Allah’a inancı yoksa artık o insan şeytandan farksızdır. Böyle bir insan şeytanın kuklası ve onun yardımcısı olma yoluna girmiştir. Bu insanlar toplumda şeytanın vazifelerini görmeye ve insanları Allah yolundan saptırmaya başlarlar. Toplumda; fitne, fesatlık, zulum ve maddi hırs gibi kötülükler onların yardımlarıyla artar ve çoğalır.

İçki, kumar ve falcılık şeytanın pis işlerindendir. Bu sayede şeytan(içki, kumar ve falcılıkla) insanlar arasındaki ilişkileri bozar ve kin, düşmanlık üretir.

Faiz dinimizce haramdır. Çalışmadan, emek harcanmadan kazanılan paranın hayrı olmayacağı gibi, faizle kazanç sağlayan kişinin kazancında da hayır ve bereket olmaz. Çok kazanıyor gibi görünsede bir zaman sonra tüm kazancı ve elindekiler kaybolur gider. Şeytan faizi insanlara hoş gösterir. Değişik isimler altında faizi mübah göstermeye çalışır.

Kişi evine girerken besmele ile girerse ve yemekte de besmele çekerse; iblis yanındaki şeytanlara; size burada kalıp, gecelemek ve yiyip, içmek yokdur der.

Kişi evine girerken besmele çeker, fakat yemek yerken çekmezse; iblis yanındaki şeytanlara; yemeğe kavuştunuz ama burada kalmanız ve gecelemeniz mümkün değildir der.

Kişi eve girerken ve yemek yerken besmele çekmezse; iblis yanındaki şeytanlara ; yemeğe de, burada kalıp, yatmaya da yetiştiniz der.
Şeytanın yemesi ve içmesi konusunda; gerçekten yeme içme olur diyenlerin yanında, bunun koku ve koklayarak yaptığını rivayet edenlerde vardır. Her iki durumda da sofradan bereket kalkacağı gibi, eksilmede olur.

Şeytan insanın her yaptığına ve her ibadetine müdahelede bulunur. İman kalesi olan kalbi bozarsa, insana sahip olur ve insanı istediği gibi yönetir ve kullanır.

Şeytan, insanı kandırmak için her yola başvurur. Bunlardan bazısı; yalan söylemesi ve bolca yemin etmesidir. Şeytanın insan üzerinde zorla yaptırım gücü yoktur. İnsanın şüphe içinde kalmasını sağlar.

Şeytan riyakardır. İnsanın; kendini beğenme, beğendirme, başkalarının güvenini ve rızasını kazanmak için iş yapma ile ibadetleri menfaate dayalı görüntü vermeye çalışmada şeytanın işidir.

Şeytan edebiyat ve felsefe yapar. İnsanı küfür ve dalalet gibi yanlış yollara sürüklemek için edebi sözleri ve felsefe yorumlarını kullanır.
Şeytan vesvese yoluyla verdiği umut ve telkinlerle günah ve kötülükleri süsleyip, insana güzel gösterir.

Şeytan insanın düşmanı ve kötü bir arkadaşıdır. Kafirlerinde dostudur.
İnkarcılar ve onlara yardım edenler,insanı saptırmaya yönelik çalışmalar yapanlar, şeytanın emeline hizmet edenler (böyleleri) şeytanın yardakçılarıdır.

Şeytan Kur’an dan uzak duranlarında dostudur. Kur’an’a uyan kurtulur, uymayan şaşırıp, hüsrana uğrar. Kur’an insanlara doğruyu gösteren en iyi rehberdir. Kur’an’ı okumak, anlamak, anladığını yapmak ve yaşamak görevimizdir.

Şeytana yaklaşan Allah’dan uzaklaşır. Şeytan insanı her yönden görür ve aldatmaya çalışır. İnsana zayıf olduğu yönden, noktadan yaklaşır ve buradan sokularak kandırmayı hedef alır. İnsan uyanık olur ve açık vermezse şeytan insana bir şey yapamaz.

Şeytan zaaflarına düşkün olan kişileri, telkin ve vesveseleriyle kötülüğe sevk eder. İnsan günah ve haramdan uzak durursa şeytanın aldatmaları sonuçsuz kalır.

Şeytan insanın vücuduna girer, damarlarına,beynine kalbine nüfuz eder. İnsanı saptırmaya ve hastalıklara sebep olur.

Şeytan daha çok; kendini beğenen, kusursuz sanan kişilere, münafıklara, inkarcılara, dindarlarla alay edenlere, günaha girmede sakınca görmeyenlere, haram yiyen ve haram işleyenlere, şeytandan Allah’a sığınmayanlara, şeytandan medet ve yardım umanlara, kahin, büyücü, medyum ve falcılara, yalan, iftira ve isyan halinde olanlara, Allah’dan başka varlıklara tapanlara, Allah’ı unutanlara, ihlas ve samimiyetten uzak, yoksun olanlara, Allah ve Resulüne düşman olanlara gelir. Onları bulundukları durumda kalmaları için iknaya çalışır. Ölünceye kadar bu kişilerin peşini bırakmaz. Onların Allah’a yönelmelerini engellemeye çalışır.

Şeytan ayrıca inanan ve iman sahibi dindar kişilerle de uğraşır. Hatta inanç sahibi kişilere daha çok önem verir. Çünkü diğerlerini aldatmak onun için kolaydır, onlar Allah’ı unutmuşlardır. Onlarla istediği gibi oynar, istediği yöne sevk eder. Fakat iman sahibi olanları dinden soğutmak ve şüphe içerisinde bırakmak zordur. Bunun için tüm gücüyle çalışır. Onları saptırmak içinde çeşitli yollar dener. Kimini şeyh yarışmasına, kimini peygamberlik iddiasına, kimini paraya pula, üne, kimini baş olmaya, kimini makam mevki sevdasına, kimini ibadette üstünlük yarışına, kimine diğer insanları hor gösterip, kendini büyük görmeye, kimini dünya sevdasına sevk etmeye, dünyaya müptela etmeye, kimini dinden soğutup, nefret etmesini sağlamaya uğraşır.

Şeytanın en çok korktuğu; euzu besmele ve arif insanların kalblerinde ki marifet nurudur. İnsan arifler derecesine çıkıncaya kadar ( takva sahiplerinin Allah’a sığınmaları gibi ) euzu besmele ile Allah’a sığınmaları gerekir. O dereceye çıktıktan sonra kalbteki nur şeytanın tesirini ortadan kaldırır.

Şeytanın aldatmasına kapılmamak ve tuzağına düşmemek içinde Kelime-i Tevhid ve Allah’ı anmak gerekir.

Şeytan azaba sebeptir. İnsan La ilahe illallah derse ve Allah’ın emir ve yasaklarına riayet ederse, şeytan onun yanına yaklaşamaz. Kişi şeytandan uzak olabilmek için; takva üzere bulunmalı, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmalı ,euzu besmele ve kelime-i tevhidden uzak olmamalıdır.

Şeytan, kıyamet günü, firavun,karun ve haman’la beraber ebedi cehennemde azap içinde kalacaktır.

Adamın biri, iblisi gördüğünde; ne yapmam lağzım ki senin gibi olayım der. Şeytan şaşırır ve benim gibi olmak istiyorsan; namazı bırak, yalanda olsa, doğruda olsa her sözünde yemin et der.

Şeytanla mücadele kalb ve imanla olur. Kazanırsan; ebedi cennette kalmakla ve Allah’ın C.C. Cemali ile mükafatlandırılırsın. İnsan ölünceye kadar nefis ve şeytanla mücadele etmek durumundadır.

Kalbe iki şey gelir. Kalbe bir melek tarafından olup; daima iyiliği ve Hakk ı kabul etmeyi ihtar eden düşünceler. Diğeri şeytan tarafından olup; daima kötülüğü ve Hakk ı yalanlamayı bildiren, iyilikten ve iyi işlerden men eden düşünceler gelir. Şeytan insan kalbine sürekli vesvese verir. Kalbe gelen düşünceler 6 çeşittir.

1)Akıldan gelen düşünceler
2)Ruh dan gelen düşünceler
3)Melekten gelen düşünceler
4)Şeytandan gelen düşünceler
5)Nefsden gelen düşünceler
6)Yakın-i gelen düşünceler ( bu düşünceler Allah tarafından evliya içinde secilmiş kullarına gelir.)

KARI-KOCA ARASINI AÇMAK ŞEYTANIN İŞİDİR.

Şeytanın en sevdiği ve en önem verdiği şey karı koca arasını açıp aile düzenini bozmaktır. Fitnesi en büyük olan kişi, şeytana daha yakın olur. Eşler arasında ayrılma sebebi günümüzde maddi imkansızlıklara dayandırılsa da bunun altında şeytanın vesvesesi vardır. Eşler arasında ayrılma sebepleri sihir yüzünden birbirlerini kötü görmeleri, ahlaki yönden kötü görmeleri ve bağlanmaları şeklinde de olabilir. Fakat her geçimsizlik, büyü ve sihirle olmayacağı gibi mutlaka şeytanın fitnesi ve vesvesesiyle meydana gelir. Bağlanmak sihrin bir bölümüdür. Bağlamayı yapan büyücü bunu şeytanın ve cinlerin yardımıyla yapar. Bu çok çeşitli yöntemlerle olur. Sihir ve büyü sebebi ile şeytan insana musallat olup, şeytan beyni etkiler. Bu sayede insanın beyin sinirlerinde karışıklığa yol açar. Cinsel münasebet olmaz. Diğer bir yöntem; cinler kadının cinsel organının işlevini önler, ilişki gerçekleşmez. Kişi normalde kuvveti olduğu halde karısına yaklaştığında o imkanı bulamaz. Yada karşısındakini çok çirkin görür, bunu eşleri ayırmak için görevlendirilen cin yapar. O eşler arasında çirkinlik ve nefret hislerini meydana getirir. Çiftler arasındaki ilişkide bu sayede ortadan kalkar. Bazen kadına yapılır, kadın kasılır ayakları açılmaz. Bazen de ilişki sırasında acı hissi duyar. Eş acı çekmeye başlayınca ilişkiye girmekten kaçınır. Çoğu zamanda uyku hasıl olur. Kişi gözünü açamaz hale gelir. Ya bir tarafta, yada iki tarafta da isteksizlik ve umursamazlık başlar. İlişki akla gelecek en son şey olur. Bazen de eşler cinsel münasebetten bir şey anlamazlar, hissetmezler bile. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. O yüzden eşler sevgi ve saygıda birbirlerine karşı kusur etmemeli, itaatkar olmalı, ilgi ve alakayı kesmemelidir. Aralarında çıkan sorunları konuşarak çözmeli, neden nasıl sorularını yöneltmeli ve çözümü birlikte aramalılardır. Sorun tıbbi ise doktora, psikolojik ise psikologa veya konusunda uzman hekime, sihir ve büyüdense onu da bu konularda deneyimli kişilerden yardım almakla aralarındaki sorunları çözmelilerdir. Başkasının ve başkalarının dedikoduları ve sözleriyle hareket etmek yerine, karşılıklı güvene dayalı bir aile kurup, işin aslını bilerek, öğrenerek davranılmalıdır. Çünkü eşler arasında ayrılıkların bir kısmı da dedikodu ve filanca şunu dedi, şöyle söyledi tartışmalarıdır. Bir diğer nedende şiddet ve geçimsizliktir. Öfke; şeytanın insanlar üzerinde uyguladığı silahlardan biridir.

Eşler arasındaki ilgisizlikte şeytandandır. Şeytan, kişiyi başka yönlere sevk eder, ona meşguliyet bulur. Ön yargıda asla bulunulmamalıdır. Bir soruna anlayışla yaklaşılmalı, gerçeği araştırılmalıdır.

Sevgi ve saygıyı eşler her davranışlarında göstermeli, sözlerine dikkat etmeli ve hakaretten uzak durmalılardır. Her ailede sorunlar olur. Sorunlar taraflar yatıştıktan sonra, bir daha olmaması için aralarında konuşarak hal yoluna sokmalılardır.

Eşler arasında ayrılma nedenlerinin biride; kişinin kendisini eşinden üstün görmesi ve kibirdendir. Para, kültür, beceri vb. şeyler bakımından eşlerden biri kendini diğerinden üstün görerek ona kötü davranışlar sergiler ve bunu sürekli öne sürer. Karşı tarafın hayatını çekilmez hale getirir. O yüzden eşler, kibirlenip aralarında üstünlük yarışına girmek yerine, bu durumu paylaşmalı ve birlikte faydalanmalıdırlar.

KARI-KOCA ARASINDAKİ SİHİRLER 4 ŞEKİLDE OLUR.

1)Eşler birbirlerini çok çirkin görürler, birbirlerinin yüzlerini dahi görmek istemezler. Ayrıyken veya yanında değilken büyük bir hasretlik çekerler. Bir araya geldiklerinde kedi-köpek gibi olurlar
2)Muhabbet, sevgi saygı ortadan kalkar. En güzel sözler bile çiftlere kötü gelir. Aralarında konuşma ve sohbet kalkar. İlgi ve alakaları başka şeylere yönelir. Birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranırlar. Televizyon, kitap vb. şeylere dalıp eşlerini unuturlar. Birbirlerine karşı ilgisiz tavırlar sergilerler.
3)Erkek bağlanır(bağlanmaktan maksat cinsel organın işlevini yerine getirememesidir.)
4)Kadın bağlanır (tıbbi ve psikolojik rahatsızlıklar haricinde sihir ve büyü sonucu bağlı olması)

ŞEYTANIN DÜŞMANLARI:

1)Çok sadaka veren müslüman
2)Tövbesinde sabit kalan tövbekarlar
3)Adil idareciler
4)Dürüst ve doğru sözlü tütcarlar
5)Nasihat eden müslüman
6)Allah’dan korkan alimler
7)Mütevazi zengin
8)Gece namazı kılan müminler
9)Daima abdestli olan müminler
10)Daima Kur’an okuyan hafızlar
11)Merhametli müminler
12)Haramdan sakınan müminler
13)Güzel huylu müminler
14)İnsanlara faydalı olan müminler

ŞEYTANIN DOSTLARI

1)Namaza tembel olan ve ağır davrananlar
2)Hile yapan, aldatan tüccarlar
3)Zekata engel olan kişiler
4)Yetim malı yiyenler
5)Zina yapanlar
6)Uzun emeli olan insanlar
7)Şarkı söyleyen kadınlar
8)Zalim idareciler
9)Kibirli zengin
10)İçki içen kişiler


İNSANLIĞIN DÜŞMANI ŞEYTAN VE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

EZZ: Şeytanın, kafirleri tahrik ederek, İslam’a ve Müslümanlara karşı kötülük düşünmesini sağlaması ve bu düşüncelerini uygulamalarına zemin hazırlamasıdır.
Mesela; Müslümanların canlarını, kutsallarını, mallarını, ırzlarını kendilerine mübah görmelerini sağlayarak, Müslümanlara karşı her türlü vahşiliği, kötülüğü onlara hoş göstermek.

HEMZ: Şeytanın, insanı saralı yaparak ona musallat olması halidir. Bu şeytanın veya kötü cinni nin insanın bedenine girmesiyle kişide meydana gelen sara durumu olarak ta açıklanabilir.

HUDUR: Evde şeytanları ve kötü cinleri çeken, bereketi ve melekleri uzaklaştıran şeyleri yapmak. Mesela; resim, heykel, içki gibi şeyleri bulundurmak; içki içmek, zina yapmak, kadınlı erkekli partiler düzenlemek, şeriat dışı davranışlarda bulunmak.

İSTİHVA: Şeytanın insanı ayartmasıdır. Bu da şeytanın, nefislerde heva ve arzulara yönelmesi ile olur.

İSTİMTA: İnsanın ve cinnilerin birbirlerinden yararlanması ve birbirlerini kullanmasıdır. Bunu genelde büyücüler ve sihirle uğraşanlar yapar.

MESS: Cinninin, insanda hakimiyet ve egemenlik kurmasıdır. Bu insanın bedenine girerek olur. Mesela; cinninin kadının rahmine girerek onunla ilişkiye girmesi, insanın göğsüne, başına, midesine girerek orada yaşaması.

NEFH: Şeytanın, insanı gururlandırması, diğer varlıklara karşı insanın büyüklenmesi ve üstün görmesini sağlamasıdır.

NEFS: İnsanda kötü duygular uyandıran, arzuları arttıran, pis ve kötü içerikli şiir, şarkı ve edebi sözlerdir. Bunlar iyi duyguları ve hisleri ortadan kaldırır.

NEZĞ: Şeytandan, insanı; şüpheye, inanç boşluğuna, fesada ve kötülüğe düşüren bir vesvese türüdür.

TAİF: Şeytanın, insan aklında kötü bir şeyin yapma düşüncesi oluşturması veya ibadet esnasında unutkanlık meydana getirmesidir.

TENEZZÜL: Şeytanın, insanlara dinlerini ve dini öğretilerini unutturarak; insanı küfre ve sapıklıklara yöneltmesidir.

VESVESE: Şeytanın, kötü cin ve insanların; boş şeyleri güzel ve sevimli göstermesi, kötülükleri ve günahları iyi göstermesi ve insanı şüpheye götürmesi biçiminde olur.

SARA: Sara 2 türlü olur.
1)Vücut sıvılarının ve maddenin sebep olduğu sara
2)Şeytan ve kötü cinnilerin insanda meydana getirdikleri sara
İnsan beyni, elektrik benzeri bir enerjiden yaratılmış, güçlü bir manyetik alanı olan bir organdır. Bu nedenle manyetik alan üreten bir faaliyet, bir başka manyetik alanı etkiler. Elektriksel bir faaliyet içinde bulunan beyindeki sinir hücreleri, bu faaliyetleri sırasında bir manyetik alan oluştururlar. Manyetik alan oluşturan bu hücrelere, manyetik alan üreten cinni veya şeytanların zuhur etmesiyle beyin etkilenir ve bu etkilenmenin boyutuna göre çeşitli sara (epilepsi) hastalıkları oluşur.
Kötü cinnilerin insanda meydana getirdiği bazı hastalıklar; durgunluk, cinsel iktidarsızlık, felç, sara, böbrek, beyin ve karaciğer hastalıklarıdır.

ŞEYTANIN İNSANI SAPTIRMASI VE HİLELERİ:

1)İnsanlara yalan söyletmek ve yalan yere yemin ettirmek
2)Gıybet ve koğuculuk yaptırmak
3)Talak üzere yemin ettirmek (Talak üzere yemin edilirse erkeğe hanımı haram olur, çocukları da zina çocukları olur.)
4)Namazı ertelettirmek ve namazda insanı saptırmaya çalışmak
a)Henüz vakit var, sora kılarsın vesvesesini vererek namazı vaktinde kıldırmamak
b)Namazda acele ettirerek, çabuk çabuk kıldırmak
c)Namazda sağa, sola bak vesvesesini vererek; namazın sevabından alıkoymak
d)Namazda İmamdan önce rüku ve secdeye vardırıp; İmamdan önce rüku ve
secdeden kaldırmak
e)Namazda parmakları çıtlattırmak (kişi namazda parmak çıtlatarak şeytanı tesbih
etmiş olur)
f)Namazda kişinin burnuna üfleyerek esnemesini sağlatmak (esnemesi sırasında kişi,
eliyle ağzını kapatmazsa; şeytan onun içine girer ve dünya hırsını, dünya bağlarını
çoğaltır.
g)Kişiye Namazı bırakması için vesvese verir. (şuan işin var, meşgulsün, sen daha
gençsin, ihtiyarlayınca kılarsın, sen hastasın iyileşince veya işin bitince kılarsın,
vb. diyerek namazdan alıkoyar)
ğ)Namazda uyuklama ve aksırma meydana getirmek
h)Namazda insanın aklına dünya işlerini getirmek, gözünün önüne resimler getirerek
namazı bozmaya çalışmak
ı)Namazda, sen edebi yaramaz iş yaptın, vb. diyerek; kişinin namazda huzurunu
bozmaya çalışmak
i)Namazda abdestin bozuldu vesvesesini vererek namazı yarım bıraktırmak
5)Faiz yedirmek ve faiz yemeyi mübah göstermek
6)Cuma Namazını terk ettirmek
7)Zina ettirmek
8)Sarhoş edici şeyler içilmesini sağlamak (kişinin içki ve uyuşturucu maddeler
içmesini sağlamak ve buna bahanelerle zemin hazırlamak)
9)Kişinin hırsızlık yapmasını sağlamak
10)Sihirbazlık ve büyücülük yaptırmak
11)Erkeğe karısını boşattırmak (aile arasında huzuru bozarak, eşleri ayırmak)
12)Kişinin öfkelenmesini ve hiddetlenmesini sağlamak (böylece kişiye sonradan
pişmanlık duyacağı davranışları yaptırır ve sözleri söyletir)
13)Hırs ve kin tohumlarını kişinin kalbine yerleştirmek
14)İnsanın yapacağı her işi aceleye getirtmek
15)Cimriliği hoş gösterip, kişinin sadaka ve zekat vermesini engellemeye çalışmak
16)Kişinin çok yemek yemesini sağlamak (çok yemek yenildiğinde kişi rahatsızlanır,
kişiye ağırlık çöker ve uyku hasıl olur)
17)İnsanın ibadetlerini yerine getirmekten alıkoymak
18)Mal ve servet sevdasıyla insanı aldatmak.
19)Kişinin arzularını hoş ve güzel göstererek şehvetini arttırmak
20)İnsanı lüzumsuz işlere yöneltmek (bu sayede kişiyi ibadetten alıkoyar)
21)Kişinin Allah’a verdiği sözü ve adağı yerine getirmesinde Onu geciktirir ve zamanla
unutturur. (bu nedenle Allah’a verilen söz ve adak hemen yerine getirilmelidir)
22)İnsanın yapacağı her işte şeytan hazır bulunarak ortak olur.( bu nedenle her işe
Euzu Besmele ile başlanılmalıdır.)
23)Ölüm anında insanın İmansız gitmesi için uğraşmak
24)İnsanın kötü söz söylemesini ve küfür etmesini sağlamak ( kötü sözü ve küfürü hoş
göstererek, sonradan pişman olacağı sözü söyletmeye çalışmak)
25)Kişiyi cemaat ve mescid den alıkoymaya çalışmak
26)İnsanları; gösterişe, methedilmeye ve övülmeye sevk etmek
27)Günah ve haramları hoş göstererek; insanın günah işlemesini ve haram olan
davranışları yapmasını sağlamak
28)Kişiye sürekli vesvese vererek, şüpheye düşürmek ve huzurunu bozmak
29)İnsanlarda baş olma isteğini ön plana çıkarmak ve makam, mevki arzusunu ve
hırsını ortaya çıkartmak
30)İnsanlarda dünya ve mal sevgisini arttırmak
31)İnsanların hased etmesini sağlamak
32)İnsanların kibirlenmesini sağlamak
33)İnsanın içine kıskançlık tohumları ekerek kötü yollara sevketmek
34)İnsanların rahatlık, bolluk ve uzun emel isteklerini arttırmak
35)İnsanların kötü zan ve iftirada bulunmalarını sağlamak
36)İnsanlara yalan söylettirmek ve yalan yere yemin etmelerini sağlamak
37)Kişinin başkalarını küçük görmesini ve onlara saygısızlık yapmasını sağlamak
38)Kadına vesvese vererek açılmasını sağlamak
39)Makam, mevki ve mal sahibi kişilerin gurur ve kibirlerini arttırarak, toplumda sınıf
ayrımı yapılmasını sağlamak
40)Toplum düzenini bozan; kin, nefret, gıybet, koğuculuk, iftira, hırs, kıskançlık, kibir,
ihtiras, ahlaksızlık gibi vb. çeşitli duygu, düşünce ve davranışları insanlar arasında
yaymaya çalışmak

ŞEYTANIN PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) İN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLAR:

P: Oturma arkadaşın kimdir?
ş: Faiz yiyen

P: Dostun kimdir?
ş: Zina eden

P: Yatak arkadaşın kimdir?
ş: Sarhoş

P: Misafirin kimdir?
ş. Hırsız

P: Elçin kimdir?
ş: Sihirbaz

P: Gözünün nuru nedir?
ş: Karı boşamak (Eşini boşayan)

P: Sevgilin kimdir?
ş: Cuma Namazını terk edenler

P: Kalbini kim kırar?
ş: Allah yolunda cihada koşanlar

P: Senin cismini ne eritir?
ş: Tevbe edenler

P: Ciğerini ne parçalar?
ş: Gece ve gündüz Allah’a yapılan istiğfar

P: Yüzünü ne buruşturur?
ş: Gizli verilen sadaka

P. Gözlerini ne kör eder?
ş: Gece Namazı

P: Başını ne eğdirir?
ş: Cemaatle kılınan namaz

P: Sana göre insanın en saadetlisi kimdir?
ş: Namazı bilerek kasten bırakanlar

P: Sana göre insanların en kötüsü kimdir?
ş: Cimriler

P: Seni işinden ne alıkoyar?
ş: Ulema meclisleri

P: Yemeğini nasıl yersin?
ş: Sol elin parmak uçlarıyla

P: Sam yeli estiğinde ve sıcaklar kavurduğu zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin?
ş: İnsanların tırnakları arasında

P: Rabbinden neler talep ettin?
ş: 10 şey istedim
1)İnsanları ben göreyim ama onlar beni görmesin
2)İnsanların mallarına ve çocuklarına ortak etmesini ( Besmelesiz kesilen hayvanın etinden, besmelesiz yenilen, haram ve faiz karışan yemekten yerim; Allah’a sığınmayanın malına ortak olurum. Cinsi münasebet sırasında Allah’a sığınmayanın hanımıyla birleşirim. O birleşmeden olan çocuk; bize itaat eder, sözümüzü dinler.)
3)Allah’dan bir ev istedim bana ev olarak hamamları verdi
4)Allah’dan mescid istedim pazar yerlerini bana mescid yaptı
5)Ezan istedim çalgıları verdi
6)Yatak arkadaşı istedim sarhoşları verdi
7)Yardımcılar istedim kaderiye mensuplarını verdi
8)Kardeşler istedim mallarını boş yere israf edenleri verdi
9)Okuma kitabı istedim şarkıları bana okuma kitabı yaptı
10)Allah’dan insanın kan mecralarını bana yol yapmasını istedim. Böylelikle onların arasında akıp gider, gezerim.

P: İnsanlar arasında en çok sevmediğin kimdir?
ş: Sensin Ya Muhammed (s.a.v.)

P: Benden sonra en çok sevmediğin kimdir?
ş. Sevinç ve saadet içinde varlığını Allah yolunda veren genç

P: Sonra kimi sevmezsin?
ş: Sabırlı ve şüpheli şeylerden kaçınan Alimi

P: Sonra ?
ş: Temizlik işinde yıkadığı şeyleri 3 defa yıkamaya devam edeni

P: Sonra?
ş: İhtiyacını kimseye anlatmayan, halinden şikayet etmeyen sabırlı fakiri

P: Sonra?
ş: Şükreden zengini

P: Ümmetim namaza kalkınca senin halin ne olur?
ş: Beni sıtma tutar, titrerim. Çünkü kul Allah için secde edince bir derece yükselir

P: Oruç tuttukları zaman nasıl olursun?
ş: Onlar iftar edinceye kadar bağlanırım

P: Hac yaptıkları zaman nasıl olursun?
ş: Çıldırırım

P: Kuran okudukları zaman nasıl olursun?
ş: Ateşte eriyen kurşun gibi eririm

P. Sadaka verdikleri zaman halin nasıl olur?
ş: Halim pek yaman olur. Sadaka veren sanki testere ile beni ikiye böler.

P: Sadaka verilince neden testere ile ikiye bölünürsün?
ş: Sadakada 4 mükafat vardır.
1)Allah sadaka verenin malına bereket verir
2)Sadaka vereni halkına sevdirir
3)Sadakayı cehennemle arasında perde yapar
4)Allah, belayı ve sıkıntıyı sadaka verenden kaldırır

P: Sana göre ihlas sahibi olan kullar kimlerdir?
ş: Malı, parayı sevmeyen, övünmekten, methedilmekten hoşlanmayan kişi ihlas sahibidir. Hemen ondan kaçarım.
Malı, parayı seven kişi Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kul; malı ve övünmeyi sevdiği süre, kalbide dünyaya arzulu kaldığı müddetce bana en çok itaat edendir. Mal sevgisi ve baş olma sevgisi en büyük günahlardandır.

şeytan anlatmaya devam etti:
Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen benim. Her kim yalan söylerse; benim dostumdur. Yalan yere yemin ederse benim sevgilimdir. Yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve koğuculuk benim meyvelerim ve şenliğimdir. Kim talak üzere yemin ederse günahkar dır. Hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Meydana getirecekleri çocukları da zina çocukları olur.

Her ne zaman insan namaza kalkarsa ona vesvese veririm. Onu namaz kılmaktan alıkoyarım. Bunu yapamazsam vaktinin dışında namaz kılmasını sağlarım. Namaz içinde sağa sola baktırırım. Acele ve çabuk çabuk namaz kılmasını emrederim. Cemaat içinde namaz kılarken ona bir gem takarım. Başını imamdan önce secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan öncede secde ve rüku yaptırırım.

Namaz içinde parmaklarını çıtlatmasını isterim. Böylece beni tesbih edenlerden olur. Namaz içinde burnuna üflerim ve esnemeye başlar. Elini ağzına kapatmazsa içine küçük şeytanlar girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Böylelikle bize itaat eder ve sözümüzü dinler.
Sonra miskinlere, zavallı ve çaresizlere giderim. Onlara namazı bırakmalarını emrederim. Onlara, namaz size göre değil, o afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseleredir, derim.

Sonra hastalara giderim. Namaz kılmayı bırak, iyi olduğun zaman çokca kılarsın derim. Böylece o namazını bırakır. O hasta namazını terk ederek ölürse Allah’ın huzuruna vardığında; Allah’ı öfkeli bulur.


ŞEYTAN İLE SAVAŞIRKEN OLAN YARDIMCILAR:

Şeytan ile savaşırken ve onun aldatmalarına kapılmamak ve tuzağına düşmemek için yardım istenilecek şeylerin başında KELİME-İ TEVHİD ve Allahü Teala’yı çokca anmak gerekir.
HADİSİ ŞERİFTE: Allahü Teala buyuruyor ki “La ilahe illallah benim kal’am dır. Bunun için La ilahe illallah diyen benim kal’ama girer. Benim kal’ama giren ise azabımdan emin olur.” buyrulmuştur.
Yine buyurdu ki: ” Bir kimse halis ve muhlis olarak La ilahe illallah dese, Cennete girer.”

Şeytan azaba sebebdir. Hadislerden anlaşılıyor ki, bir kimse La ilahe illallah kelimesini söylese, Allahü Teala’nın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınsa ve şeytan onu o halde görse, ondan uzaklaşır, yanına yaklaşamaz. Bu durumda şeytan zararından kurtulur.

Euzü ve Besmeleyi çok söylemekle Şeytanla savaşılmış, onun hile ve aldatmalarına karşı Besmeleden yardım alınmış olunulur.
Zira Resulüllah S.A.V. bir kimsenin şeytanın telef olmasına ve helakine beddua ettiğini işitince:” Böyle deme, zira şeytan kibirlenir ve seni yenmek için elimden geleni yaparım der. Ancak Euzü Besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur.”

Kişi, Allah’a güvenip; dünyayı isteyenlerden, onların mallarından, hediyelerinden, medhlerinden, övmelerinden ve hırslarından ayrılmakla da şeytanın hile ve aldatmalarına karşı durmakta yardım görür.
Çünkü dünyayı sevenler; şeytanın malı, askeri ve takımıdır. İnsan için lazım olan, bunların hepsinden sevgiyi kesip, Allah’ın lütfuyla kimseye muhtaç olmayıp, her halinde ve işinde Allah’a güvenmesidir, tevekkül etmesidir. Allahü Tealay’a dönmesidir.
İnsanlara minneti, haram ve şüpheli şeyleri terk etmelidir. Dünyanın helal ve mübahlarını az kullanmakta zühdü, vera ve takva yolunu tercih etmelidir.

Şeytan ile içten mücadele ve çarpışma kalb ve iman ile olur. Sen şeytanla mücahede ettiğin zaman, senin yardımcın, dayanağın Allahü Teala dır.
Kafirle olan cihadın (savaşın), çarpışmanın sonu vardır. Nefs ve şeytanla cihad etmenin (savaşın) sonu yoktur.

Yalan Makinesini kıskandıracak palavra tespit yöntemleri.

Carl Sagan’ın Palavra Tespit Yöntemleri

“…Kandırmacalar bazen masumca toplu hezeyanlar şeklinde, bazen de ince hesaplanmış palavralar olarak ortaya çıkar. Genelde bunların kurbanları kendilerini güçlü duygular içinde bulurlar: hayret, korku, açgözlülük… Palavraları gözü kapalı kabul etmek kimi zaman size maddi anlamda pahalıya mal olabilir. Ancak bununla da kalmayıp çok daha tehlikeli sonuçlara varabilir. Palavralara kanan kurbanlara ne kadar sempati duyarsak duyalım devlet ve toplumların eleştirel düşünce yetilerini kaybetmesinin sonu felakettir…”

“Bilimde, öncelikle işe deneysel sonuçlar, veri, gözlem, ölçüm ve bulgularla başlarız. Eğer becerebilirsek, gözlediklerimize bir dizi olası açıklama getirir ve her bir açıklamayı sistematik olarak bu bulgularla yüzleştiririz. Bilim insanları eğitimleri sırasında bir grup palavra tespit yöntemi ile donatılırlar. Yeni fikirler, bu palavra tespit yöntemleri ile sınanır. Eğer yeni fikir bu sınamadan geçerse, onu heyecanlı, ama gene de çekingen bir şekilde kabul ederiz. Eğer siz de her ne kadar sizi mutlu etme potansiyeli olursa olsun karşılaştığınız bir palavraya inanmak istemiyorsanız ve bu yöntemi benimsemeye gönüllü iseniz bu konuda bir şeyler yapabilirsiniz. Elimizde denenmiş, işe yaradığı kabul görmüş bir yöntem var.

Bu yöntem ne mi? Eleştirel düşünce metodolojisi.

Eleştirel düşünce, rasyonel bir argüman ortaya koyup onu anlamak ve daha önemlisi hatalı ya da safsata dolu bir argümanı tanımaktan ibarettir. Bunu yaparken kendimize sormamız gereken soru, mantık silsilesini takiben vardığımız sonucu ne kadar beğendiğimiz değil, vardığımız sonucun önermeyle uyumlu olup olmadığı ve bu önermenin doğru olup olmadığıdır.”

Sagan’ın kitabında önerdiği palavra tespit yöntemleri şunlar:

 1. Size ‘gerçek’ diye sunulan olguları bağımsız kaynaklardan teyit edin.
 2. Argümanı destekleyen kanıtların tartışılmasını destekleyin. Bu tip bir tartışmayı farklı iki fikri savunan ve hakikaten konunun uzmanı olan kişilerden dinleyip farklı perspektifleri değerlendirmek önemlidir.
 3. Otorite kaynaklı argümanların çok kıymeti yoktur. Geçmişte pek çok otorite hata yaptı, gelecekte de yapacaklar. Bilimde otorite değil, uzmanlık önemlidir.
 4. Birden fazla hipotez oluşturun. Herhangi bir şeyi açıklamak gerektiğinde, gözlediğiniz şeyi açıklayabilecek tüm alternatif hipotezleri düşünün. Ardından bu alternatiflerin her birini nasıl test edebileceğinizi de düşünün. Bu testten başarıyla geçen açıklamanın doğru olma ihtimali, ilk aklınıza gelen ve gözünüze güzel görünen açıklamadan daha yüksektir.
 5. Bir hipotezi, sadece size ait diye fazla benimsemeyin. Sizin hipoteziniz de diğerleri gibi gerçeği bulma yolunda bir ara duraktır. Kendinize neden bu fikri beğendiğinizi sorun, diğerleri ile adil bir şekilde karşılaştırın. Kendi hipotezinizi reddetmeniz için ne gerektiğini düşünmeye çalışın. Bunu siz yapmadığınız takdirde başkaları yapacaktır.
 6. Bulgularınızı ve gözlemlerinizi rakamlara dökmeye çalışın. Eğer öne sürdüğünüz açıklama herhangi bir şekilde ölçülebiliyor ve rakamsal (nicel) olarak ifade edilebiliyorsa bu yöntemle farklı hipotezleri karşılaştırmanız çok daha kolay olacaktır. Net olmayan ve nitel (kalitatif) kavramlar için çok fazla açıklama öne sürülebilir. Elbette açıklama bulmamız gereken pek çok nitel konu da var, ama bunlara ilişkin kanıtlar bulmak her zaman daha zordur.
 7. Açıklamanız bir argümanlar zincirine dayalı ise bu zincirdeki ilk önerme ve akabindeki tüm argümanların doğru olması gerekir. Unutmayın, birbirine bağlı bir mantık zincirindeki argümanların bazılarının doğruluğu açıklamayı desteklemeye yetmez.
 8. Okkam’ın usturasını anımsayın. Elimizde, gözlemlediğimiz olguyu aynı derecede iyi açıklayan iki hipotez olduğunda, çok sayıda ön koşulu gerektirmeyen ve daha basit açıklama genelde doğru olandır.
 9. Hipotezinizin nasıl yanlışlanabileceğini kendinize sorun.  Test edilemeyen, ispatlanması mümkün olmayan önermelerin pek kıymeti yoktur.

Sagan, aynı kitapta bir iddiayı inceleyip teyit ederken ne yapmamız gerektiği kadar, ne yapmamamız gerektiğine de değiniyor. Böylelikle Sagan’ın palavra tespit kiti günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız 20 adet argüman ve mantık safsatasını özetliyor:

 • Adam karalama (ad hominem): Yapılan argümandaki hatalara değil, argümanı yapan kişiye saldırmak: Dr. Falanca vergi kaçırma suçundan hapis yatmıştı, o nedenle verdiği diyet önerisini ciddiye almamak gerekir.
 • Otorite safsatası (argument from authority): Kişinin söylediklerinin geçerliliğine değil ünvanına bakıp söylediğini geçerli saymak : İsviçreli bilim insanları kireç çözücü kullanmanızı öneriyor.
 • İstenmeyen etki argümanı: Yapılan argümanı kanıtlarla desteklendiği için değil, istenmeyen sonuçları engellemek için doğru kabul etmek:  Karısını öldürdüğü iddia edilen sanığı suçlu bulmamız gerekir, aksi takdirde diğer erkekler de karılarını öldürmek için cesaret alırlar.
 • Cehalete başvurma (appeal to ignorance): Ortaya sürülen argümanı, kanıtlarla desteklendiği için değil, aksini gösteren kanıt yokluğu nedeniyle doğru saymak:  Elimizde dünyayı UFO’ların ziyaret ettiğine ilişkin hiç bir kanıt yok, demek ki evrende yalnızız.
 • Özel durum argümanı (special pleading): Argümanı destekleyen delil yokluğunda, argümanı destekleyecek veri bulmaktansa veri yokluğuna bahane bulmak: Aslında telepatik güçlerim var, ama odada TV olduğundan kanıtlayamıyorum.
 • Varsayılan cevap argümanı (assuming the answer): Argümanın destekleyen önermenin, argümanın neden doğru olması gerektiğini cevaplamaması: Suç oranını azaltmak için idam cezasını geri getirmeliyiz. (Oysa idam cezası gerçekten suç oranını azaltıyor mu bilmiyoruz.)
 • Gözlem iltiması (observational selection): Argümanı güçlendiren örnekleri dikkate alırken, aksini gösterenleri yok varsaymak: Bizim şehrimizden nice önemli devlet adamı çıktı! (Seri katiller de çıktı ama onları boş verelim şimdilik!)
 • Küçük sayı istatistiği: Argümanı destekleyen örneklerin sayısının çok az ve limitli olmasını dikkate almamak: Bu akşam rulette dört kez kazandım, demek ki şanslı günümdeyim.
 • İstatistik cehaleti: İstatistiksel verilerin anlamını kavramamak: Yaptığımız ankete göre araba kullananların %65’i ortalamanın üzerinde iyi şoför.
 • Tutarsızlık: Yapılan argümanın mantık kurgusunun, aynı kişinin diğer savunduğu şeylerle tutarsız olması: Modern tıbba güvenmiyorum homeopati tercih ediyorum, çünkü doktorlar para için çalışıyor. (Homeopatlar bedavaya mı çalışıyor?)
 • Buradan bu sonuç çıkmaz argümanı (non-sequitur): Argümanı desteklemek adına verilen önermenin argümanın doğruluğu ile hiç bir ilgisi olmaması: Şu adam Bill Gates ile aynı üniversiteden mezun olmuş. Bill Gates dünyanın en zengin adamlarından biri olduğuna göre bu adam da çok zengin olmalı.
 • Ardışıklık safsatası (post hoc ergo propter hoc): İki olayın birbirini takip etmesi nedeniyle ilkini ikincinin nedeni varsaymak: Kadınlara oy hakkı verilmeden önce nükleer silahlar yoktu.
 • Anlamsız soru safsatası: Argümanı lehinde sonlandırmak için mantıklı bir şekilde cevaplanamayacak soru sormak: Yerinden kıpırdamayacak bir cisme, karşı durulamayacak bir güç uygulanırsa ne olur? (Oysa tanım itibariyle karşı durulamayan gücün karşında hiçbir şeyin duramaması, ya da hareket ettirilemeyen bir cismi hiçbir gücün hareket ettiremiyor olması gerekir.)
 • Sahte ikilem (false dichotomy): Pek çok olasılık olan bir durumda sadece iki seçenek olduğunu ve bunlardan birini seçmek gerektiğini iddia etmek: Tabi, sen gene babanın tarafını tut, zaten annen hep haksızdır!
 • Kısa döneme karşı uzun dönem safsatası: Sahte ikilem benzeri bir safsatadır, ama çok kullanıldığı için ayrıca bahsetmekte fayda var. Biri yakın, diğer uzak dönemde önemli olacak iki durumu sanki birinden birini seçmek zorundaymışçasına lanse etmek: Okul öncesi çocukların eğitimine para ayıramayız, çünkü acil olarak sokaklardaki suç oranını düşürmemiz lazım.
 • Kaygan zemin (slippery slope): Küçük bir olayın çığ etkisi ile uzak gelecekte kaçınılmaz şekilde çok büyük ve önemli bir başka olaya neden olacağını var saymak: Kızınızı arkadaşları ile sinemaya gönderirseniz, yarın öbür gün kötü yola düşer.
 • Neden /sonuç ilişki karmaşası: Tesadüfi olarak birlikte gözlenen olay ya da istatistiklerin, birbiriyle otomatikman neden sonuç ilişkisi içinde olduğunu varsaymak. Oysa iki değişkenin birbiri ile korelasyonu olması, her zaman neden sonuç ilişkisi olduğunu göstermez: Nicholas Cage’in başrol oynadığı film sayısı arttıkça yüzme havuzunda boğulan insan sayısı da artıyor. Demek ki Nicholas Cage filmleri boğulma nedeni!
 • Korkuluk argümanı (strawman): Tartışan kişinin karşısındakinin argümanını saptırarak saldırmayı daha kolay haline getirmesi: ‘Eğitime daha çok yatırım yapmalıyız’ argümanına cevap olarak karşı tarafın ‘Askeri bütçemizi kısıp düşmanlara karşı savunmasız kalalım istiyorsun demek, sende de hiç memleket aşkı yok!’ demesi.
 • Bastırılmış kanıt / cımbızlama argümanı: Argümanı savunan kişinin, karşı tarafın öne sürdüğü veri ve kanıtları görmezden gelmesi: Geçtiğimiz ay ortalama hava sıcaklıkları normalden düşük seyretti, demek ki küresel ısınma diye bir şey yok. (Ama son 100 yıldır ortalama sıcaklıklar sürekli artma halinde. Neden sadece geçen aya bakalım?)
 • Sinsilik argümanı (weasel words): Bir argümanı savunurken, bilinen ve onu zayıflatacak şeyleri bilerek hasır altı etmek: Yeni koltuk serimiz mağazamızda, 150 TL’den başlayan fiyatlarla…. (150 TL olan koltuk tek bir model ve süper kalitesizken diğer koltukların fiyatı en az 900 TL olabilir.)

Carl Sagan’ın Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitabı, bilgi kirliğinin yayıldığı, hatta kasıtlı propaganda aracı olarak dünyanın her yerinde yoğun olarak kullanıldığı şu günlerde herkesin okuması gereken bir kitap.

Hepimiz, önümüze gelen iddiaları Sagan’ın önerdiği esasları anımsayarak değerlendirmeli, yaptığımız argümanlarda da bahsettiği mantık safsatalarını kullanmaktan kaçınmalı, karşımıza gelen kanıtlar sağlamsa, daha önce inandıklarımızla çelişiyor olsa bile fikrimizi değiştirmekten imtina etmemeliyiz.

Sagan’ın da dediği gibi:

“Bilimin kalbinde birbiriyle çelişen iki kavramın temel dengesi yatar: yeni fikirlere karşı açık fikirli olmak (ki bu fikirler bazen son derece acayip ya da alışılmadık olabilir) ve ister eski ister yeni olsun her fikrin eleştirel düşünce ve şüphecilik ile detaylıca incelenmesi. Ancak bu şekilde engin saçmalıkları, engin gerçeklerden ayırmak mümkün olabilir.”

 

               Kaynaklar:

BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

Hazırlayan üye Hasan Başar

1-Özellikle başlangıç düzeyindeki üyelerin ekonomik sorunları nedeniyle bazı aylarda ürün çekememe durumları olabilir. Normalde bu durumda üyelerin altında biriken primler o ay aktif olan üst sponsora gidiyor.Bu durumu hakkaniyetsiz bir yaklaşım olarak görüyorum.

Konuyla ilgili şöyle bir önerim var:

a-Altta biriken primler en azından bir paketlik ürünü (yaklaşık 150 TL)karşılıyorsa kişinin talebi halinde istediği ürünler prim karşılığı bu üyeye gönderilmelidir.

b-Ürünün yarı primi üyeye yarı primi üst sponsora ödenmelidir. En azından şirket aktif olmadığı halde üyeye prim ödeyerek ona maddi ve manevi katkı sağlamış olur. Bu durum üyeyi firmaya ve ekibine aktif katkı için motive eder.

c-Biobellinda üyeleri bünyesinde oluşturulacak DAYANIŞMA FONU için kaynak oluşturulabilir. Bu durumda aktif olamayan üyenin o ayki tahakkuk eden primi üçe bölünür. Üçte biri üyeye,üçte bir aktif olup kendisine en yakın olan üst sponsora,üçte biri de BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONUNA aktarılır.

2-BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONU: Türkiye olarak Osmanlı gibi bir vakıf kültürün mirasçısı olan bir millet olduğumuz halde son 20-30 yıldan beri kapitalist kültürün etkisiyle paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu kaybettik. Kısmen de olsa Ramazan ayında yardım olarak Zekat ve fitreler toplanıp dağıtılsa dahi bu süreç toplumda fakirliğin ortadan kalkmasına ve yardımların yerine ulaşmasına yeterli olmamaktadır.

Biobellinde üyeleri olarak bizler bir çatı altına ortak hedeflerde yürüyen bir girişimcilik ailesi olduğumuzu düşünebiliriz. Etik değerlere bağlı ve milli amaçlarla üretim yapan bir firmanın ürünlerinin satışı, tanıtımı ve dağıtımından kazandıklarımız manevi ve sosyal bir görev olarak paylaşabilmeliyiz. Bu İslam dininin Kutsal Kitabı Kuran da geçen bir ilahi emirdir.

Öncelikli olarak biobellinda üyelerinin ölüm,doğum,askerlik,evlenme,hastalık,eğitim,kitap basımı, biobellinda irtibat bürosu kurmanın yatırım ve işletmesi,…gibi yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda değerlendirilebilecek bir yardım havuzu oluşturulabilir.

Bunun kurulumu veya işletilmesi dernek veya vakıf şeklinde olabileceği gibi şirket bünyesinde bir alt birim olarak da bir oluşum sağlanabilir.

Yardımların başvuru, değerlendirme ve onaylanma süreçleri hakkında tüm üyeleri açık şeffaf ve adil bir düzenleme oluşturulmalıdır. Üyelerden kesilen ve üyelerin doğrudan gönderdiği yardımların kendilerin verilecek takip kodlarıyla hangi süreçlerden geçip hangi ama için kullanıldığının izlenebilirliği sağlanmalıdır.

Üyelere yönelik yardımlarda yönetim kurulunun kararı tek başına yeterlidir. Ancak üyelerin dışına yardım yapılacaksa bu onay sürecine üyelerin elektronik ortamda yapılacak sms oylaması ile dahil olmaları sağlanabilir. Mesela bir camiye yardım yapılacaksa gerekçesi, yardımın hangi amaçla kullanılacağı, yardımın miktarı belirtilerek belirlenen bir tarih ve saatte elektronik oylamaya karar verilir. üyelerin %51 inin onayını alan yardım ilgili konu için ilgili yere gönderilir.

Biobellinda Dayanışma Fonu Kaynakları:

a-Üyelerin bağışları, b-Aktif olamayan üyelerden gelen kısmi primler,c-İsteğe bağlı olarak üyelerin sipariş faturalarına yansıyan küsuratlar.

3-Biobellinda üyelerinin sipariş ettiği ürünlerin kapakları biriktirilerek belli limitlere geldiğinde şirketin fabrika adresine gönderilmelidir. Gönderen kişi üye numarasını ve gerekli üyelik bilgileri gönderide belirtmelidir. Fabrikanın gönderileri alan görevlisi gönderilen boş kutuların mali değerini hesaplayarak tahakkuk eden bedeli ve üyenin numarasını elektronik ortamda şirket muhasebesine iletir. Şirket muhasebesinde hesaplan tutar üyenin alacağı prime eklenir.

4-Biobellinda ekip oluşumunda ikili sisteme geçmelidir. Çünkü mevcut sistem üyeye altına doğrudan 6-7 üye kayıt ederek alt ekiplerinin altına üye kaydetmeyi sonraya bırakmak suretiyle ekip oluşumunu ve ekip motivasyonunu zorlaştırmaktadır.

İkili sisteme geçildiğinde üye lider veya lider adayı üyelerini motive etmek için sağ dış koluna yazar.Pasif kalacak veya zayıf üyelerini ise sol iç koluna yazar.Kendisi ve sağ dış koldan bağlı olduğu üst sponsorlar sürekli sağ dış kola güçlü üyeleri kayıt ederek ekibi hızlı büyütürler.

İkili sistemlerde üyenin kazanması için üyenin kendisinin ve üyenin sağ ve solundaki iki üyenin o ay aktif olması şartı aranır.

Yukarıda birinci maddede anlatılan sistem uygulandığında aktif olmayan üyelerinde kısmi prim alması sağlanarak ekip motivasyonu ve ekibin sürekliliği sağlanır. Böyle bir sistem hayata geçerse Türkiye ve dünyadaki ağ yapılanmalarına bir model olacaktır inşallah.

Mevcut yapılanmadan ikili yapılanmaya nasıl geçileceği bir soru veya sorun olarak gündeme gelecektir.

Bu durumu aşmak için istisna durumları hariç şöyle bir önerim vardır:

Her üyenin altındaki ekiplerden kademeler bazında en başarılı ve aktif olanı sağ dış seribaşı üye yapılır. Bu şekilde en başarı üç üye sağ dış sıraya alt alta sıralanırlar. Diğer üyeler ise sol iç kola başarı(puan ve aktiflik)sırasına göre sıralanır. Aynı süreç alt yatay kademeler içinde uygulanır.

Bu sıralamada istisna olarak bazı üyeler mevcut sponsor üye ilişkilerinde satışla ilgili yaşanan sorunlar, hukuki ve ailevi (belgelenebilir)sorunlara dayalı olarak sponsor değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu durumlarda üyenin, mevcut üst sponsorun ve üyenin geçmek istediği sponsorun dilekçeler(varsa belgeleri eklenerek)şirket yönetimine arz edilir. Şirket yönetimi kararı ile gereken değişiklik yapılır. Şirket talebi uygun görmez ise gerekçesini belirterek itiraz halinde yetkili ve görevli mahkemeyi belirtmek kaydı ile kararı üyeye ve ilgili sponsorlara tebliğ eder.

İkinci istisnai durumda ekibe çok sonraları girdiği halde olağanüstü başarılar ve kazançlar elde eden üyelerin alt sıralarda kalması hakkaniyetsiz bir durumdur.

Bu yeniden yapılanma vesilesi ile çok başarılı üyelere başarı puanlarına göre yönetim kurulu kararı ile üst basamaklarda yer alma fırsatı sağlanabilir. Ancak bu şekilde geçiş yapacak olan üyelerle ve belirli gelir seviyesini yakalamış tüm üst basamak üyelerine haftalık primlerinin %5 ini Dayanışma Fonuna aktaracakları belgesi yazılı ve imzalı olarak istenir.

5-Helal üretim ve helal kazanç amacı doğrultusunda parfümlerinin tamamı alkolsüz olmalıdır ve kolonyalar üretimden kaldırılmalıdır. Kolonyaların yerine alkolsüz ve doğal gülsuyu üretimine geçilmelidir.

6-Boş kutu ve ürün kataloğu ve sistem tanıtım kitapçığına ücreti kadar puan verilmelidir.

7-Ülkemiz insanlarının temel ihtiyaç maddesi temizlik ve kozmetikten önce gıdadır. Helal, yeterli ve dengeli gıda temini de toplumumuzun sağlığı ve maneviyatı için çok önemlidir. Bu hususta devletimizin ciddi ihmalkarlığı olsa da küçük de olsa organik ve helal üretim yapan merkezler vardır. Şirketimiz bu merkezlerle irtibata geçerek bu sağlıklı, doğal ve helal ürünlerin sertifikaları belgelenmek şartıyla doğrudan satış sistemine eklenmesini sağlayabilir.

8-Küçük esnaf olarak sadece temizlik ve kozmetik ürünü satan dükkanlar ile küçük cirolu bakkallar ve marketlerin daha yüksek kar marjları ile doğrudan satış sistemine dahil olmaları sağlanmalıdır. Böylelikle bu işyerini sisteme katan üyenin yakın çevresindeki kişilerin kargo ücreti ödemeden doğrudan ürün temini imkanı elde etmeleri sağlanabilir. Ayrıca bu KOBİ lerin öngörülen kazançları sağlamaları sonrasında küçük ölçekli seminerlerin finansmanını sağlaması sağlanabilir.Bu durumda yapılacak tanıtım seminerinde KOBİ üyenin çekmiş olduğu ürünlerin konuklara satılması şartı getirilir.

9-Primler aylık değil haftalık olarak Cuma günü saat 14 00 te dağıtılmalıdır.Bu zaman tercihinin sebebi, Cuma gününün manevi değeri ve Cuma namazı sonrası bereketi ile ilgidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLU TAŞIMACILIKTA AYAKTAN YOLCU TAŞIMACILIĞINA SON VEREN SİSTEM İETT VE İBB DUYSUN

AYAKTA YOLCU TAŞINMASINA SON VE SOSYAL TAKSİ DURAKLARI PROJESİ 

Yasaklayıcı Tedbirler (Anayasa ve Yasa Değişikliği Gerekli) YAZAN VE GELİŞTİREN: Hasan BAŞAR hasanbasar1453@gmail.com

1-Dolmuşlar ve İETT belediye otobüsleri,tranvay,metro ve metrobüste kesinlikle ayakta yolcu almamalıdır. Ayakta yolcu aldığı, aldığı yolcuya hakaret ettiği, vb şekilde ilgili yönetmelikte belirtilecek kabahatleri işleyen şoförler, işletme sahipleri ve ayakta seyahat eden yolcuya 1 000 er TL idari para cezası kesilecektir.Bu para ilgili kişilerin su faturalarına yansıtılarak taksitler halinde tahsil edilecektir. İlgili kabahat fiiller engellilere ve bayanlara karşı işlendiğinde bu idari para cezası 5 000 TL olacaktır. Bu cezayı kesme konusunda belediye zabıtaları, sivil ve resmi polisler ile jandarma ekipleri ve fahri trafik müfettişleri yetkili olacaklardır. Bu durum ve ceza bildirimi masrafı ilgili firmadan veya Şoförler Odası Başkanından tahsil edilerek yerel basına ilan verilerek kamuoyuna duyurulacaktır. Kesilen idari para cezası SOSYAL HİZMET FONUNA aktarılacaktır. Bu kabahatin tekrarı halinde İLGİLİ ŞOFÖR süresiz olarak trafikten yasaklanacaktır.

2-Kabahatler Kanunu’nda belirtilen suçları üst üste 3 defa işleyenlerin zorla şehirden ihraç edilmeleri sağlanmalıdır. Başka şehirlerde oturup da, üst üste 2 defa yüz kızartıcı suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlanan kişilerin; bu şehre çalışma-eğitim-seyahat,..vb şekillerde gelmesi yasaklanmalıdır. Sivrisineklerle mücadele edilirken önce bataklık kurutulmalıdır.

3-Boğaziçi köprüsündeki gişelere tamamen kaldırılmalıdır. Bunun yerine İstanbul’un giriş ve çıkış noktalarındaki gişelerdeki bedele ufak bir ilave sağlanmalı veya 34 PLAKALI araçlara özel ek bir vergi konmalı, bu şekilde 34 plakalı araçların İstanbul dışına çıkıp ta bu gişelerden geçtiklerinde OGS-KGS gibi ödeme yükümlülüğü kaldırılmalıdır. Bu OGS ve KGS ödemesini sadece 34 plakalı olmayan diğer araçlar yapmalıdır.Bu sisteminin uygulanmasındaki suistimalleri ortadan kaldırmak için 34 plaka araç almak isteyenlerin İstanbul ili sınırları içinde ikametgahı olması şartı istenmelidir.

4-2015 den itibaren İstanbul-Ankara ve İzmir de ikamet eden vatandaşlardan ehliyet almak için başvuru yapanlardan en az lise mezunu olma şartı aranmalıdır.

5-Vergi vermeyen insan devlete ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk hissiyle hareket etmeyeceğinden çok daha fazla trafik hatası ve trafik kazası yapar.

Vergi mükellefi(gelir-kurumlar-basit usül, vb.gibi) olmayan özel araç sahiplerinin trafiğe çıkması engellenmelidir. Buna uymayıp trafiğe çıkanlara her sefer için 250 YTL ceza kesilmelidir. Üst üste 3. Sefer bu kuralı ihlal eden 2 yıl trafikten men edilmelidir. İki yıl sonra aynı şekilde ilk ihlalde bu kişi ömür boyu trafikten men edilip İstanbuldan da sürgün edilmelidir.
Vergi mükellefi(gelir-kurumlar-basit usul, vb.gibi) olmayan özel araç sahiplerinin trafiğe çıkması engellenmelidir. Buna uymayıp trafiğe çıkanlara her sefer için 250 YTL ceza kesilmelidir. Üst üste 3. Sefer bu kuralı ihlal eden bu kişi ömür boyu trafikten men edilerek İstanbuldan da sürgün edilmelidir.

6-Tek ve çift plaka uygulamasına geçilerek toplu taşıma araçları ile ticari taksiler, kamu araçları ve ambulanslar, kargo-nakliye ve lojistik araçları bu uygulamadan muaf tutulmalıdır. Bu yasağı ihlal eden şahıslara ihlal başına 500 YTL ceza kesilmelidir. Trafik sorunu çözülene dek bu uygulamaya devam edilmelidir.

7-İstanbul’a toplu taşıma araçları dışındaki araçların sayısı 2 000 000 da dondurularak 20 yaş üstü araçlar trafikten çekilmeli ve motor,egzos ve güvenlik sistemlerini modifiye etmeden trafiğe çıkmaları yasaklanmalıdır. Bunu ihlal eden ihlal başına 500 TL ceza kesilmelidir.

8-Tüm şoförler çok kapsamlı yazılı-sözlü ve uygulamalı trafik sınavından geçirilerek yetersiz görülenlerin ehliyetleri alınarak kendilerinin yeniden sürücü kursuna başlayarak ehliyet almaları sağlanmalıdır.65 Yaş üstü ehliyet sahibi vatandaşlar sağlık kuruluna yönlendirilerek araç kullanmasında sağlık şartları açısında sakınca yoktur ibareli rapor almaları istenmelidir.Bu raporu ibraz edemeyenlerin ehliyetleri iptal edilmelidir.

9- Sivrisineklerle mücadele edilirken önce bataklık kurutulmalıdır. Bu amaçla; İstanbul’a vize konularak her elini kolunu sallayanın bu tarihi ve kültürel mirasa sahip şehri kirletmelerine ve yozlaştırmalarına seyirci kalınmamalıdır. Çıkarılacak olan kanunda ve Kabahatler Kanununda belirtilen suçları üst üste 3 defa işleyenlerin şehirden ihraç edilerek mal varlıklarına devlet tarafından el konulması sağlanmalıdır. Üst üste 2 defa yüz kızartıcı suç işleyenlerin ve alkollü-uyuşturuculu araç kullandığı tespit edilenlerin bu şehre çalışma-eğitim-seyahat,..vb şekillerde gelmesi yasaklanmalıdır.

10-Taksi durakları aynı zamanda Belediye Meclis Üyeliği kapsamında muhtarlık binası olacaktır.Muhtar aynı zamanda taksi şoförlüğü de yapabilecektir.Taksi şoförlerinden ikisi de muhtarlık üyesi olacaktır.Böylelikle mahalle halkı muhtarlığı 7 gün 24 saat erişebilir olacaktır.Muhtarlık binasında fatura ödeme merkezi,halk ekmek,gazete bayiliği hizmeti de verilecektir.Buradaki kazanca taksi şoförlerinde kooperatif kapsamında ortak olacaklardır.

11-Taksilerini,dolmuşlarını,halk otobüslerini yenilemek isteyen toplu ulaşım sahipleri ÖTV den muaf olacaklardır.Ayrıca toplu ulaşım araçlarına modifiye yoluyla takılacak olan; hidrojen yakıtı,elektrik motoru,yakıt tasarrufu kitleri KDV den muaf olacaktır.Ancak bu durumda bu araçlar 5 yıldan önce ticari araç olmaktan çıkamayacaktır.

12-Kentsel Tasarım Projeleri kapsamında tüm ilçelerde yol kenarlarında arabaların park etmesine engel olunmalı akşamleyin araç sahiplerini araçlarını ticari-site veya apartman otoparklarına park etmeleri sağlanmalıdır. Projesinde otopark gösterip otopark yerine yapılmış olan daire-dükkan yapanlara 20 000 YTL den başlayan cezalar kesilerek biriken bu paralarla belediye-semt-site-apartman otoparkları yapılmalıdır.

13-Alkollü olarak araç kullandığı kamera kayıtlarıyla açıkça tespit edilen kişilere en az 1000 YTL ceza kesilmelidir. Tekrarı ve görevli memura sözlü hakaret edilmesi halinde arabasına el konulup araba satılarak bu para sigorta parası ile beraber hazineye devri sağlanmalıdır. Ayrıca bu kişiler ömür boyu trafikten men edilmelidir. Bu insan hakları ihlali değildir. İnsan olan çevresine karşı sorumlu ve saygılı olur, insanlıktan çıkıp insanların ölümüne kast eden şerefsiz yaratıkların insan haklarından bahsetmeye ve bunu talep etmeye hakları yoktur. Bu yaratıkların dağlardaki mağaralarda zorunlu ikameti sağlanmalıdır.

Bu ve bunun gibi tüm trafik cezaların kamerayla tespitini sağlayan ve alkollü şoförü adli makamlara teslim eden polis-jandarma-zabıta memurlarına kesilen ceza ücretinin ve arabanın satışından elde edilecek gelirin %10 u prim olarak en kısa zamanda ödenmelidir.

15-Yangın halinde itfaiye araçlarının geçişine, hayati durumlarda 112 ambulans araçlarının geçişine engel olduğu kamera kaydı ile tespit edilen araç sahiplerine 1 000 TL idari para cezası kesilerek parası belediye bütçesine aktarılacaktır.

16-Vali-Belediye başkanları, kaymakamlar il ve ilçe emniyet müdürleri il ve ilçe jandarma komutanları, rektörler ve müftüler dışındaki kamu görevlilerinin makam arabası saltanatına son verilmelidir.Bundan böyle kamu protokolü personel servisleri ile gidip geleceklerdir.

17-Tüm trafik ışıklarında yanıp sönme süresi saniye olarak gösterilmelidir.Trafik ışıklarında yayalar için butona basılmadığı sürece trafik ışığı araçlara hep yeşil yanacaktır.Trafik ışık ekipmanına lazer sensörlü apartlarlar konularak kavşaklarda çapraz yönlerde araç kırmızı ışıkta bekleyen araç sayısından az olmaya başladığı an bekleyen araçlara yeşil ışığın yanması sağlanacaktır.

18-Karayolları üzerinde yapılacak olan planlı kazılar TELEKOM-İGDAŞ-İSKİ tarafında aynı tarihlere denk getirilerek beraberce yapılmalıdır. Bu kazılar sırasında arızaları ve kaçakları algılayan elektronik sensörler yerleştirilmelidir. Böylelikle kazı maliyetinden tasarruf sağlanacağı gibi ayrı ayrı yapılacak kazılar ve arızalı hattı bulamak için gereksiz yere kazı yapılmayarak araçların trafikte bekleme süresi azaltılmalıdır.

19-Trafikteki araçların ve ehliyetli sürücülerin bir envanteri çıkarılmalıdır. Daha sonra bunlar kademeli şekilde belirlenen şekilde yazılı-sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulmalıdır. Elenenlerin ehliyetleri ellerinden alınarak yeniden kursa gönderilmelidir.
Servis Araçları ve Taksilerin Toplu Taşımaya Entegrasyonu

20-Uzun mesafeli hatlı taksi durakları anayoldaki duraklara entegre edilecektir. Ana durakların haricindeki taksi durakları mahalle aralarında konuşlandırılacaktır.Mahalle durakları yakın ve orta mesafelerde hizmet vereceklerdir.

21-Dolmuşlar ve taksiler genel olarak kısa mesafeli hatlara yönlendirilecektir. İhtiyaç fazlası dolmuşların ve taksilerin sırayla ve dönüşümlü olarak yolcu servisi-personel servisi ve öğrenci servisi hizmeti vermesi sağlanmalıdır.

22-Tüm şehirlerarası otobüs firmaları gidiş dönüşlü tek tip şehiriçi servis araçları kullanacaklardır. Bu servis araçlarında da ayakta yolcu taşımak yasaktır. Aynı zamanda servislere doğru yer ve zamanda ulaşım için 4 haneli cep telefonu mesaj sistemi üzerinden başvuru ve akabinde telefon destekli yönlendirme yapılacaktır.

23-Akıllı YERELKARTIN taksi ve dolmuşlarda kullanımı sağlanmalıdır. POS cihazının bankalarla iletişim mobil internet ve uydu üzerinden sağlanmalıdır.

24-16-www.ençabuknasılgiderim.com.tr alan adlı site hazırlanarak Bu site üzerinde Tüm İstanbul haritası sokak bazında intreraktif harita olarak sunulmalıdır. Bu site 444 nolu bir çağrı merkezi ile desteklenmelidir. Bu çağrı merkezine ilgili diğer birimlerden (Emniyet trafik, meteoroloji, İGDAŞ, gibi) online bilgi akışı sağlanarak kaza, buzlanma, yol çalışması gibi durumlar arayan müşterinin yolu üzerindeyse o anda bunlar kendisine söylenerek müşteri alternatif güzergahlara yönlendirilmelidir.
Bu site ve çağrı merkezine bulunulan yer ve gidilecek yer belirtilir. İnternet ortamında yazılı olarak çağrı merkezinde de sesli olarak Böylece gideceği yer üzerindeki güzergahı bilmeyenlerin akan trafik üzerindeki bulunma süreleri azalmış olur. Ayrıca sesli anlatım yoluyla görme engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçları kolayca karşılanmalıdır. Bu sistemle bağlantılı şekilde şehrin işlek duraklarına (Eminönü-Mecidiyeköy gibi) kiosk benzeri yol sorgulama otomatları yerleştirilmelidir. Buraya bulunulan yer ve gidilecek yer girilerek hangi araçlarla hangi yollar üzerinden gidileceği bilgisi görsel ve işitsel olarak sağlanmalıdır. Bunun tam olarak sağlanabilmesi için yıllardan beri yapılacağı söylenen fakat bir türlü yapılmayan KENT BİLGİ SİSTEMİ bir an evvel hayata geçirilmelidir.

25-Bundan böyle öğrenci ve personel servisleri İl Özel İdaresinin denetimine girecektir. Bu amaçla bir internet sitesi açılarak buraya öğrencinin-çalışanın adresi ve gideceği okul-işyeri bilgileri girilerek servis ihtiyacı olan öğrenci-çalışan veritabanı oluşturulacaktır. Böylelikle ev- ile okul- işyeri arasındaki mesafe kilometre olarak tam olarak hesaplanacaktır. Valilikçe belirlenecek taşımacılık fiyatları kilometre bazında değerlendirilerek kişi başına taşıma ücreti net olarak belirtilecektir.

Site üzerinde çalıştırılacak yazılım sayesinde EV ADRESİ-OKUL-İŞYERİ EŞLEŞTİRMESİ yapılarak servis aracının ev adresleri ile okulları ve işyerleri birbirlerine yakın öğrencileri-personeli taşıması sağlanarak daha kısa zamanda daha az masrafla taşımacılık yapmaları sağlanacaktır.

26-Personel ve öğrenci servis araçlarının servis ulaşım hizmeti dışındaki zamanlarında toplu taşımacılığı destek vermeleri sağlanmalıdır. Yani personel ve öğrenci servisleri dolmuş hatlarındaki arabalar servis dışı zamanlarında trafik koordinasyon merkezi tarafından güncel olarak belirlenen hatlarda şehir içi toplu taşımacılığına destek vermelidirler.arasında dönüşümlü olmalıdır.

27-Tüm işyerlerindeki çalışanların işe başlama bitiş saatleri işyeri ve ev adresleri veritabanı olarak işenerek toplu taşıma araçlarının hareket saatleri, güzergahları v hat üzerindeki faal araç sayısı bu bilgilere göre yeniden düzenlenmelidir. Bu Bilgiler 6 ayda bir internet ortamından veri girişi sağlanarak yeniden güncelleştirilmeli ve bu güncellemeler esas alınarak hatların durumları yeniden değerlendirilmelidir.

28-Taksi durakları kademeli olarak belediye sınırları içindeki mahallerin uygun sokaklarına çekilmelidir. Burada amaç taksileri dolmuş ve belediye otobüslerinin ulaşamadığı sokak aralarına hızlı ve kolay ulaşımını sağlamakla beraber taksi durakları üzerinden sosyal ve kamusal hizmet uygulamalarını başlatmaktır.Belli nüfus yoğunluğun geçmiş mahallerde oluşturulacak taksi duraklarına tüm bankaların banka kartlarından masrafsız para çekme imkanı sağlanmalıdır.

29-Taksi duraklarının mahalle aralarına çekilmeleri ile beraber tüm taksi şoförleri kademeli olarak eğitimden geçirilmelidir. Bu eğitim öncesi GENEL KÜLTÜR, İLK YARDIM, GENEL HUKUK, GÖRGÜ KURALLARI, İLETİŞİM VE YAZILI ANLATIM TEKNİKLERİ, KİŞİSEL GELİŞİM, MEDYA ANALİZİ, (Büyükşehir Belediyelerinde) YABANCI DİL, YAKIN VE UZAK DÖĞÜŞ TEKNİKLERİ sınavlarından geçirilmelidir.

30-MEB, Yerel Yönetim Bakanlığı, Trafik – Nakliyat Ve Gümrükler Bakanlığı, şoförler odaları ile beraber yürütülecek olan bu kurslarda şoförlere sınava girdikleri konular ilgili ayrıntılı ve uygulamalı bilgiler verilecektir. Kurs sonunda yazılı sınav yapılarak yetersiz görülenlerin bir yıl taksi, dolmuş ve otobüs şoförlüğü yapması yasaklanacaktır. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna gidip başarılı olurlarsa o zaman şoförlüğe başlayacaklardır.

31-Taksilerin UYDU SİNYALLERİ İLE TAKİBİ ve 444 0 134 gibi bir çağrı telefonuyla çağrılabilmesi SAĞLAMALIDIR. Bu amaçla her taksiye belli bilgileri içeren cipler yerleştirilmelidir. Bunun sayesinde

1-Korsan taksilerin tesbiti sağlanır.

2-Taksi güvenliği sağlanır.

3-GPS sistemli çağrı yönlendirmesi ile MÜŞTERİ>ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ> Müşterinin Adresine En Yakın Taksi Durağının Yöneticisi> Boş Ve Hareket Halinde Olup Müşteri-Ye En Yakın Noktada Bulunan Ticari Taksinin şöförü arasında doğru ve hızlı iletişim sağlanmış olur.

32-Beş araçtan fazla araca sahip bulunan taksi duraklarında geceleyin sivil polisler bölge güvenliği ve istihbarat toplamak için şoför olarak görev yapacaklardır.

33-Sınavda başarı sağlamış tüm taksi şoförlerine adres bilgi sistemi destekLİ akıllı navigasyon cihazı, 9 mm.lik ruhsatlı silah, elektroşok cihazı, uydu telefonu, 12 mega piksel HD kayıt kamera, güneş enerjisi ile çalışan dizüstü bilgisayar toplu ihale yolu ile alınıp uygun taksit ve ödeme seçenekleri ile zimmetle teslim edilecektir. Sınavda üstün başarı gösterip insanca yaşama ücreti altında gelir sahibi olduğu tespit edilen şoförlere bunlar hediye edilecektir.

34-Mahalle halkı ve özelikle mahallerdeki çocuklar ile taksi şoförlerinin kaynaşması sağlanmalıdır. Mahalleye girip çıkan yabancı ve şüpheli araç ve şahısların dikkatli takibi bu taksi durakları aracılığı ile yapılacaktır. Çocuk kaçırma, gasp, cinayet, hırsızlık gibi asayiş olaylarında taksi şoförleri polisin bilgisi dahilinde hızlı ve etkili müdahale sağlanacaktır.

35-Mahallede bulunan yatalak ve yürüme zorluğu çeken hastaların hastaneye, markete, pazara yerlerine gidiş gelişlerinin sağlanmasında belediyelerin ve valiliklerin yazılı onayı gereğince; mahalledeki taksi duraklarından ulaşım hizmeti satın alınacaktır. Bu hizmetin sembolik bir bölümü gelir düzeyi ile orantılı şekilde hizmetten faydalanan hanenin su faturasına eklenecektir. Bu miktarın belirlenmesi ve kademelendirilmesi BELEDİYE MECLİSİ veya İL GENEL MECLİSİ kararı ile olacaktır.

36-Tüm taksi şoförleri ilk yardım eğitimi almış olacağından 112 çağrı merkezine gönderilen yardım çağrılarından teknik müdahale gerektirmeyen nitelikteki acil yardımla için; ilgili eve en yakın taksi durağına ilgilinin adres ve telefon bilgisi ve aciliyet durumu anında iletilecektir. Böylelikle zaman ve kaynak tasarrufu sağlanarak hızlı ve etkin müdahale sağlanmış olacaktır. Bu taksi şoförünün ulaşım gideri ile sağlık yardımı ücreti hastanın kayıtlı adresi ile en yakın acil destekli sağlık merkezi arasındaki mesafedeki tarifenin 5 katı olarak ödenecektir.112 yönlendirme ses kaydı ve acile hasta kabulü evrakı ile müracaatı halinde SGK Sağlık İşleri müdürlükleri tarafından en geç 1 hafta içinde ödenmesi sağlanmalıdır.

37-Uydu verileri ve kamera kayıtları esas alınarak; duraklarda inen-binen yolcu sayısı ile duraklarda bekleyen yolu sayısı ile trafikte seyir halindeki araçların ortalama hızı verileri bilgisayar ortamında koordine edilerek; trafik lambalarının yanıp sönme süreleri trafik yoğunluğuna bağlı olarak sürekli değiştirilir.

38-Gerekli zamanlarda araç takviyesi yapılarak duraklarda yolcu yığılmalarının ve gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş olunur.(Bu sistem ODTÜ öğrencileri tarafında tasarlanmış olup şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde fiilen uygulanmaktadır.)

39-Bu araçlarda zamana bağlı olarak üçlü tarife uygulanacaktır. Saat 07 30-09 00 saatleri arası normal tarifeden yüzde yirmi zamlı. Saat 09 01-15:59 arasında normal tarife, 16 00-19:30 arası yüzde yirmi zamlı.19:31-24 00 arası ise yüzde 30 indirimli tarife uygulanacaktır.O gün içinde ilk yapılan aktarmadan normal ücretin yüzde yirmisi kadar ücret alınacak, sonraki aktarmadan ücret alınmayacaktır.

40-Tüm Türkiye’deki; şehirlerarası otobüs firmaları için ayrı, belediye ulaşım araçları ve dolmuş durakları için ayrı, taksi durakları için ayrı olmak üzere üç ayrı 444 lü numara oluşturulacaktır. Bu numaralardan taksi durakları için olanı 7-24 esasına göre hizmet vereceklerdir. Diğerleri kendi aralarında ortak belirleyecekleri saatler arasında hizmet vereceklerdir.
İstanbulkart’ın Tektip Yerelkarta Dönüşümü İnteraktif ve Kapsamlı Hale Gelmesi

41-İBB, LCD ekranlı-cipli-kontörlü İSTANBUL-KART tasarımı yaptırmalıdır. Daha sonra bu kartın kontur yükleme ihalesini açmalıdır. İhaleyi kazanan firma (Türkcell-Telekom-Vodafone-Avea olabilir)nın bayisine giden vatandaş bu karta yükleme yapar. Bu kartı okuyacak cihazlar taksi-dolmuş ve halk otobüslerine yerleştirilerek kontörlerin para gibi kullanılması sağlanmalıdır. Bu kart ile ayrıca İSPARK (ve ülke çapında tüm otoparklar),
ankesörlü telefon konuşma ödemeleri, sinema ve maç bileti ödemelerinde, umumi tuvalet ödemelerinde,ilçeler ve şehirlerarası otobüs bileti ödemelerinde, lokantalarda yemek ödemelerinde, dolmuş ve taksilerde ödeme aracı olarak da kullanılmalıdır

42-Ulaşım tarifelendirmesi ve ücretlendirmesi temassız akıllı kartlar ile sağlanacaktır. Bunun için Büyükşehir belediyeleri ile diğer illerdeki belediyeler ile anlaşma sağlanarak ortak akıllı kart uygulamasına geçilmelidir. Ortak akıllı kartın adı YERELKART olacaktır.

43-Toplu taşıma araçlarının koltuklarına akıllı kartları okuyan kart okuyucular takılacaktır. O koltukta oturan yolcu karşı ekranda yazılı ve sözlü uyarı ile ineceği durağa yaklaştığında kartını önündeki koltuğun üstündeki kart sokulan yere takacaktır. Kart okuyucunun önündeki LCD ekrandan yazılı ve sesli uyarı ile kartın bakiyesi bildirilip kart çıkarılacak ve yolcu inecektir. Böylece yanlışlıkla düğmeye basılarak araçların gereksiz durmaları ve yolcuların yanlış yerlerde inmeleri önlenmiş olur.

44-Bu YERELKART’ın akıllı kartın biyometrik vesikalık resimli ve el ısısına duyarlı parmak izi tanımlı olması sağlanarak kart sahibinden başkasının kullanması önlenmelidir.Bu akıllı kart akıllı karta yüklenecek mobil ulaşım rehberi yazılımıyla senkronize etkileşimli olmalıdır.Bu durumda ilgili yazılımların yüklü olduğu akıllı cep telefonları ile temassız akıllı kart kullanır gibi ulaşım imkanı sağlanabilir.

45-Bilindiği üzere birçok banka temassız kredi kartı hizmeti vermektedir. Bu nedenli sistemin kuruluş ve işletim masraflarını üstlenmesi için ihale düzenlenerek bu işi bir bankanın üstlenmesi sağlanmalıdır.

46-Akıllı kartlarla akıllı telefonların veri etkileşimi,mobil ulaşım rezervasyon ve ödeme sistemleri ve ulaşım.vd.akıllı kart bağlantılı hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak cep telefon operatörlerinin yazılım vd.destekleri de sağlanmalıdır.

47-İETT-İSTANBUL ULAŞIM ile anlaşmalı marketlerde,alışveriş marketlerinde,internet alışveriş sitelerinde İSTANBULKART (YERELKART) dolumu ile beraber 10 TL ve üzeri yapılan alışveriş miktarlarının İstanbulkartlara para olarak yüklenebilmesi sağlanmalıdır.Böylelikle insanlar marketlerde servis bekleme derdinden kurtulup alışveriş sonrası market yanlarına,alışveriş merkezlerine konuşlanmış taksilerle evlerine gidebilecekler.

Hatların-Durakların ve Ulaşım Araçlarının Yeniden Düzenlenmesi

48-Tüm taksi dolmuş-halk otobüsü ve normal dolmuşların şoför mahalline ve çıkış kapılarına kamera takılarak bu kamera kayıtları ilgili kurumlarca (BELEDİYE-EMN, MD,-JANDARMA-MALİYE) düzenli olarak takip edilmelidir.

49-Toplu taşıma araçlarına takılan bu kamera kayıtları ile günlük ve aylık olarak toplanan yolcu ücretleri üzerinden Maliye o dolmuş sahibinin yıllık gelir vergisini elektronik olarak tahakkuk ettirmelidir. Bu kayıtlar ile geçmiş yıllardaki beyanatlar arasında rakam uçurumları tespit edilerek en son yıldaki gelir esas alınarak beş yıl geriye dönük borçlandırma yapılıp bu borç yasal faizi ile beraber ilgili kişin banka hesabı üzerinden elektronik haciz yoluyla resen tahsil edilmelidir.

50-Toplu taşımacılığı konforlu hale getirip teşvik etmek için belediye halk otobüsleri ile belediye otobüslerinde yolcunun akıllı kartını ilgili sokete takarak 25 Kuruş gibi sembolik ücretle yol boyunca sınırsız internet erişimi sağlanmalıdır.

51-Uzun mesafe otobüsleri ekspres hale getirilip sadece yolcu yoğunluğuna göre belirlenmiş ana durakta durmalıdır.

52-Ana caddeler dışındaki semtlerde her tramvay-metro-metrobüs- Ana İETT durağına en yakın yoğun yerleşim biriminden kısa 10 kilometareye kadar mesafe taksi dolmuş hatları konmalı. Bunlar doldukça hareket etmeli ve ana duraklar haricinde yolcu indirmemelidir.

53-Dolmuş hatları kısaltılıp, disipline edilip, TAKSİ-DOLMUŞ gibi düzenlenirlerse ve TAKSİLERDE yukarıda anlatıldığı gibi disipline edilip sadece kısa ve orta mesafelere yönlendirilirse, toplu taşımacılığı tamamlayıcı işlev görebilirler.

54-Belediye otobüsü, dolmuş ve taksilere rezervasyon dört türlü olacaktır:

a-KENTİ BİLGİ SİSTEMİ OTOMATI İLE, b-İnternet üzerinden, c-444 lü telefon ile, d-Dört haneli abonelikli SMS mesaj yolu ile. Bu dört haneli mesaj no tüm belediyeler için tek numara olup, cep telefonunun baz istasyonunun kapsadığı belediye alanındaki ulaşım tarifelerini güncel olarak iletir.

55-Akıllı kavşak sistemi kademeli olarak tüm şehir trafik noktalarında hayata geçirilir.Mevcut EDS sistemi ile Yeşil Dalga Otomatik ve Optimize Trafik Sinyalizasyon sistemi birleştirilir. Uydu sinyalleri üzerinden Kent Bilgi Sistemi ile trafik sinyalizasyonda yeşil dalga hareketi beraberce uygulanarak trafik ışıklarının araçların ortak hızlarına ve yoğunlukları ile bekleyen yayaların sayısına bağlı olarak yanma süresi değişkenliğinin senkronize bir şekilde optimize edilmesi sağlanmalıdır.Böylelikle ak

56-İETT Duraklarının sayısı azaltılarak aralardaki mesafeler taksiler ve dolmuşlarla desteklenmelidir.

57-Ankara Büyükşehir belediyesinin yaptığı gibi, Esenler Otogarında ve Harem otogarında bulunan şehirlerarası otobüs firmalarının şehir içi servisleri tüm şehirlerarası ulaşım firmalarını kapsayacak şekilde tek tip haline getirilmelidir.Bu servis araçları yüklü eşyası olan yolcuların valizlerini ve yüklerini yerleştirebilecek şekilde geniş olarak tasarlanmalıdır. Bu amaçla koltuklardan bazıları iptal edilerek yükler buralara konulmalıdır.Bu araçlar ayakta yolcu kalmayacak şekilde doldukça hareke etmelidir.

Bu araçlar ekspres olarak yalnızca belli merkezlerde durmalıdır. Mesela Otogar-Beylikdüzü istikametine gidecek olan otobüs yalnızca mesela sadece; Topkapı-Şirinevler-Küçükçemece Avcılar-duraklarında durarak Beylikdüzü’ne ulaşmalıdır.

Mevcut ve devam edecek olan tramvay ve metro çalışmalarında duraklarla bu hatlardaki durakların eşleştirilmesine özen gösterilmelidir.

58-Ana caddeler üzerindeki işlek durakların hemen yanlarına taksi durakları için yer yapılarak bu durakların yanlarına bankamatikler yerleştirilir. Bu duraklar 24 saat açık olacağından dolaylı olarak bankamatik güvenliği de sağlanmış olur. Parası olmayan veya az olan yolcularda buradan para çekerek taksiye binebilirler.

Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde buradaki taksi duraklarına bağlı bir görevli çığırtkanlık yaparak o hat üzerindeki orta ve uzak mesafe semtlerine gidecek olan yolcuları 4 erli gruplar halinde taksilere yönlendirir.

Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde belediye zabıtaları,ispark görevlileri,trafik polisleri (ihtiyaç durumuna göre dönüşümlü ve birbirlerini destekleyecek şeklide)yolcuların yanına gelerek öncelikle onların gidecekleri yerlere ve inecekleri duraklar belirlemelidirler.Bu yolcuların kimlikleri kontrol edilerek TC nolarını cep bilgisayarlarına kayıt ederler.Buna göre yolcuları durak sırasına göre gruplandırmalıdırlar.

Sonrasında yoldan geçen binek ve minibüs tarzındaki özel araçları durdurarak hangi yöne gittikleri sormalıdırlar.Gittikleri yolda durakta bekleyen gruplanmış yolcuların inecekleri durak varsa tc noları alınmış yolcuları boş koltuk sayısına göre bu araçlara bindirirler.Bu aracın plaka numarası cep bilgisayarına kayıt edilir.Şoföre birde güvenlik amaçlı çipli destek çubuğu verilir.Şoföre bu çubuğu yolcuları indirdiği ana duraktaki İSPARK görevlisine,trafik polisine veya belediye zabıtasına teslim etmesi söylenir.Durakta bunlar yoksa durak içinde bulunan özel yapılmış çipli çubuk toplama kutusuna atması söylenir.

Yolcu başına bilet ücreti kadar ücret bu taşıma işini yapan özel araç sahibinin yıllık motorlu taşıt vergisinden düşürülür.

Böylelikle

a-İşine veya evine gitmek üzere bekleyen yolcular çabucak,güvenlikli konforlu ve makul ücretle ulaşım hizmeti satın alırlar.

b-Otobüslerde ve metro-tramvay gibi araçlarda yığılma ve sıkışmalar azalmış olur.

59-Ayrıca önceden ayakta seyahat eden yolcuların bulunduğu bölüme küçük bir büfe eklenerek yolcuların akıllı kart bakiyeleri ile yiyecek,içecek,kişisel temizlik malzemeleri gibi ürünleri satın almaları sağlanmalıdır.Oturan yolculara servis hizmeti desteği için bir adet personel istihdam edilir.

Servis hizmeti gören toplu taşıma personeli aynı zamanda muavin gibi destek hizmeti sağlayarak yaşlıların,engellilerin,hamile ve çocuklu bayanların,yardıma ihtiyaç duyan herkese araçtan inerken ve binerek (ihtiyaç halinde)yardımcı olur.

Yolcular İETT,özel halk otobüsü,dolmuş ve taksilerde YERELKART dolumu,telefon operatörlerinin kontür dolumunu yapabileceklerdir.

60-Şoför arkası bölüm ve otobüsün orta bölümün olmak üzere iki ayrı yerde gelinen ve gidilecek durakları gösterir interaktif ekran panosu olacaktır.Bu panoya belli zaman periyotlarında gösterilmek üzere reklam alınacaktır.Bu reklamlardan halk otobüsü firması sahibinin de sözleşmede anlaşılan oranda ücret alması sağlanmalıdır.

61-Otobüs ve midibüs tarzındaki toplu taşıma araçlarında ulaşım destek personeli(muavin)bulundurulması yasal zorunluluk haline getirilmelidir.Muavin (yukarıda anlatıldığı şekilde)yolcuların iniş-biniş durumlarında gerektiğinde yardım eder.Yolcuların yol ve durak ile ilgili sorularını cevaplar.Ayrıca trafik koordinasyon merkezi ile sürekli irtibat halinde olarak yol durumu ve yolcu durumu hakkında güncel gelişmeleri değerlendirerek gerektiğinde şoförü,araçtaki yolcuları,rezervasyon yaptırıp araca binmeye hazırlanan yolcuları yönlendirir.Bu amaçla muavinin oturma koltuğuna müşteri rezervasyon-durak takip yazılımı, merkezi trafik koordinasyon destekli navigasyon yazılımı yüklü bir bilgisayar bulundurulmalıdır.
Ulaşımın Finansmanı-İmar Planı Düzenlemeleri ve Devlet Kaynak Getirici Girişimler

62-Bu uygulamaya destek olması bakımından eşzamanı olarak toplu taşıma araçlarının ve taksilerin kullandıkları akaryakıttın vergisinde yüzde 50 indirim yapılacaktır. Bunun için yasal düzenleme ile beraber Belediye Meclis kararı alınmalıdır.

63-Yukarıda anlatıldığı şeklide %50 yakıt indirimi,yerekart ve kontür satışı,yerel kart kullanımına bağlı günlük sefer ve yolcu sayısında artış gibi ek kazanç imkanlarıyla teşvik edilmiş dolmuş ve taksilerin YERELKART ‘ın İstanbul da pilot il olarak kullanımına karşı çıkmamaları gerekir.

Yine de inat ederlerse taksi ve dolmuşların geriye dönük 10 yıllık plaka ve hat değerleri ile taksilerin ve doluşların son 10 yılda ödedikleri vergilerin miktar ve oran olarak karşılaştırılması sağlanmalıdır.Aradaki belgelenemeyen farkın parası kadar cezalar taksi ve dolmuş sahiplerine yasal faizi ile rücu edilerek icra yoluyla ivedi tahsili sağlanmalıdır.

64-Ayaktan yolcu taşımacılığına son vermekle beraber uzun mesafeli otobüslerden başlanarak otobüslerde 50 kuruşa haftalık hazırlanan bulmaca,genel kültür,pratik bilgi,yerel ve ulusal haber dergileri satılmalıdır.Bu dergilerdeki bulmacalardaki anahtar kelimeyi bulanlar sms ile İETT ye gönderirler.Gönderiliş sırasına göre sıra numarası verilerek bu numara kişinin cep telefonuna yönlendirilir.Her hafta sonu noter huzurunda bilgisayar kurası ile yapılan çekilişte kazanan numaraların cep telefonlarına otomatik olarak mesaj yönlendirmesi yapılır. Bu mesajda gelen kodu en yakın istanbulkart bürosunda ilgili görevliye göstermek suretiyle kazanan kişilerin kartlarına 20 şer TL yüklenir.
Bulmaca soruları İSTANBUL KÜLTÜR SANAT A.Ş. organizatörlüğünde oluşturulan kurul tarafından oluşturulur.Soru konuları ve sorular;dini temel bilgiler,görgü kuralları bilgileri,sağlık temel bilgileri,hukuk ve tüketici hukuku genel bilgileri,trafik kuralları bilgileri,tarih-coğrafya ve genel kültür bilgileri,Türkçe anlatım ve dilbilgisi genel bilgileri,…gibi günlük hayatta herkes tarafından her zaman bilinmesi gereken bilgiler içinden seçilir.
65-Her bir otobüs ve dolmuş durağına bir konturlu sabit telefon, güvenlik kamerası konulmalıdır. Ana duraklara ise bunlara ilaveten kent haritasını ve rehberini içeren akıllı kart ile çalışan KENT BİLGİ REHBERİ konulmalıdır. Kenti Bilgi Rehberi hizmeti kapsamında her sorgu için temassız karttan 10 kuruş tahsil edilecektir. Yanlış kullanımın önüne geçmek için rehber sorgusundan önce TC kimlik no girişi şartı getirilmelidir.

66-Durakta bekleyen yolcu akıllı kart kutusuna kartını sokarak gitmek istediği yeri ekrandaki haritadan görüp üzerine parmağı ile hafifçe dokunur. Ekrana o adrese giden toplu taşıma araçlarının semt bilgisi ve araç numara bilgisi yansır. Aynı yönden geçen birden fazla araç varsa kişi bunlardan birini parmağı ile dokunup tercih eder. Bu bilgi o yöne doğru gitmek üzere durağa gelmekte olana ilgili araca elektronik ortamda iletilir.

67-Taşımacılık ihalesini alan firma ve bankanın, 4 haneli SMS numarası mesajıyla; araç talep etme, aracın bekleyeceği durak konumunu bildirme, gelen aracın o anda nerede olduğu, tahminen ne zaman o durağa geleceği ve kaç kişilik boş yer olduğu bilgisi,oturan yolcunun erkek-bayan olduğu bilgisi, aynı güzergahtaki sonraki aracın ne zaman geleceği bilgisi öğrenilebilir. Bu bilgiler, akılı kart okutularak KENT BİLGİ REHBERİ kutusundan ve internetten de öğrenilebilir.

Müşteri boş olan koltuklardan birini seçip onaylar. Onaya binaen ücret tahsil edilir. Kart sahibi sosyal ve kamu abonman kart sahibi ise belirlenen tarife kadar sembolik ücret tahsil edilir.

Müşteri aracın durağa geldiği saatte yolcu durakta hazır olmazsa araç yolcuyu beklemez yolcunun rezervasyonu iptal edilerek ücreti ULAŞIM FONU HAVUZUNA atılır.Yolcu 24 saat içinde yeni rezevasyon talebinde bulunursa ücreti havuzdaki bakiyesinden tahsil edilir.24 Saat içinde rezervasyon yapılmazsa havuzda bekletilen para doğrudan havuza aktarılır.Yolcu bu parayı geçerli mazeretini belgelemek koşuluyla bir ay içinde bulunduğu şehrin belediyesinin ulaşım biriminden tahsilini talep edebilir.

Telefon üzerinden rezervasyon yaptıran kişi araç durağa geldiğinde kartını dolmuş veya belediye otobüsüne tekrar okutur.Bu okumadan ücret kesilmez.Kart okunduğu anda rezerve edilen koltuk numarası ışıklı ve sesli uyarı ile müşteriye bildirilir.Böylece özellikle engelli vatandaşlar için koltuk arama derdi olmaz.

68-Yukarıda anlatılan akıllı durakların enerji ihtiyacı için durağın tavanına güneş enerjisi paneli ve rüzgâr türbini konulacaktır.

69-Engelliler, yaşlılar Aylık 10 TL sosyal abonman ,PTT dağıtıcıları, basın mensupları polislerin,askerler aylık 20 TL kamu abonman, gibi sabit ödeme ile sınırsız olarak faydalanacaklardır. Bu kişiler KENT BİLGİ KUTUSUNDAKİ sorgularını ücretsiz yapacaklardır.

70-Engelli ve yaşlılar için dolmuşlarda en az iki kişilik sosyal abonman kontenjanı kamu abonman için 1 yolcu kontenjanı olacaktır.Kontenjanı geçen sayıdaki sosyal ve abonman kart sahibi yolcular yarı bilet öğrenci ücreti ödeyecektir.Sosyal abonman kart sahiplerinin her dolmuş kullanımında 50 kuruş dolmuş sahibine her hafta pazartesi günü ödenecektir.Böylelikle bu kişiler toplu taşıma araçları şoförleri tarafından bedavacı olarak nitelendirilemeyecektir.

71-Bireysel olarak insanca yaşama ücreti altında ücret alan engellilerin,yaşlıların,öğrencilerin aylık abonman bakiyeleri tükendiğinde internet ve çağrı merkezi sorgusu yoluyla aylık gelir sorguları yapılıp gelir yetersizlikleri teyit edildiğinde kartlarına SOSYAL HİZMET FONUNDAN yeniden 10 ar TL yüklenir.

72-Semt pazarları kademeli olarak kaldırılmalıdır.Bu pazaryeri sahiplerine belediyeler sabit birer dükkan yerleri göstererek bu sabit yerlerde satış yapmaları sağlanmalıdır. Böylelikle kayıtdışı ekonominin bir bölümü kayıt altına alınarak ek vergi geliri sağlandığı gibi belli günlerde şehrin belli noktalarında oluşan trafik sıkışıklıkları, acil yardım ambulanslarının gecikmesi, itfaiyenin yangına geç kalması gibi soranlar önemli ölçüde azalacaktır.

73–Marmara Denizi ve Boğazlar üzerinden vapur ve deniz otobüsü hareket noktaları(iskeleleri) ve seferleri arttırılmalıdır.

73-Trafik polislerinin kestikleri İstanbul’da kesilen trafik cezalarının %20 si,İSPARK gelirlerinin %20 si, 34 plakalı araçların motorlu taşıt vergisinin %50 si,il özel idaresinden uygun görülen miktarda bütçe ULAŞIM HİZMET FONUNA aktarılır.Ayaktan yolcu taşınmasına son vermeye yönelik ek maliyet gerektiren düzenlemelerin parası buradan karşılanır.

Çalışma Düzeni ile İlgili Ek Düzenlemeler

74-Kamu ve özelden evden çalışma düzeni ve yarım gün çalışma düzeni teşvik edilmelidir.

75-Okula devam zorunluluğu kaldırılarak ikili eğitime son verilip tekli eğitime geçilmelidir.Bununla bağlantılı olarak okul servis saatlerin işe başlama ve bitiş saat saatleriyle çakışmaması sağlanmalıdır.

Sistemin Uygulanmasında Muhtemel Sorunlar Ve Öneriler

1-İstanbul’a vize uygulaması sadece trafiğin değil, susuzluk, kaçak ve kontrolsüz yapılaşma, altyapı yatırımları ile kentteki asayiş ve terör suçlarının azalmasında önemli rol oynayacaktır. Anayasa da kamu yararı doğrultusunda seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceğine ilişkin açık hüküm vardır. Bakınız: Anayasa Madde 23.- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. (Değişik: 03/10/2001 – 4709/8 md.)Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.

2- Bu konu yeni sivil anayasa paketi içerisinde kapsamlı ve net ifadelerle yer alırsa yasal düzenleme daha rahat yapılabilecektir. Bununla birlikte kamuoyuna bu vi-zenin gerekçeleri, kapsamı ve içeriği tüm detaylarıyla ulusal bir kampanya dahilinde anlatılmalıdır.

3-Tek çift plaka uygulamasına itirazlar gelebilir. Ancak benzer sistem Ankara’da bir zamanlar uygulanmıştı.Şimdi Ankara trafiği son derece rahattır. Bu uygulamanın kolay benimsenmesi için bir hafta tek diğer hafta çift plaka yasağı konarak insanların yasağa alışması sağlanır.

4-Toplu taşımacılıkta otobüsler ön plana çıkarılıp, tramvay ve metro ihmal edilmiş gibi gözükmektedir. Raylı sistem yatırımı oldukça maliyetli olduğundan tahminimce İBB Ulaşım Yetkilileri İETT ve ÖHO yoluyla sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Benim bu konuda önerim İETT’nin özelleştirme ihalesinde TRAMVAY VE METRO hatlarına entegrasyonu sağlayacak hat düzenlemeleri olmazsa olmaz şart olarak ihale şartnamesine konmalıdır.

5-İşyerlerine yakın yerlerdeki otopark ücretleri mesai saatleri yüksek tutularak trafiğin yoğun yaşandığı merkezlerdeki özel araç trafiği azaltılabilir. Akşam dönüşü özel araç sahipleri taksi tutarak otoparka giderek oradan özel araçlarıyla evlerine giderler.

6-Anadolu Yakasında Pendik-Kartal-Kadıköy-Üsküdar-Ümraniye Avrupa Yakasında Fatih-Zeytinburnu-Bakırköy-Avcılar-Gaziosmanpaşa-Beşiktaş gibi ana merkezlerde havuz otobüs ve dolmuş araçları hazır halde bulundurulacaktır.Yolcu yoğunluğuna göre o anda ihtiyaç duyulan tüm hatlara yeterli sayıda araç takviyesi yapılacaktır.Bu araçların takip ve koordinasyonu İSTKOM tarafından sağlanacaktır.

7-Metro-Tranvay ve Marmaray daki vagonlar ile hızlı tren banliyö vagonlarının manyetik sistem ile takviye edilip raylara değmeden daha hızlı hareket etmeleri sağlanmalıdır.Böylelikle artan hız ve artan araç sayısı ile ayakta yolcu almadan etkin ve verimli ulaşım hizmeti sağlanabilinecektir.

Uygulamayı Etkili Ve Çabuk Kılacak Önlemler Ve Trafiğin Azalmasına Etki Oranı
1-Tek-çift plaka uygulaması (%25)
2-Dolmuşların-personel ve öğrenci servislerinin İSTKOM (İstanbul Trafik Koordinasyon Merkezi) kapsamında hizmet vermesi sağlanması (%20)
3-Sosyal taksi durakları projesi (%10)
4-Yeşil dalga akılı kavşaklar sisteminin yaygın ve etkin hale gelmesi (%10)
5-E-devlet,internet bankacılığı ve mobil imza uygulamalarının erişilebilir (ucuz ve pratik),kapsamlı ve yaygın olması (%10)
6-YERELKARTIN; İSPARK’ta, taksilerde ve dolmuşlarda kullanımına BAŞLANMASI (%5)
7-Semt pazarlarının kaldırılması (%5)
8-Uzun mesafeli tüm hatların ekspres olması (durakların oldukça azaltılması) (%5)
AYAKTA YOLCU TAŞINMASININ ZARARLARI
1-Şoförler daha çok kişi yükleyerek ve daha çok dur kalk yaparak daha çok yakıt harcarlar.Bu aynı zamanda milli ekonomiye de zarardır.
2-Araçların artan yükleri nedeniyle yakıt giderleri artar.
3-Bel fıtığı,şeker hastalığı,tansiyon hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlar uzun süre ayakta yolculuk yaptıklarında hastalıkların şiddeti ve kendilerine olan zararı artar.Bu durum işgücü kayıplarına yol açtığı gibi SGK harcamalarını arttırarak milli ekonomiye yük olur.
4-İnsanlarımız kalabalık içinde ayakta gitmek zorunda kalarak hayat kalitelerini düşürülür.Bu durum insanlarımızın psikolojisini,moral ve motivasyonlarını bozarak aile içi şiddetli tartışmalara,iş yerinde verimsizliğe ve iş kazalarına neden olur.
5-Topu ulaşım araçlarında ayakta duran bayan yolculara yönel cinsel tacizler yaygınlaşıp neredeyse meşru hale gelmiştir.
6-Toplu ulaşım araçlarındaki ayaktan bekleyen yolculara yönelik hırsızlık riski mevcuttur.

AYAKTAN YOLCU TAŞINMASINA SON VERİLMESİNİN YARARLARI
1-Şoförler daha az kişi taşıyarak ve daha az dur kalk yaparak daha az yakıt harcarlar.
2-Araçların azalan yükleri nedeniyle yakıt giderleri azalır.
3-Bel fıtığı,şeker hastalığı,tansiyon hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlar uzun süre ayakta yolculuk yapmaktan kurtulacaklardır.Böylelikle bu hastalıkların kişiye olan etkileri ile şiddeti ve kişinin ve ülkemizin bütçesine zararı azalır.Bu durum işgücü kayıplarına yol açtığı gibi SGK harcamalarını azaltarak milli ekonomiye katkı sağlar.
4-İnsanlarımız kalabalık içinde ayakta gitmek zorunda kalarak hayat kalitelerini düşürülür.Bu durum insanlarımızın psikolojisini,moral ve motivasyonlarını bozarak aile içi şiddetli tartışmalara,iş yerinde verimsizliğe ve iş kazalarına neden olur.
5-Toplu ulaşım araçlarında ayakta duran bayan yolculara yönel cinsel tacizler tamamen ortadan kalkacaktır.
6-Toplu ulaşım araçlarındaki ayaktan bekleyen yolculara yönelik hırsızlık riski en aza inecektir.
7-İstanbul’da 2006 yılı hesabıyla yaklaşık 2 400 000 adet karayolu taşıtı olduğu ifade edilmektedir. Yukarıdaki önerilerim hayata geçirildiğinde bu araçların önemli bir bölümü trafikte olmayacağı gibi trafik yaklaşık %80 rahatlayacaktır. Bunun yakıt tasarrufu-çevre kirliliği azalması- işgücü kaybı azalması-sağlık harcamaları azalması,…gibi kalemler bazında ülkemiz ekonomisine sağlayacağı yıllık kazanç en az 3 milyar dolar olacaktır.
8-Yeni şoförler,muavinler,trafik koordinatörleri,çağrı merkezi operatörleri alımları ile yaklaşık 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır.

TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ
1-Başta İstanbul olmak üzere tüm büyükşehir belediyelerinde vali ve belediye başkanı aynı kişi olmalı,valilik ve belediye tüzel kişilikleri birleştirilmelidir.İstanbul’un ulaşımı tek merkezden 7-24 esasına göre ve interaktif olarak yönetilmelidir.Bunun için İETT,ÖHO,İstanbul Ulaşım,İstanbul Otobüs gibi şirketler birleştirilerek tek şirket haline getirilmelidir.
2-İstanbul Trafik Koordinasyon Merkezi (İSTKOM) oluşturulmalıdır.Burada İETT-İSTANBUL ULAŞIM-ŞEHİR HATLARI VAPURLARI VE FERİBOT HATLARI-DOLMUŞLAR VE TAKSİLER için entegre ve etkileşimli ulaşım hizmeti yönetimi sağlanmalıdır.
3-Bütün otobüs-dolmuş,taksi durakları ile kalabalık saatlerde yolcuların çok olduğu metro ve tranvay istasyonları için; İstanbul BŞB ne ait bir şirket olan; İSTKOM’a bağlı olarak hizmet verecek yeterli sayıda araç ve yolcu yönlendirme oparatörü (Ulaşım kordinatörü)istihdam edilecektir.Dolmuş ve taksi duraklarında kahyalık tarzında hizmet vermekte olan personelden standartlara uygun olanları İSTKOM bünyesinde istihdam edileceklerdir.
4-Ulaşım koordinatörleri 6 şar saatten üç vardiyeyle, 18 saat hizmet vereceklerdir. Ulaşım koordinatörlerinin en az bir tana yabancı dil bilmesi,telsiz kullanabilmesi,bilgisayarı ve akıllı telefonları çok iyi kullanabilmesi, ehliyeti olması,yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti olmaması,askerliğini yapmış olması,evli ve çocuklu olması,beden dili ve etkili iletişim teknikleri üzerine eğitim gördüğünü belgelemiş olması istemelidir.
5-EDS ana yollardaki trafiğin akışı hızını denetler. İşlek ara sokaklara konulan sitemi MOBESE genelde güvenlik için kullanılmaktadır.Yazılım güncellemesi yapılarak EDS ve MOBESE sistemlerinin İSTKOM üzerinden veri entegrasyonu sağlanarak cadde ve sokaklardaki trafik hızı,yolu tıkayan araçların durumu ve tespiti,duraklarda bekleyen yolcu sayısı,gibi verilerin ışığında akıllı kavşaklar ve akıllı duraklar yoluyla trafiğin hızlı akışı sağlanır.Ayrıca yolcuların akıllı duraklar,akıllı mobil cep uygulamaları,7/18 sesli yanıt sistemi üzerinde otobüs,dolmuş,taksi,vapur,rezervasyonları sağlanır.Ayrıca İSTKOM üzerinden sesli yanıt ve mobil uygulamalarla destek olan yolcuların; ana aktarma araçları olan metro ve tranvaylara yönlendirilmesi sağlanır.
6-Metro ve tranvaylara bekleme istasyonlu ve araç içi kamera etkileşimleri özel bir yazılımla birleştirilerek koltuklar dolduğu anda kapılar kapatılır.Kalan yolcular sonraki aracı beklerler.
7-Metro ve tranvaylarda hizmet veren ulaşım koordinatörleri,yaşlı,engelli,çocuklu ve hamile yolcuları ön tarafa aldırarak onların öncelikle araca binmelerini sağlar,ayrıca yolcuları sarı çizgiyi geçmemeleri konusunda uyarır.Yine indiği durakta gideceği yeri sorup öğrenmek isteyen yolculara kısa cevaplarla yardımcı olmaya çalışır.
8-Otobüs ve dolmuş duraklarındaki ulaşım koordinatörleri durakta bekleyen dolmuşların halihazırdaki yolcuların sayısı ile mobil uygulama ve sesli yanıt sistemi üzerinden rezervasyon yapan yolcuların sayısını akıllı cep telefonu üzerinden takip eder.Aracın güzergah üzerindeki yakıt ve işletme giderini amorti eder sayıdaki yolcu sayına bir yolcu daha eklenince düdük çalarak aracı yola çıkartır.Düdük çaldığı halde durakta bekleyen araca para cezası keser.
9-Öğrenci servisi ve personel servisi araçlarının çalıştıkları güzergah yönündeki dolmuş duraklarında günde azami iki sefer yolcu alma hakları vardır.Bu servis araçları asli hizmet verdikleri saatlerin dışında güzergahları yönünde rezerve araç olarak hizmet vermek üzere ilgili duraklarda bekleyeceklerdir.Dolmuş duraklarındaki araçlar yetersiz kalıp durakta bekleyen yolcuların sayısı arttığında ulaşım koordinatörleri bu araçları sıraya alarak yolcuları hemen bindirip göndedirler.Bu servis aracı ulaşım hizmeti sunarken kaza yaparsa veya trafik sıkışıklığı gibi nedenlerle servis saatinde hazır bulunamazsa ilgili durağın ulaşım koordinatörü duraktan bir dolmuşu servis hizmeti için ilgili yere yönlendirir.

SİSTEM GÜVENLİĞİ
1-YEREL KART alt bileşenleri olan; ASGARİ ABONMAN KART-SOSYAL KART- ÖĞRENCİ KART-KAMU KART(ADALET-GÜVENLİK-BASIN-SAĞLIK-EĞİTİM ücretsiz diğer alanlar %50 indirimli)-VİP KART- gibi ulaşım kartları TC no bilgisi içerdiğinden kişinin kim olduğunu da içermektedir.Bu bakımdan vapur ve deniz otobüsü,metro ve tranvay istasyonlarında bu kartları okuyan okuyucu cihazların bulunduğu alanlarda elektronik güvenlik koruma kalkanı oluşturulmalıdır.Aynı koruma kalkanı belediye ve halk otobüsleri,dolmuşlar ve taksilerdeki YERELKART okuma panelleri içinde sağlanmalıdır.
2-Bu güvenlik sisteminin kontrolü ve koordinasyonu İSTKOM üzerinden sağlanmalıdır.
3-YEREKARTLAR hak sahibi kişiye özel parmak izi tanımlı olacaktır.Bu nedenle bu kartı hak sahibi olmayan kişi kullanmaya kalktığında kart kendini korumaya alarak kullanım dışı kalacaktır.Bu durum haksız kart kullanımının önüne geçeceği gibi başta İETT belediye ve halk otobüsleri olmak üzere,İSTANBUL ULAŞIM metro-tranvay-vapurlardaki haksız kart kullanımı kaynaklı zararların önüne geçilecektir.
4-YEREL KART verilirken kart sahibinin ikametgah ve nüfus bilgileri MERNİS sistemi ile irtibata geçilerek kişinin yaşayıp yaşamadığının bilgisi teyit edilecektir.Böylelikle haksız kart alımlarının ve kullanımlarının önüne geçilecektir.

HİZMET SERVİSLİ ULAŞIM HİZMETİ
Bilindiği üzere özellikle sabah vakitlerinde öğrencilerin ve çalışılanların sabah trafiğinde okula ve işe yetişme telaşları vardır.Hatta mesafenin durumuna göre bazıları evden kahvaltı bile edemeden çıkarlar.Kahvaltılarını okul kantininde veya işyerinde fırsat bulabilirlerse yaparlar.Oysa yarım saat ile iki saat arası değişen yolculuk süresi içinde İETT otobüslerinde kahvaltı servisi şu şeklide sağlanabilir:
1-Öncelikle bu hat otobüslerine kesinlikle ayaktan yolcu alınmamalı ve (mesafeye bakılmaksızın) çift bilet uygulaması sağlanmalıdır.Sosyal kart (engelli-yaşlı,gazi gibi) ve kamu kart sahiplerinden öğrenci tarifesi tahsil edilmelidir.
2-Yolcuların sorularına ve sorunlarına hizmet veren bir yardımcı şöför(muavin) ile birlikte BELTUR personeli kahvaltı hizmeti için araçta bulunmalıdır.
3-Tüm kahvaltı ürünlerinin organik ve helal sertifikalı olmasına özen gösterilmelidir.
4-Otobüsün orta yerinde istanbulkart ödemesi ile çalışan bir içecek otomatı ve bir yiyecek otomatı ile servis personeli bankosu bulunur.Şoförün arka sağ tarafındaki koltukta yol ve trafik durumu ile telefon destekli yolcu rezervasyonu işlemlerine bakan yardımcı şoför=muavin bulunur.Yolcuların adres,durak,zaman,….gibi rutin sorularını bu personel yanıtlar.
5-Bir büyük bardak içecek bilet karşılığı sunulur.Sonraki içecek talepleri ücretlendirilir. Yiyecekler belirlenen tarifeye göre ücretlendirilir.Yiyeceklerin ve fazla içeceklerin ödemesi istanbulkart üzerinden sağlanır.
6-Sabah kahvaltısından kaynaklı işgücü kaybı önlendiği gibi muavin ve hizmet personeli istihdamı ile yolcu memnuniyeti bu projenin kazanımlarıdır.

İETT ENGELLİ VE YAŞLILAR İÇİN AKILLI TELEFON DESTEĞİ ERİŞİLEBİLİRLİK
Büyükşehir Engelli merkezleri ile önemli metro,metrobüs merkezlerinde büyükşehire bağlı engelli ve yaşlı kişilerin akıllı telefonlarını internete erişime açılması,formatlanıp,rehberiyle beraber yeniden yüklenmesi mobiett ve gerekli diğer yazılımların yüklenmesi hizmetlerini yürütecek personel ve araç gereç temin edilmelidir.Ayrıca marka ve model bağımsız akıllı telefon kullanım videoları cep telefonlarına yüklenir.Böylelikle engellilerin ve yaşlıların akıllı telefonlarla ulaşım hizmetlerinden doğru ve etkili faydalanması imkanı sağlanır.

İETT İNOVASYON AKILLI DURAKLAR VE TAKSİ DURAKLARI İNOVASYONU
Ana yollar üzerindeki akıllı durakların yanına taksi durakları konularak duraklara destek olarak İstanbul halk ekmek işletmeciliği yapmaları da sağlanmalıdır.bankaların sponsorluğu sağlanarak akıllı durakların yanına tüm bankların komisyonsuz para çekilebileceği bankamatik konulmalıdır.bankamatiklerden istanbulkarta para yüklenebilmelidir.
Evden çıkarken en yakın ana durağa gelen araca yetişmek isteyen yolcunun akıllı durağın yanındaki taksi durağına çağrı bırakarak yolcunun akıllı durağa yetişmesi sağlanmalıdır.

İETT İNOVASYON İSTANBULKARTA CEP VE İNTERNETTEN ERİŞİM VE ETKİLEŞİM
istanbullarta bakiye kontrolü,yetersiz bakiye durumunda,kredi kart,banka kartı ve fatura hatlı mobil ödeme üzerinden ödeme takviyesi özelliklerinin acilen kazandırılması gerekir.İzmir belediyesi bu konuda benzer çalışmaları üç yıl önce başarmış iken iktidarda olan İBB neden bu konuda yetersiz.
İETT ÖDÜLLÜ İNOVASYON ve BİLGİ YARIŞMASI
Sponsor firmaların katılım desteği ile üç ayda bir küçük çapta bilgi yarışması ile yılda bir defa büyük çapta olacak şeklide iett inovasyon yarışması düzenlenir.ÖDÜLLER 3+1 DAİRE,otomatik vitesli-hibrit elektrik motorlu akıllı araba,50 000 TL,20 000 TL,5 000 TL para ödülleri,5 yıldızlı tatil ödülü,kitap ödülleri,tamamlayıcı sağlık sigortası ödülü,özel sağlık sigortası ödülü,…..gibi ödüller olmalıdır.

İETT ÖZEL HALK MİNİBÜSLERİ
İstanbul’un asıl ulaşım yükünü minibüsler yani dolmuşlar çekmektedir.Çünkü belli saatlerden sonra İETT ve Halk otobüsleri seferlerden çekildiğinden vatandaşın ulaşım ihtiyacı genelde dolmuşlar yoluyla karşılanmaktadır.
Dolmuşlar İETT Özel Halk Minibüslerine dönüşsün.İstanbulkart minibüslerde geçsin. İETT aktarmaları özel halk minibüslerinde de geçsin.İnternetten istanbulkart ve cep tel mobil ödeme entegrasyonu ile hat durakları arası belirtilerek boş koltuk rezevrasyonu yapılsın.Binen yolcu kapı girişinin yanındaki kart okuyucuya istabulkartı okutsun.
Muavin koltuğunda trafik takip ve yolcu rezervasyon paneli ile adres bilgilendirme hizmeti için lazer yazıcı olsun.
Vatandaşlardan talep üzerine flaş disk üzerinden çıktı almak isteyenlerin çıktıları 50 kuruş üzerinden alınsın.Ödeme istanbulkart ile yapılsın.

Devlet yolcu başına özel halk minibüslerine aylık 500 TL civarında destek ödemesi yapsın.
Özel halk minibüslerinin yakıt giderlerine ödedikleri vergilerle orantılı bir şekilde fatura karşılığı %50 yakıt masrafı geri ödemesi yapılsın.
Minibüs ücretlerine %50 zam yapılsın.
Ayrıntılı ve grafikli adres çıktısı ücreti 1 TL olarak istanbulkarttan tahsil edilerek vatandaşa verilebilsin.
Minibüslerde istanbulkart yolcu yüklemesi,telefon kontur yüklemesi,araçta yer alan su,içerecek,kahvaltılık otomatı,üzerinden istanbulkat üzerinden satış yapılabilsin.Bu hizmetleri minibüs muavini sağlasın.
Muavinlerin sigorta ücretleri bir yıl boyunca devlet tarafından ödensin.
Ayaktan yolcu alınmasın.Her minibüste istanbulkart dolumu,adres ve yol tarifi yapan,duraklarda inecek yolculara hatırlatma yapan,vd hizmetleri yürütecek yardımcı şoför (muavin)bulunsun.
Yolcu boş koltuğa oturunca önündeki panelden (internetten veya cepten rezervasyon yaptırmadıysa)güzergah durakları menüsünü seçip ineceği durağı parmağı ile onaylar.Bu onay muavinin duraklarda inecek yolcu listesinde görülür.

Muavin bir sonraki durağa varmadan önce inmesi gerekenlere durağın adını belirterek haber verir.Bu kişilerin ekranında ve cep telefonlarında bir sonraki durakta inecekleri bilgisi yazılı ve sesli olarak ekrana gelir.
Her minibüs ana durağında halkminibüsleri havuz sistemine göre sıra beklerler.Her hatta peşpeşe üç halk minibüsü bekler.Sıradaki minibüs durakta bekleyenlerle birlikte cep telefonundan ve çağrı merkezinden rezervasyon ödemesi yapanlarla beraber tam olarak dolunca hareket eder.Yerine hemen sıradaki halkminibüsü gelir.
Havuzdaki bekleyen minibüslerin tamamında ana duraktan gidilen tüm semtlere yönelik güzergah bilgilerini içeren gelişmiş navigasyon sistemi vardır.
Yolcu ve talep yoğunluğuna göre havuzda bekleyen halk minibüsleri sayısı belirlenen bir rakamın altına düşünce ana duraklara yakın yerlerde ikamet eden ve araç donanımı yeterli olan; öğrenci veya personel servis arabalarından ihtiyaç sayısı kadarının durağa gelmeleri istenir.Bu talep ve yönlendirmeleri her durakta oluşturulacak durak baş koordinatörü=hareket amirliği yapar.

NİTELİKLİ ATIK TESLİMİNDE İSTANBULKARTA PARA YÜKLENMESİ
İstanbul’da nitelikli atık diyebileceğimiz elektronik atık,beyaz eşya atığı,giysi ve aksesuar atıkları,mobilya atıkları,kitap ve dergi atıkları gibi nitelikli atıkların ilçe ve büyükşehir belediyelerinin teslim noktalarında kameralar ve bağımsız gözlemcilerin nezaretinde teslim alınması ve karşılığında İstanbulkarta para yüklenmesi sağlanmalıdır.
Kitaplar ve dergiler düzenlenip gözden geçirilerek ihtiyacı olan okullara,köylere ve sosyal mekanlara okunmak üzere konmalıdır.
Nitelikli mobilyalar,giysiler ve aksesuarlar (çantalar ve ayakkabılar gibi) belediyelerin sosyal yardım kuruluşlarınca anlaşmalı KOBİler tarafından tamir edilip yenilenerek ihtiyaç sahibi fakir ailelere teslim edilebilir.
Aynı kapsamda mavi kapak,kapaksız pet şişe,cam şişe,atık pil tesliminde de belirlenen miktarlara göre sembolik para miktarları istanbulkarta yüklenmelidir.
Büyükşehir Belediyesinin kültürel etkinliklerine ve İSMEK kurslarına katılımda katılım giriş ve çıkış saatlerini kamera kaydıyla imzayla onaylama karşılığında bağımsız denetçiler denetiminde belirlenen miktarlar kadar istanbulkarta para puan eklenir.
METRO VE METROBÜSLERDE ASANSÖR SORUNU
Metro ve metrobüslerdeki asansörler engelliler için tasarlandığı halde uygulamada genel olarak engelli olmayan kişiler faydalanmaktadır.Bu hizmetin amacına uygun olması ve ulaşıma kaynak sağlanması için istanbulkart ile çalışması sağlanmalıdır.Asansöre binen her kişi asansörün uygun yerine konan okuyucuya kartını okutturur.Her okumadan 50 kuruş kesilir.Engellilerden,hamilelerden,küçük çocuklu ebeveynlerden,gazilerden ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlardan ücret alınmaz.Kart suiistimalleri asansörün yanına konan yüksek çözünürlüklü kamera kayıtları ile kontrol altına alınır.

MARMARAY-DA-METROBÜSTE-METRODA VE TRANVAYDA KOLTUK SAYISI KADAR YOLCU
Metrobüste koltuk sayısı kadar yolcu oturulunca kapılar kendiliğinden kapanır.Ayakta kalan yolcu olursa inmeleri ikaz edilir.5 saniye içinde inmezlerse metrobüs-metro-tranvay-marmaray kamerası bunları zomlar.Resimler o duraktaki güvenlik personelinin cep telefonlarına ve İETT çağrı merkezine eş zamanlı olarak iletilir.Resimler İETT çağrı merkezi üzerinden Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimine iletilerek kimlik tespiti yapılır.Bu kişilerin TC noları üzerinden kayıtlı oldukları ikametgahtaki su sayacına işletilmek üzere kişiye 1000 TL ceza yüklenir.Bu ceza 10 eşit taksitte tahsil edilir.Ceza borcu bitene kadar kişinin İSTANBULKART dolumları %10 zamlı tahsil edilir.
MARMARAY-METRO-TRANVAY-METROBÜSLERİN SEFER SAYILARI-SÜRELERİ VE YÖNLENDİRME
Taksi hariç tüm ulaşım araçlarındaki güzergah tabanlı akıllı ve ön ödemeli rezervasyonlar ana merkezden takip edilir.Ayrıca marmaray-metrro-tranvay-metrobüs gişe girişleri 15 şer saniyelik periyotlarla güncellenir.Gişe girişleri ve akıllı rezervasyon girişleri duraklara göre birleştirilir.Akıllı rezevasyon yaptıranların yaklaşık yetişme süreleri hesaplanır.Bu süreç sonunda her 30 saniyede bir her durak başında bekleyen yolcu sayısı kesin olarak hesaplanır.Bu yolcu sayılarına göre yeterli sayıda araç depodan sefere çıkartılır.
AYLIK 10 TL SABİT ÜCRETLE İETT DEN 7-24 WATSAP KONUM BİLGİSİYLE ULAŞIM VE ADRES YÖNLENDİRME HİZMETİ

ULAŞIM ARAÇLAINA VİZE KONSUN 2016
İstanbula Vize konularak kabahatler kanunları kapsamında ceza almış,yüz kızartıcı suçlardan ve terör suçlarından hüküm giymiş,uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edilmiş,AİDS VE BULAŞICI HASTALIK TEŞHİSİ KONUMUŞ kişilerin METRO-TRANVAY,İETT,HALK OTOBÜSÜ KULLANIMI ENGELLENMİS ADALTE BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE VERİ ENTEGRASYONU SAĞLANSIN
İstanbulda taksi ve dolmuş plaka satışları İETT ye devredilsin tıpkı İSPARK yoluyla park mafyası yok edildiği gibi plaka mafyası yok edilsin.

WHATSAPP KONUM BİLDİRİMİ VE ÇAĞRI MERKEZİ DESTEKLİ MOBİETT
TESPİT TARİHİ:26-07-2016
1-Kişi evinde veya işyerindeyken bulunduğu ve gitmek istediği yer ve yerleri yakından uzağa doğru mesaj olarak sıralayarak watsap veya sms yoluyla İETT çağrı merkezine bildirir.İETT kişiye özel tanımlanmış mobiett yazılımına en uygun güzergah seçeneklerini yükleyerek iletir.
2-Kişi en uygun gördüğü güzergahı seçerek o güzergah üzerindeki seyir halindeki veya beklemedeki tüm araçlara tahmini varış zamanlarına göre otomatik rezervasyonlar; etkileşimli MOBİETT yazılımı üzerinden yapılır.Rezervasyonların Ödemesi mobil ödeme ile İSTANBULKART üzerinden tahsil edilir.
3-Kişi watsap üzerinden mobieet ile İETT çağrı merkezini arayarak bulunduğu yere taksi yönlendirmesini sağlayabilir.Evinden anayoldaki İETT durağına taksi ile ulaşarak araç kaçırma sorununu çözmüş olur.Bu durumda taksiler toplu ulaşımın servis araçları gibi bir yardımcı hizmet görmüş olurlar. (v