Yağ Sağlıklı Mıdır?

Yağ Sağlıklı Mıdır?

 

Son 15 yılda yağları, modern diyetlerin düşmanı olarak tanımladık. Ancak yapılan son çalışmalar, tüketilen bazı yağların düzgün çalışan bir vücut için sağlıklı ve şaşırtıcı derecede gerekli olduğunu göstermektedir. Diyetlerimizde bazı yağlara ihtiyaç vardır ve onlar olmadan, vücudumuzdaki çeşitli organların işleyişi bozulabilir.

Yağlı hamburgerlerde ve çeşitli kızartmalarda kötü yağlar olduğu gibi, somon ve lahana gibi tüm doğal gıdalarda bulunan iyi ve doğal olarak ortaya çıkan yağlar da bulunmaktadır.

Genel olarak Omega-3 Yağ Asitleri olarak bilinen bu yağ asitleri, yağın yapı taşları ve temelleri olarak lanse edilmiştir. Omega-3 grubunda DHA ve EPA olmak üzere çok iyi bilinen iki yağ asidi türü bulunur.

Omega-3 yağ asitleri, EYA’lar (Esansiyel Yağ Asitleri) olarak adlandırılan yağ grubuna girer ve bunlar, vücudun doğal olarak üretmek için çalıştığı yağlardır. Bu nedenle, doğal Omega-3 yağ asitleri içeren gıdaları düzenli olarak tüketmeniz önemlidir. Bunun için diyetimize dahil edilecek en iyi gıdalar, somon, bazı alabalık ve ton balığı gibi her türlü soğuk su balıklarıdır. Ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzeler de oldukça yararlıdır.

Ayrıca, balık yağı veya krill yağı gibi Omega-3’teki diyetinize ek bir takviye dahil edebilirsiniz.

Kyäni Sunset’in bir porsiyonu, bağışıklık sisteminizin, kalbinizin, kemiklerin ve kaslarınızın normal işleyişine katkıda bulunan DHA-EPA, A ve D Vitamini içerir.

Çevrimiçi mağazaya giriş yaparak hemen sipariş verebilirsiniz: parazan.kyani.com

BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

Hazırlayan üye Hasan Başar

1-Özellikle başlangıç düzeyindeki üyelerin ekonomik sorunları nedeniyle bazı aylarda ürün çekememe durumları olabilir. Normalde bu durumda üyelerin altında biriken primler o ay aktif olan üst sponsora gidiyor.Bu durumu hakkaniyetsiz bir yaklaşım olarak görüyorum.

Konuyla ilgili şöyle bir önerim var:

a-Altta biriken primler en azından bir paketlik ürünü (yaklaşık 150 TL)karşılıyorsa kişinin talebi halinde istediği ürünler prim karşılığı bu üyeye gönderilmelidir.

b-Ürünün yarı primi üyeye yarı primi üst sponsora ödenmelidir. En azından şirket aktif olmadığı halde üyeye prim ödeyerek ona maddi ve manevi katkı sağlamış olur. Bu durum üyeyi firmaya ve ekibine aktif katkı için motive eder.

c-Biobellinda üyeleri bünyesinde oluşturulacak DAYANIŞMA FONU için kaynak oluşturulabilir. Bu durumda aktif olamayan üyenin o ayki tahakkuk eden primi üçe bölünür. Üçte biri üyeye,üçte bir aktif olup kendisine en yakın olan üst sponsora,üçte biri de BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONUNA aktarılır.

2-BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONU: Türkiye olarak Osmanlı gibi bir vakıf kültürün mirasçısı olan bir millet olduğumuz halde son 20-30 yıldan beri kapitalist kültürün etkisiyle paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu kaybettik. Kısmen de olsa Ramazan ayında yardım olarak Zekat ve fitreler toplanıp dağıtılsa dahi bu süreç toplumda fakirliğin ortadan kalkmasına ve yardımların yerine ulaşmasına yeterli olmamaktadır.

Biobellinde üyeleri olarak bizler bir çatı altına ortak hedeflerde yürüyen bir girişimcilik ailesi olduğumuzu düşünebiliriz. Etik değerlere bağlı ve milli amaçlarla üretim yapan bir firmanın ürünlerinin satışı, tanıtımı ve dağıtımından kazandıklarımız manevi ve sosyal bir görev olarak paylaşabilmeliyiz. Bu İslam dininin Kutsal Kitabı Kuran da geçen bir ilahi emirdir.

Öncelikli olarak biobellinda üyelerinin ölüm,doğum,askerlik,evlenme,hastalık,eğitim,kitap basımı, biobellinda irtibat bürosu kurmanın yatırım ve işletmesi,…gibi yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda değerlendirilebilecek bir yardım havuzu oluşturulabilir.

Bunun kurulumu veya işletilmesi dernek veya vakıf şeklinde olabileceği gibi şirket bünyesinde bir alt birim olarak da bir oluşum sağlanabilir.

Yardımların başvuru, değerlendirme ve onaylanma süreçleri hakkında tüm üyeleri açık şeffaf ve adil bir düzenleme oluşturulmalıdır. Üyelerden kesilen ve üyelerin doğrudan gönderdiği yardımların kendilerin verilecek takip kodlarıyla hangi süreçlerden geçip hangi ama için kullanıldığının izlenebilirliği sağlanmalıdır.

Üyelere yönelik yardımlarda yönetim kurulunun kararı tek başına yeterlidir. Ancak üyelerin dışına yardım yapılacaksa bu onay sürecine üyelerin elektronik ortamda yapılacak sms oylaması ile dahil olmaları sağlanabilir. Mesela bir camiye yardım yapılacaksa gerekçesi, yardımın hangi amaçla kullanılacağı, yardımın miktarı belirtilerek belirlenen bir tarih ve saatte elektronik oylamaya karar verilir. üyelerin %51 inin onayını alan yardım ilgili konu için ilgili yere gönderilir.

Biobellinda Dayanışma Fonu Kaynakları:

a-Üyelerin bağışları, b-Aktif olamayan üyelerden gelen kısmi primler,c-İsteğe bağlı olarak üyelerin sipariş faturalarına yansıyan küsuratlar.

3-Biobellinda üyelerinin sipariş ettiği ürünlerin kapakları biriktirilerek belli limitlere geldiğinde şirketin fabrika adresine gönderilmelidir. Gönderen kişi üye numarasını ve gerekli üyelik bilgileri gönderide belirtmelidir. Fabrikanın gönderileri alan görevlisi gönderilen boş kutuların mali değerini hesaplayarak tahakkuk eden bedeli ve üyenin numarasını elektronik ortamda şirket muhasebesine iletir. Şirket muhasebesinde hesaplan tutar üyenin alacağı prime eklenir.

4-Biobellinda ekip oluşumunda ikili sisteme geçmelidir. Çünkü mevcut sistem üyeye altına doğrudan 6-7 üye kayıt ederek alt ekiplerinin altına üye kaydetmeyi sonraya bırakmak suretiyle ekip oluşumunu ve ekip motivasyonunu zorlaştırmaktadır.

İkili sisteme geçildiğinde üye lider veya lider adayı üyelerini motive etmek için sağ dış koluna yazar.Pasif kalacak veya zayıf üyelerini ise sol iç koluna yazar.Kendisi ve sağ dış koldan bağlı olduğu üst sponsorlar sürekli sağ dış kola güçlü üyeleri kayıt ederek ekibi hızlı büyütürler.

İkili sistemlerde üyenin kazanması için üyenin kendisinin ve üyenin sağ ve solundaki iki üyenin o ay aktif olması şartı aranır.

Yukarıda birinci maddede anlatılan sistem uygulandığında aktif olmayan üyelerinde kısmi prim alması sağlanarak ekip motivasyonu ve ekibin sürekliliği sağlanır. Böyle bir sistem hayata geçerse Türkiye ve dünyadaki ağ yapılanmalarına bir model olacaktır inşallah.

Mevcut yapılanmadan ikili yapılanmaya nasıl geçileceği bir soru veya sorun olarak gündeme gelecektir.

Bu durumu aşmak için istisna durumları hariç şöyle bir önerim vardır:

Her üyenin altındaki ekiplerden kademeler bazında en başarılı ve aktif olanı sağ dış seribaşı üye yapılır. Bu şekilde en başarı üç üye sağ dış sıraya alt alta sıralanırlar. Diğer üyeler ise sol iç kola başarı(puan ve aktiflik)sırasına göre sıralanır. Aynı süreç alt yatay kademeler içinde uygulanır.

Bu sıralamada istisna olarak bazı üyeler mevcut sponsor üye ilişkilerinde satışla ilgili yaşanan sorunlar, hukuki ve ailevi (belgelenebilir)sorunlara dayalı olarak sponsor değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu durumlarda üyenin, mevcut üst sponsorun ve üyenin geçmek istediği sponsorun dilekçeler(varsa belgeleri eklenerek)şirket yönetimine arz edilir. Şirket yönetimi kararı ile gereken değişiklik yapılır. Şirket talebi uygun görmez ise gerekçesini belirterek itiraz halinde yetkili ve görevli mahkemeyi belirtmek kaydı ile kararı üyeye ve ilgili sponsorlara tebliğ eder.

İkinci istisnai durumda ekibe çok sonraları girdiği halde olağanüstü başarılar ve kazançlar elde eden üyelerin alt sıralarda kalması hakkaniyetsiz bir durumdur.

Bu yeniden yapılanma vesilesi ile çok başarılı üyelere başarı puanlarına göre yönetim kurulu kararı ile üst basamaklarda yer alma fırsatı sağlanabilir. Ancak bu şekilde geçiş yapacak olan üyelerle ve belirli gelir seviyesini yakalamış tüm üst basamak üyelerine haftalık primlerinin %5 ini Dayanışma Fonuna aktaracakları belgesi yazılı ve imzalı olarak istenir.

5-Helal üretim ve helal kazanç amacı doğrultusunda parfümlerinin tamamı alkolsüz olmalıdır ve kolonyalar üretimden kaldırılmalıdır. Kolonyaların yerine alkolsüz ve doğal gülsuyu üretimine geçilmelidir.

6-Boş kutu ve ürün kataloğu ve sistem tanıtım kitapçığına ücreti kadar puan verilmelidir.

7-Ülkemiz insanlarının temel ihtiyaç maddesi temizlik ve kozmetikten önce gıdadır. Helal, yeterli ve dengeli gıda temini de toplumumuzun sağlığı ve maneviyatı için çok önemlidir. Bu hususta devletimizin ciddi ihmalkarlığı olsa da küçük de olsa organik ve helal üretim yapan merkezler vardır. Şirketimiz bu merkezlerle irtibata geçerek bu sağlıklı, doğal ve helal ürünlerin sertifikaları belgelenmek şartıyla doğrudan satış sistemine eklenmesini sağlayabilir.

8-Küçük esnaf olarak sadece temizlik ve kozmetik ürünü satan dükkanlar ile küçük cirolu bakkallar ve marketlerin daha yüksek kar marjları ile doğrudan satış sistemine dahil olmaları sağlanmalıdır. Böylelikle bu işyerini sisteme katan üyenin yakın çevresindeki kişilerin kargo ücreti ödemeden doğrudan ürün temini imkanı elde etmeleri sağlanabilir. Ayrıca bu KOBİ lerin öngörülen kazançları sağlamaları sonrasında küçük ölçekli seminerlerin finansmanını sağlaması sağlanabilir.Bu durumda yapılacak tanıtım seminerinde KOBİ üyenin çekmiş olduğu ürünlerin konuklara satılması şartı getirilir.

9-Primler aylık değil haftalık olarak Cuma günü saat 14 00 te dağıtılmalıdır.Bu zaman tercihinin sebebi, Cuma gününün manevi değeri ve Cuma namazı sonrası bereketi ile ilgidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Korumalı: Kairos Filminin Sonu mu geliyor?

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Backlink Yöntemiyle Google’da yükselmek

Backlink yöntemiyle 11 Aşamada Google’da ilk 10. Sıraya Yükselmek

SEO’da backlink aslında mühim ve derin bir konudur. Eğer Google sıralamasında herhangi bir sorun yaşıyorsanız, veya son Google güncellemelerinde sıralamada düşmüşseniz, o zaman SEO konusunda yenisiniz veya SEO uzmanısınız. O halde bu makaleyi dikkatlice okumanızı öneriyoruz. Tavsiyelerimizi adım adım takip ederseniz hızlıca google-seoGoogle’da ilk 10. sıraya yükselebilirsiniz. İnsanların Google’da ilk 10 sıraya girememelerin önemli sebeplerini ve Google’da ilk sıraya yükselmek için tam olarak yapılması gereken şeyleri birazdan açıklayacağım.

Önemli Uyarı: Aşağıdaki 11 adımın her birisini takip etmeniz mühimdir. Hatta sadece bunlardan birini göz ardı etseniz dahi Google’da ilk 10 sıraya yükselmede başarısız olma ihtimaliniz çok yükselecektir.

1. Backlink almak için en önemli 10 anahtar kelimelerinizi belirleyin.

Yükselmek istediğiniz anahtar kelimelerinizi Google’ın Keyword Planner aracıyla kontrol edebilirsiniz. Siteniz eğer Türkiye’ye aitse, o zaman Türkiye’de aylık kaç kere arandığına bakabilirsiniz.

2. Yavaş yavaş ve sürekli olarak backlink alın.

link-almaYani, size günde 5 linkten fazla link almamanızı tavsiye ederiz. Bu az ama öz link alma sıklığınız doğal görünmesini sağlayacaktır. Ve yine de, link almaya başladığınız zaman size PR1 ve PR3 gibi düşük PR’li backlink almanızı tavsiye ederiz, 1-2 ay sonra da yüksek PR’li linkler almaya başlayabilirsiniz.

 

3. Farklı, özgün anchor metinler ve farklı anahtar kelimeler ile backlink almalısınız.

Anchor metin için size kısaca bir örnek vereyim: <a href=”http://sitenizinismi.com>Anchor Metin</a>

Aldığınız linkleri Google’a doğal olarak gözüktürmek için aşağıdaki 4 adımı takip edin:

a) Her zaman farklı, özgün anchor metinler ile backlink alın. Örneğin, anahtar kelimeniz “web tasarım hizmeti” ise, ve İstanbul’daki insanlar için hizmet vermek istiyorsanız, o zaman anchor metinleriniz alttaki gibi olabilir:

istanbul web tasarım hizmeti

web tasarım istanbul

istanbul web tasarım

istanbulda web tasarım

istanbulda web tasarım hizmeti

istanbulda en iyi web tasarım şirketi

istanbulda en iyi web tasarım hizmeti

istanbulda güvenilir web tasarım hizmeti

istanbul web tasarım şirketi vs…

b) Anchor metinlerinizin 25%’i sitenizin URL’i veya yükselmek istediğiniz sayfanızın URL’i olmalıdır.
Örneğin:

https://parazan.com Güncel para kazanma Blogu

https://parazan.com 

Alışveriş Paketleri https://parazan.com/alisveris-paketleri/

c) Anchor metinlerinizin 25%’i şirketinizin ismi veya sitenizin alan adı olmalıdır. Örneğin:

parazan.com Profesyonel para kazanma teknikleri

para kazanma Teknikleri

para kazanma İpuçları

Güncel para kazanma yöntemleri  parazan.com

d) Ve doğal gözükmek için farklı farklı anahtar kelimelerinizi kullanabilirsiniz.

4. Linklerinizi içerikler ile kuşatın.

Eğer mümkünse linklerinizi anahtar kelime zenginlikli içerikler ile kullanmanızı öneririm. Linklerinizi makaleler ile kuşatırsanız Google’da doğal olarak gözükürsünüz. Eğer bu makalelerde anahtar kelimeleriniz varsa, o zaman kaliteli backlink de kazanmış olursunuz.

5. Çeşitli PageRank’li sayfalardan link alın.

Eğer sadece düşük PR’li veya yüksek PR’li sayfalardan link alırsanız, Google sitenize ceza verebilir. Bu yüzden çeşitli PR’li sitelerden de link almanız gerekmektedir. Google’da doğal olarak gözükmek için linklerinizin çoğu PR0 ve PR1 sitelerden olsun. Eğer sadece yüksek veya düşük PR’li linkleriniz varsa o zaman onlara dokunmayın, Google’a daha doğal gözükmek için farklı PR’li sitelerden link almaya devam edebilirsiniz.

Doğal PageRank Dağıtım Formül

Sayfanın PageRank değeri

Backlink miktarı

PR0 ~36%
PR1 ~30%
PR2 ~15%
PR3 ~10%
PR4 ~5%
PR5 ~3%
PR6-PR10 ~1%

6. Backlinklerinizin 20%’si iç sayfalarınıza olsun.

Sadece anasayfa’ya backlink almaktan kaçının, iç sayfalarınıza da linkler almak önemlidir. Yaklaşık linklerinizin 80%’i ana sayfanıza olsun, 20%’si de sitenizin iç sayfalarına olsun.

7. Backlinklerinizin 65%’i ülkenizden alınmış olsun.

Hangi ülkede yükselmek istiyorsanız o ülke lokasyonlu sitelerden daha çok link almak önemlidir. Bu kural Google Penguen 2.0 güncelleme ile beraber gelmektedir. Örneğin, eğer Türkiyede Google.com.tr’de yükselmek istiyorsanız, o zaman Türkiye lokasyonlu sitelerden link almanızı öneririz.

8. Daha az link çıkışlı sayfalardan backlink alın.

Az link çıkışlı web sayfalardan link alırsanız daha çok faydasını görürsünüz.

9. Sitenizi özgün içeriklerle doldurun.

  • Web sitenize sadece özgün içerikler ekleyin, ve güncel tutun.
  • Kopya içeriklerden kaçının.
  • Eğer site haritanız yoksa, hemen site haritası oluşturup sitenizin kök dizinine yükleyip Google webmaster hesabınızda Google’a bildirin.
  • Anahtar kelimelerinize göre sitenizi optimize edin, örneğin, H1, H2 ve H3 tag’lerine anahtar kelimelerinizi ekleyin.

10. SEO konusunda sabırlı olmanız için 5 nedeni öğrenin

a) Linklerinizin çoğu 6 aydan sonra etki etmeye başlayacaktır.

b) Rekabeti yüksek olan anahtar kelimelerinizde yükselmek için uzun bir süre gerektirir.

c) Google’ın son algoritmasına göre, yeni linkler aldığınız taktirde, hemen sıralamalarda düşüş yaşarsınız, ve bir süre sonra yükselmeye başlarsınız. Eğer sıralamalarda dalgalamalar yaşıyorsanız (örneğin, ilk önce düşüş, sonra yükşeliş, sonra tekrar düşüş…) bu herşeyin yolunda gittiği anlamına gelir. Doğal backlink almaya devam edin, örneğin sosyal imleme gibi..

d) 1 günde veya 1 ayda rakiplerinizi geçmek için sadece link satın almaktan kaçının. Bunu aslında devamlı olarak yapabilirsiniz, örneğin, haftada 1 adet link, fakat gene 1 ay gibi kısa sürede yükselemezsiniz.

e) Unutmayın, rakipleriniz de çalışmalar yapıyor olabilir, ve onların sitelerinin backlinklerini sıkça kontrol etmenizi öneririz, bunu ahrefs gibi araçlarla yapabilirsiniz, yeni aldığı linklerden siz de alın böylelikle.

11. Sıralamalarınızı takip edin.

Seosta, wmaraci, r10.net gibi Google anahtar kelime sıralama araçlarını kullanarak sıralamalarda kaçıncı sırada yer aldığınızı her gün kontrol edin. Ahrefs gibi araçlarla da backlink sayınızı ve türlerini öğrenebilirsiniz.

 

Dilerseniz sayfanız’a buraya yorum atarak sayfanızın web adresini de bilgi detaylarınıza eklerseniz güzel bir backlink de benden size armağan olmuş olur 🙂

Sizin başarınıza…

Kyani Nedir ve Nasıl Kyani Distribütörü olunur?

kyani_nedir_kyani_urunleri_nelerdir

Kyani Nedir? Kyani Ürünleri Nelerdir?

%100 Doğal Ürünlerle İyi beslenmek ister miydiniz?

Kyani’nin tüm ürünleri doğaldır. 

Bu ürünlerden ilki vücudumuzda çok önemli işler yapan nitrik oksidi, vücudumuza doğal yollardan ürettiren bir sıvı ekstrattır. 1998 yılında nitrik oksidin vücudumuzdaki yararlarını ispatlayan 3 doktora Nobel Tıp Bilim Ödülü verilmiştir. Nitrik oksit, tıp camiasında “yaşam molekülü” olarak bilinmektedir.

  Nitrik Oksit Nedir?

 Nitrik oksit insan vücudunun 24 yaşına kadar yeterli düzeyde, 24 yaşından sonra azalarak ürettiği bir gazdır. Nitrik oksidin vücuttaki işlevinin keşfi tıp dünyasında devrimsel bir nitelik taşır ve insanlığa yararlı 4. Buluş olma özelliği ile Nobel ödülüne layık görülmüştür. Vücutta sayısız yararlı işlevi bulunan bu gazın insan sağlığına en önemli katkısı düzenli kullanımda kalp krizi riskini minimize etmesidir. Kyani, doğal nitrikoksitle benzersiz bir formül üretmiştir.

Kyani hakkında söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden biri nitrikoksiti doğal yollarla ürettiren bir doğal karışım hazırlamasıdır.

Kyani ürünlerinden Nitro FX ve Nitro Plus, noni bitkisinin köklerinden üretilmiştir. Noni bitkisinin faydaları saymakla bitmez. Vücudun doğal yollardan nitrik oksit üretimini sağlayan noni bitkisi, Pasifik kıyılarında yetişmektedir.


Kyani Sunrise ürünü ise, vücudumuzun bir günde alması gereken tüm vitamin, amino asit, trace elementler ve minerallere sahiptir.

Kyani Sunset ürünü, bir Omega3’tür. Vahşi Alaska somon balığından yapılan Sunset, en güçlü Omega3 formüllerinden biridir. Kyani ürünlerinin üçü de doğaldır ve sıvıdır.

İkinci ürünü ise kırmızı-mor meyveler, noni ve arı polenin karışımı olan yine sıvı ve doğal olan Sunrise’tır. Bu ürün vücudumuzun 1 günde ihtiyaç duyduğu, vitamin, mineral, amino asit ve trace elementleri yaklaşık olarak karşılamak amaçlı yapılmıştır. Bu sayede vücudumuz hızla sağlıklı hücre üretebilir.

Sunrise, vücudun alması gereken tüm vitaminleri tek bir üründe sunar. Eczaneden Sunrise’ın içinde bulunan vitaminleri almak istediğinizde tam olarak iki poşetle çıkarsınız ve 1000 liranın üzerinde bir fiyat ödersiniz. Bu sebeple Kyani, ürünleri ayrı ayrı yapmak yerine hepsini tek bir üründe sunmuştur. 

Kyani’nin diğer bir ürünü de Sunset’tir. Sunset, sizlere soğuk su balığından ürettiği bir Omega 3 sunmaktadır. Alaska somonundan elde edilen ve E vitamini içeren bir OMEGA 3’tür. Omega 3 ‘ün insan sağlığı üzerindeki pozitif etkileri tüm dünya tarafında bilinmektedir. 

Benzersiz bu 3 ürünle sağlık üçgeni sunan Kyani, milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye pazarında yerini almıştır. 64 ülkede ürünleri satılan ve ticareti kurulan Kyani, ürünlerin ar-ge çalışmalarına oldukça önem vermiş ve alanında uzman 4 ünlü doktorla ürünlerin üretilmesini sağlamıştır. Kyani Bilimsel Danışma Kurulu olarak karşımıza çıkan Dr. Abbas Qutab, Dr. Barrie Tan, Dr. Thomas Joseph Burke ve Dr. Clair Francomano alanında uzman çok önemli doktorlardır.

Gelin Kyäni Ürünlerini Biraz Daha Detaylı inceleyelim.

Kyani ürünleri, sağlıklı bir diyetin destekçisi olarak dünyanın farklı yerlerinde yüzyıllar boyu kullanılan maksimum kalitede bitkisel maddelerden oluşmaktadır.

Alaska yaban mersininden elde edilen, zengin vitamin içeceği, fiziksel ve zihinsel olarak aşırı çalışanlara ideal, devrim yaratan bir besin takviyesi ve diğer ürünleri ile  Kyani küçük ama güçlü bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kyani’ nin ürün çeşidinde dört adet bitkisel besin takviyesi bulunur. Bu besin takviyelerinin tam bileşimi, bizlere basit ama mükemmel bir beslenme programı sunmak için uzmanlar tarafından formüle edilmiştir.

Kyäni Sağlık Üçgeni;

  • Kyani Sunrise™ 30 poşet
  • Kyani NitroFX™ 56 ml veya çok yoğun çalışanlar – spor yapanlar için Kyani Nitro Plus™ 56 ml
  • Kyani Sunset™ 90 kapsül

Ekstra enerji desteğine ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevabınız evet ise; artan refah ve enerjinin doğal kaynağı – Kyäni NitroFX™.

Ağırlıklı olarak, kullanıldığı nesillerdir özellikleri iyi bilinen Noni bitkisini içermektedir. Kyäni NitroFX™ den günde 3 kez sadece 20 damla almanız yeterlidir. Kyäni NitroFX™; vücut randımanını arttırdığı tespit edilmiş olan nitrik oksit içerir. Nitrik oksit  noni meyvesinin son derece güçlü özünden elde edilir.

Üç Amerikalı bilim adamı tarafından, Nitrik oksidin vücut üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışma, 1998 de Nobel ödülü aldığından bugüne, Nitrik oksidin, vücut içindeki en önemli nörotransmitterlerden ve son yılların en çok araştırılan moleküllerinden biri olduğu kabul görmektedir.

Kyäni NitroFX™ tamamıyla benzersiz bir üründür, kullandığınızda hissettiklerinizi seveceksiniz.

Kyäni Nitro Plus™

Nitrik oksidin öneminin araştırılması ve bu çalışma ile Nobel ödülü kazanmasından yola çıkılarak üretilen Nitro Plus™ son derece güçlü noni meyve özü içerir.

Güney Doğu Asya ve Pasifik Adaları bölgesinde yetişen noni meyvesi, besleyici ve tıbbi özellikleri sebebi ile nesiller boyunca kullanılmıştır. Ayrıca Nitro Plus™, CoQ10, Magnezyum, Çinko, Krom ve Niasin ile zenginleştirilerek, NitroFX™ den farklı olarak daha yoğun çalışanlar ve sporcular gibi aşırı performans göstermenin gerektiği  durumlarda bizi destekleyecektir.

Kyäni’nin tüm müşteriler için 30 günlük para iade garantisi vardır, daha fazlasını deneyimleyin!
Kyäni Nitro Plus™’i denememeniz için hiç bir neden yok!

Kyäni Nitro Plus™, aşağıdakileri içermektedir;

B1 Vitamini (Tiamin).  Tiamin sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlar;

• Metabolizmanın normal enerji verimliliğini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişi destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Kalbin normal fonksiyonlarını destekler.

Niasin;  Niasin sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır;

• Metabolizmanın normal enerji verimliliğini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Normal mukoza membranının korunmasını destekler,
• Cilt normalliğinin korunmasını destekler,
• Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesini destekler.

Magnezyum;  Magnezyum sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesini destekler,
• Elektrolit dengesini destekler,
• Metabolizmanın normal enerji verimliliğini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal kas fonksiyonlarını destekler,
• Normal protein sentezini destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Kemik normalliğinin korunmasını destekler,
• Diş normalliğinin korunmasını destekler,
• Hücre bölünmesi sürecinde rol oynar.

Çinko; Çinko sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Normal asit/baz metabolizmasını destekler,
• Normal karbonhidrat metabolizmasını destekler,
• Normal bilişsel fonksiyonları destekler,
• Normal DNA sentezini destekler,
• Normal fertilite ve üremeyi destekler,
• Normal makrobesin metabolizmasını destekler,
• Normal yağ asitleri metabolizmasını destekler,
• Normal A vitamini metabolizmasını destekler,
• normal protein sentezini destekler,
• Kemik normalliğinin korunmasını destekler,
• Normal saç bakımını destekler,
• Normal tırnak bakımını destekler,
• Normal cilt bakımını destekler,
• Kandaki normal testosteron seviyelerinin korunmasını destekler,
• Normal görme işlevinin korunmasını destekler,
• Hağışıklık sisteminin normal işleyişini destekler,
• Hücrelerin oksidatif stresten korunmasını destekler,
• Hücre bölünmesi sürecinde rol oynar.

Krom; Krom sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır,

• Normal makrobesin metabolizması destekler,
• Normal kan şekeri seviyelerinin korunmasını destekler.

Kyäni Sunrise™ En iyi sabahlar Kyäni Sunrise™ ile başlar.

Her güne Kyäni Sunrise™ ile başlamak, vücudumuz için aşağıdakileri güçlü bir şekilde takviye edecektir.

Vitamin A, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Niasin, Vitamin B6, Vitamin B12, Pantotenik Asit, Folik Asit, Biotin, Inositol ve onun harika ve lezzetli tadı!

Kyäni’nin kurucuları Dick ve Gayle tarafından Alaska’da keşfedilen Alaska yabanmersinini ağırlıklı içeren Kyäni Sunrise™, ayrıca nar, aloe vera, noni, goji meyveleri, kırmızı üzüm, ahududu, üzüm çekirdeği özütü ve arı poleni gibi diğer meyvelerin ve bitki özlerinin de etkileyici bir karışımını içermektedir. Kyäni Sunrise™’i vazgeçilmez yapan, olağanüstü besin değeridir – ve güne başlamak için idealdir.

Kyäni’nin tüm müşteriler için 30 günlük para iade garantisi vardır, daha fazlasını deneyimlemek için Kyäni Sunrise™’ı denememeniz için hiç bir neden yok!

Kyäni Sunrise™ 

A vitamini; A vitamini, sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Normal demir metabolizmasını destekler,
• Normal mukoza membranının korunmasını destekler,
• Cilt normalliğinin korunmasını destekler,
• Normal görme işlevinin korunmasını destekler,
• Bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekler,

• A vitamini ayrıca hücre özelleşmesi sürecinde de bir rol oynamaktadır.

E Vitamini; E vitamin hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunmaktadır.

D Vitamini; D vitamini sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Kalsiyum ve fosforun normal emilimini / kullanımını destekler,
• Kandaki normal kalsiyum seviyelerini destekler,
• Kemik normalliğinin korunmasını destekler,
• Normal kas fonksiyonlarının korunmasını destekler,
• Diş normalliğinin korunmasını destekler,
• Bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekler,
• D vitamini ayrıca hücre bölünmesi sürecinde etkin bir rol oynar.

B1 Vitamini (Tiamin); Tiamin sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Metabolizmanın normal enerji verimini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Kalbin normal fonksiyonlarını destekler.

B2 Vitamini (Riboflavin); Riboflavin sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Metabolizmanın normal enerji verimini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal mukoza membranının korunmasını destekler,
• Normal kırmızı kan hücrelerinin korunmasını destekler,
• Cilt normalliğinin korunmasını destekler,
• Normal görme işlevinin korunmasını destekler,
• Normal demir metabolizmasını destekler,
• Hücrelerin oksidatif stresten korunmasını destekler,
• Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesini destekler.

Niasin; Niasin sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Metabolizmanın normal enerji verimini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Normal mukoza membranının korunmasını destekler,
• Cilt normalliğinin korunmasını destekler,
• Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesine destekler.

B6 Vitamini; B6 vitamini sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Normal sistein sentezini destekler,
• Metabolizmanın normal enerji verimliliğini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal homosistein metabolizmasını destekler,
• Normal protein ve glukojen metabolizmasını destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Normal kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekler,
• Bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekler,
• Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesini destekler.

B12 Vitamini; B12 vitamini sağlığmız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Metabolizmanın normal enerji verimliliğini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal homosistein metabolizmasını destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Normal kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekler,
• Bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekler,
• Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesini destekler,
•B12 vitamini ayrıca hücre bölünmesi sürecinde rol oynamaktadır.

Pantotenik asit; Pantotenik asit sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Metabolizmanın normal enerji verimliliğini destekler,
• Steroid hormonlar, D vitamini ve bazı nörotransmitterlerin normal sentezi ve metabolizmasını destekler,
• Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesini destekler,
• Normal zihinsel performansı destekler.

Biotin; Biotin sağlığımız için aşağıdaki yararları sağlamaktadır.

• Metabolizmanın normal enerji verimliğini destekler,
• Sinir sisteminin normal işleyişini destekler,
• Normal makrobesin metabolizmasını destekler,
• Normal psikolojik fonksiyonları destekler,
• Normal saç bakımını destekler,
• Normal mukoza membranının korunmasını destekler,
• Cilt normalliğinin korunmasını destekler.

Kyani’nin tüm müşteriler için 30 günlük para iade garantisi vardır, daha fazlasını deneyimlemek için Kyani’yi denememeniz için hiç bir neden yok!

Kyäni Sunset™

Annatto tohumlarından (E vitamininin tam bir formu) elde edilen Tocotrienoller ve yabani Alaska sockeye somonundan elde edilen Omega 3 lerden ürettilen Kyäni Sunset™ her günün sonuna kadar etkili olan bir besin takviyesidir.

Yeni Sunset’in içinde A,D vitaminleride eklenmiştir. (Kırmızı Formdadır)

 

 

Tocotrienol ve Omega 3 ün bu olağanüstü bileşimi, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunan E vitaminini ile birlikte normal kalp fonksiyonlarına katkıda bulunan EPA ve DHA içerir. DHA ayrıca, normal görme ve beyin fonksiyonlarının da korunmasına katkıda bulunur.

Kabuğu soyulduğunda etsiz kısmı ile olağan dışı bir görünüme sahip olan Annatto bitkisi, mutfak uzmanları arasında bir çok gıda da doğal renklendirici olarak kullanılan parlak kırmızı renkli tohumları ile bilinmektedir. Bu olağanüstü bitkinin antioksidan özelliğinin keşfedilmesi, son yıllarda gerçekleşmiştir. Bu özellik, annatto tohumlarının güçlü kırmızı renklerini korumalarını sağlayan doğal antioksidan gücüdür.

Alaska yabani somonunun beslenmedeki yararları Kyäni’ nin kurucuları Dick ve Gayle Powell çifti tarafından Alaska ziyaretleri sırasında keşfedildi. Yüksek besin değeri yüzünden tercih edilen Kyäni Sunset’ içeriğinde, Alaska yabani sockeye somonun dan ve mükemmel bir Omega 3 kaynağı olan diğer bir Alaska yabani balığından elde edilen yüksek kaliteli yağ kullanılmaktadır.

Kyani’nin tüm müşteriler için 30 günlük para iade garantisi vardır, daha fazlasını deneyimlemek için Kyani’yi denememeniz için hiç bir neden yok!

Kyani Ürünlerinin Kullanımı;
 
Adım 1: Kyani Sunrise™ içmeden önce sabah ilk iş olarak  Kyäni NitroFX™ veya Nitro Plus™ alın. Böylece vücudumuz Kyani Sunrise™ emilimini en etkin yapabilecek duruma gelecektir.
Adım 2: Güne en iyi şekilde başlamak için sabahları bir adet Kyani Sunrise™ alın. Kyani Sunrise™ size temel vitamin, eser mineral ve antioksidanları sağlar.
Adım 3: Ekstra enerji yüklemesi için öğleden sonra erken saatlerde  Kyäni NitroFX™ veya Nitro Plus™ kullanın.
Adım 4: Kyäni Sunset™ içmeden önce ve akşam yemeğinden evvel tekrara  Kyäni NitroFX™ veya Nitro Plus™ alın.
Adım 5: E vitamini ve omega-3 lerin vücudunuzu uyku sırasında canlandırmasına yardımcı olmak için akşam yemeği ile birlikte üç kapsül Kyäni Sunset™ alın.

Prof. Dr. Canan Karatay Kyani Sunset’i Anlatıyor. Sadece Marka ismi Belirtmemiş 

Kyani Science Amerikalı ünlü 4 bilim adamının Kyani hakkında yaptıkları bilimsel araştırmalara yer vermektedir. Kyani Bilimsel Danışma Kurulu Dr. Abbas Qutab, Dr. Barry Tan, Dr. Thomas Burke ve Dr. Claire Francomano’dan oluşmaktadır. Kyani Bilimsel Danışma Kurulu’nda yer alan tüm doktorları internetten araştırarak haklarında bilgi edinebilir ve çalışmalarını inceleyerek çok büyük başarılara imza attıklarını görebilirsiniz. Saydığımız bu isimler alanında uzman ünlü doktorlardır ve birçok başarılı çalışmalara imza atmışlardır. Kyani Science makaleleri İngilizce olarak verilmektedir. Google Translate kullanarak tüm bilimsel makaleleri Türkçe ’ye çevirebilirsiniz.

Kyani Science (Kyani Bilimi) Nedir?

Kyani Science, Türkiye’de de kullanılan ve Kyani ürünleri hakkında yapılan tüm bilimsel araştırma ve makaleleri anlatan bir internet sitesidir. www.kyaniscience.com adresine girerek Kyani’nin Sunrise, Nitro FX, Nitro Plus ve Sunset ürünlerinin ayrıntılarını, içeriklerinde hangi mineral ve vitaminlerin olduğunu görebilirsiniz.

Kyani Science Türkiye’de yer alan tüm makaleleri inceleyerek ürünler hakkında doktorunuza da danışabilir ayrıca Kyani Science içinde yer alan tüm makaleleri de gösterebilirsiniz.

Kyani İş Modeli Nedir?

Kyani Türkiye bir doğrudan satış firması olarak, doğal gıda takviyelerini insanlara sunduğu gibi; Kyani’nin kendi web sitesi üzerinden ya da bireysel olarak Kyani ürünlerini satışa sunmak isteyen bağımsız distribütörler için fırsat sunmaktadır. Ayrıca yatırımlarını ürün kalitesini her daim bir üst seviyeye taşıma ve distribütörleri ödüllendirmede kullanmaktadır.

Kyani Türkiye vizyonu gereği, insanlara sağlıklı yaşamı takviye paketleri halinde sunmak ve bu ürünleri deneyimlemelerini sağlamak ile kalmayıp; Kyani Türkiye ile çalışmayı tercih edip sağlıklı yaşama ilk adımı atmış olanlara da aynı deneyimi sunarak katkıda bulunan gerçek ve benzersiz bir iş modeline sahiptir.

Kyani işi para kazandırıyor mu? Sosyal Kanıt..

Kyani ile işinizi Nasıl Hızlıca Büyütür ve Katlamaya Geçirip Nasıl Kopyalarsınız?

Konuşma beceriniz bile olmasa dahi işinizi hızlıca büyütebileceğiniz bir yöntem olsaydı bu sizin için nasıl olurdu?

Kyani Sunum (15Dk’lık Kısa Sunum)

 Kyani Network Marketing Firması mıdır?

Kyani, klasik bir Network Marketing Firması değildir. Örneklemek gerekirse; Telefon Nokia 3310 ise, Akıllı telefon Apple’dır malum. Network Marketing sektöründe kendi patentli sistemi olan sektörü domine edecek bu sektörün Apple’ı da Kyani’dir. Kyani’nin kendi patentli sisteminin adı “Next Generation Marketing” olarak adlandırılmaktadır. Bu sadece bir isim değişikliği değildir. Kyani bir “NEXT GENERATION MARKETING” Firmasıdır. (Türkçesi > Yeni Nesil Ticaret)

Kyani Neden farklı?

Neden Kyani?

Kendi hayatımızı sorguladığımızda , ne noktada olduğumuzu ve gerçekten hayal ettiğimiz hayatı yaşayıp yaşamadığımızı düşünmemiz gerekiyor. Geleceğe güvenle bakıyor muyuz? Peki nereye gidiyoruz? Yani yürüdüğümüz yolda daha önce bu yola çıkmış kişiler şu anda neredeler? Eğer sonuçta varacağımız nokta bizi mutlu etmeyecekse, o zaman neden bu yolda devam ediyoruz? Zaman zaman bu soruları kendimize sessizce soruyoruz. Sizden 10-20 daha yaşlı kişilerin hayatları iç açıcı değilse, bunda 10-20 yıl sonra sizin hayatınız da bu kişilerin hayatı gibi olabilir. Herkes kaliteli bir yaşamı hak ediyor. Sadece bu konuda yol gösterilmesine ihtiyacımız var. Bizler de size bir seçenek olarak Kyani’yi sunuyoruz. Eğer şu an hak ettiğiniz ve olmanız gereken mükemmel hayatı yaşadığınızı düşünüyorsanız boşverin Kyani ticaretini

Ama Sağlıklı yaşamayı herkes hak ediyor. Dolayısıyla Sadece ürün kullanıcısı da olabilirsiniz…

 

Bir ürünün satış ve pazarlamasını gerçekleştirebilmek için, o ürün hakkında bilgi sahibi olunmasından çok ürünün bizzat pazarlayıcısı tarafından deneyimlenmiş olması gerektiği ilkesine bağlı olarak hareket eden Kyani; bünyesinde barındırdığı insanların ürünü öğrenerek değil, bizzat deneyerek anlatmalarına olanak sağlamaktadır.

Bundan dolayı, Kyani ürünlerinin insan bedeni üzerindeki etkileri vaatlere değil deneyimlenmiş gerçeklere dayanmaktadır.

Kyani Firması Güçlü bir firma mı?

2016-10-22

Kyani firması 2008’de 2.000.000$ olan cirosunu 2012’de 250.000.000$’a çıkartmıştır. 4 Yılda bu başarıyı yakalamış bir firmanın ürünlerinin ve pazarlama planının sıradan olmasını bekler misiniz?

Kyani, 2005 yılında kurulmuş ve şuan 60 dan fazla ülkede faaliyette olan ve bu sayıyı gittikçe artıran çok güçlü bir çıkış yapmış besin takviyesi firmasıdır. Besin takviyesi sektörüne giriş yapmayı planlayan Kyani, kuruluş aşamasında besin takviyesi sektörünün %85’inin network marketing kanalını kullandığını görmüş fakat bu sektörün distribütörlere çokiyi şartlar sunmadığını dikkate alarak çok daha başka kurallarla sektöre girmiştir. Kyani’de stok, ortak bulma ve satış yapma zorunluluğu yoktur. 13 gelir kapısı sunan Kyani, tüm şirketlerin çalışma stilinden uzak, insana değer veren bir ticaret sistemi kurgulamıştır.

Pasaportlarınızı şimdiden hazırlayın. Çünkü, Kyani ile Ücretsiz Seyehat Ödülleri, Yurt dışı gezileri sizleri bekliyor…

Özetle Kyani Nedir?

 İkinci olarak, Kyani ciddi ve güvenilir bir kazanç sistemi sunmakta, gelişime ve  eğitime açık, çalışmaya hazır bireylere kyani ortaklık  yapısı  ile geleceklerini güvenli bir biçimde inşa olanağı sağlamaktadır.

Kyani  hakkındaki tüm sorularınızın yanıtlarını İstanbul’da bulunan Genel Müdürlükten  alabilirsiniz.

Ayrıca, iş ve ürün bilgisine  yeteri kadar hakim olmayan, etik kurallara  aykırı davrananların yarattığı olumsuzluklarla  ilgili olarak da, kyani şikayetlerini değerlendirmek ve mağduriyetleri gidermek üzere oluşturulmuş etik kurula ulaştırılmak üzere bildirebilirsiniz.

Kyani Türkiye nedir diye bakacak olursak, besin tamamlayıcısı üzerine 3+1 ürünüyle sektöre giren uluslararası bir şirket olan Kyani’nin Türkiye’de kurulmuş şirketidir. Peki, neden besin tamamlayıcısı kullanmamız gerekiyor? Yediğimiz besinlerin artık doğallığını kaybetmesi, yetiştiği yerlerin sağlıklı olmaması, içerdikleri vitamin değerlerinin düşmesi, uzun depolanma ve akabinde bize ulaşım sürelerinin uzunluğu besin tamamlayıcılarını zorunlu hale getirmiştir. 1985 ve 1996 yılları arasında yapılan bir araştırma, yediğimiz besinlerin içeriğinin zayıfladığını göstermiştir. (Kaynak: 1985 Pharmakonzern, Geigy (Schweiz), 1996 Lebensmittellabor Karlsruhe/Sanatorium Oberthal) Geldiğimiz 2016 senesinde ise besinlerin içeriğinin daha da düştüğünü söyleyebiliriz.

Kyani nedir sorusuna cevabımızı işte bu devrede söyleyebiliriz. Kyani, bir insanın bir günde alacağı vitamin, mineral, amino asitler ve trace elementler için Sunrise ürününü, bu besinlerin vücudumuza etki etmesi için noni bitkisinin köklerinden ürettiği ve nitrikoksit üretimine katkı sağlayarak damarları açan Nitro ürününü ve REM uykusunda gerçekleşen ‘besinlerin ihtiyaç duyulan yere gitmesi’ işlemi için de derin ve rahat bir uyku sağlayan Sunset ürününü bizler için sunmuştur. Bugün Kyani nedir diye incelediğimizde Kyani’nin bizlere 3+1 ürünle bir sağlık üçgeni sunduğunu söyleyebiliriz. Kyani Türkiye nedir sorusuna daha ayrıntılı cevaplar bulmak ve Kyani ürünlerinin içeriğini araştırmak için kyaniscience.com internet adresine girerek ürünler hakkında 20 bin makalenin olduğu zengin bir bilgi kaynağı bulabilirsiniz.

Aşağıda 2 farklı iş sunumu verilmiştir.

İlki Kyani Resmi Official Sunumudur.

Kyani (Resmi İş Sunumu) Türkçe ( 40dk)

Kyani Ortaklık Teklifi Sunumu [KISA SUNUM + Sosyal Kanıtlar] (45dk)

Kyani Kazançlı bir iş modeli midir?

Marka elçisi deneyimleri

Önemli Uyarı: Bu yazıda geçen ürünler kesinlikle ilaç değildir. Doğal gıda takviyeleridir. Hiç bir hastalığı tedavide kullanılmazlar. Hamilelik, emzirme dönemi, alerji, hastalık durumları varsa mutlaka bir doktora danışarak kullanılması gerekmektedir.

Oruçluyken daha çok online alışveriş yapıyoruz..

Ramazan Online Alışverişleri arttırıyor.. 

Ramazan ayı e-ticaret sektörü için altın değerinde. Neden diye sorarsanız Ramazan’da online alışverişler oldukça artıyor ve satış patlaması yaşanıyor.
Yeniden hedefleme hizmeti ile dünyaca tanınan ünlü bir şirket bu konuda bir araştırma gerçekleştirmiş. Şirketin araştırmasına göre 2015 yılı Ramazan dönemi boyunca Türkiye’deki e-ticaret satışlarında %28 artış yaşandı. Aynı zamanda turizm sektöründe de %30’luk bir artış görüldü. Mobil satış ise her yıl olduğu gibi 2015 yılında da artmaya devam ederek Ramazan ayında %27’ye ulaştı.

Ayrıca yapılan araştırmadan öne çıkan bir diğer önemli veri de mobil ticaretin artan önemi. Mobil satışlar Ramazanda patlama yapıyor. Araştırmaya göre mobil satışlar Ramazan’dan önce %18’lerde seyrederken Ramazan’ın 4. haftasında %27’ye çıktı. Ramazan Bayramı boyunca da mobil satışların payı %30’a ulaştı. Bayram sonrası ise satışların tekrar düşerek eski haline döndüğü belirtiliyor. Araştırmada bir diğer öne çıkan kısım da online alışverişin Ramazan akşamlarında artış gösterdiği.

Peki neden Ramazan’da insanların online alışveriş eğilimi artıyor olabilir?


Bu sorunun cevabına da şöyle bir yanıt verebiliriz, insanlar oruç tuttukları için çok fazla dışarıda aktivitede bulunamıyor ve vakit geçirebilmek adına da internette daha fazla dolaşmaya başlıyor. Hal böyle olunca da internetteki alışveriş oranları da otomatikmen artmaya başlıyor. Aynı zamanda bayram hazırlığı ve bayram alışverişleri de işin içine girince bu ayda daha fazla alışveriş yapma eğilimi gösteriliyor.

Kullanıcıların Ramazan’daki bu eğilimleri dikkate alınarak izlenecek doğru politikalar ile büyük satış fırsatları elde edilebilir. Bu araştırma ile de e-ticaret firmaları için önemli veriler sunularak, bu verilerin doğru değerlendirilmesi ile önemli fırsatlar doğabileceğinin sinyalini veriliyor aslında.

 

eticaretramazandaartiyor

Twitter İş buluyor!

Twitter Avrupa çapında #İşBulmaFuarı başlatıyor!

5703699618c7731754a0ed38
Twitter, Avrupa çapındaki tüm şirketleri 19 Mayıs’ta sanal #İşBulmaFuarı üzerinden buluşmaya davet ediyor. Alanında tek olan bu online fuar, Türkiye dahil hem işverenleri hem de iş arayanları Avrupa çapında bir araya getiriyor.
Tüm gün boyunca farklı sektörlerden ve ülkelerden şirketler, Tweet atarak bünyelerindeki açık pozisyonlara en uygun adayları bulabilmek için çalışacak.

İnsan kaynakları veya eğitim alanlarındaki uzmanlar da yine #İşBulmaFuarı hashtagini kullanarak hem sanal ortamda çevrenin nasıl genişletilebileceği hem de hayallerdeki işi bulmaya dair ipuçları hakkında tweet atabilecek.

Twitter Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Avrupa Pazarlama Direktörü Brian Lavery,Twitter’ın profesyonel iş hayatındaki önemini şu sözlerle aktarıyor: “Hayatta hangi işi yapıyor veya hangi işi yapmak istiyorsanız Twitter profesyonel profilinizi ve çevrenizi genişletmeniz, iş bulabilmeniz veya ilgilendiğiniz mesleklerle ilgili haberleri takip edebilmeniz için çok büyük bir platform.”

#İşBulmaFuarı içinde nasıl yer alabilirsiniz?

Twitter; Türkiye özelinde bu önemli sosyal kampanya için hashtag’i #İşBulmaFuarı olarak belirledi. Şirketlerin ayrıca #Pazarlama, #Üretim, #Finans gibi sektörler özelinde veya #İstanbul, #Ankara, #Bursa veya #Trabzon gibi il bazında hashtagler koymaları da dikkatlerin çekilmesini sağlar.

Daha fazla bilgi için şirketlerin kaydolması gerekiyor. Kaydın ardından size özel bir bilgilendirme paketi alacak ve Twitter’ı iş bulma alanı olarak kullanmanın en incelikli yollarını öğrenmek amacıyla bir eğitim seansına katılabileceksiniz.

İş arayanlar ve sektörlerin uzmanları attıkları Tweet’lere hashtagleri ekleyerek #İşBulmaFuarı içindeki tüm sohbetlere katılabilecekler.

Haftada 5 gün 40 saat tek maaşa çalışmak kaderiniz mi?

İşte Başka Bir Hayatın İpuçları

Para kazanmaktan servet elde etmeye giden yol bana hep Tolstoy’un “İnsana ne kadar toprak lazım” hikayesini çağrıştırır.

Evet, çok büyük paraların açgözlülüğü ve hırsı insanı insan olmaktan çıkarıyor. Para araç olmaktan çıkıp amaca dönüşüveriyor.

Ama diğer yandan artık dünya da değişiyor.

Bugünün sistemi çalışana ne sunuyor?

“Pazartesi sabah işe başla, Cuma akşamına kadar sadece akşamları evet yatıp uyumaya git-gel. Cumartesi-Pazar kendine gelip biraz enerji topla sonra da tekrar işbaşı yap, ben de bunun karşılığında sana günlük 100 lira vereyim (Günlük 100 lira 2200 TL’lik maaşa tekabul ediyor)”

İşte tam olarak bunu sunuyor, eksiği yok, fazlası var. 

Peki bir de şu iki bilgiye göz atalım;

–  Çalışanların %68’i çalıştığı işinden hemen bugün ayrılmak istiyor.
 
–  Ayrılmak isteyenlerin %75’i manevi tatminsizlikten, mobbing’den, saygı görememekten, değersiz hissetmekten dolayı ayrılmak istiyor. (Kaynak: Konda)

 

Concept of pressure with boss screaming on the megaphone

 

Yani hadi desek ki, “Evet, günlük 100 lira veriyor ama seni geliştiriyor, motive ediyor, değerli hissettiriyor, yani manevi tatmin sağlıyor.”

E, o da yok…

Üstelik, ilkokul bitince ortaokula, ortaokul bitince liseye, lise bitince üniversiteye, üniversite bitince bir işe kapağı atmaktan başka hedefi olmayan bir birey, iş hayatı boyunca da emekliliği hayal ediyor.

Yani aslında kendimizi bildiğimiz andan itibaren sürekli bir sonraki aşamaya geçmeye çalışa, hayalleri ve güzel bir yaşamı erteleye erteleye gidip muhtemelen romatizma, kalp ve şekerle boğuşacağımız emeklilik günlerine öteliyoruz.

Peki böyle bir hayat gerçekten yaşamaya değer mi?

Sürekli ayın sonunu getirmeye, sürekli kartın asgarisini ödemeye dayalı bir hayat sırasında manevi olarak mutlu olabilir mi insan?

***

 

is

PEKİ NEDEN BÖYLE BİR HAYAT YAŞIYORUZ?

Son iki yılda hem araştırmalarım, hem tanıştığım çok çeşitli hayat hikayeleri çok farklı bir projeksiyon çizdi bana.

Şunu anladım; hayat insana “az ama garanti bir para” sunuyor. Karşılığında da “Çok ama herkesin de vermekte olduğu bir değerli zamanını” istiyor.

İnsan da nasılsa herkes aynı durumda diye bundan rahatsızlık duymuyor.

Konfor alanı yani günlük 100 lira garanti para da riske girmekten daha kolay geliyor.

***

EVET, BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN?

Peki nasıl olacak?

Öncelikle bu sisteme karşı çıkmanın en doğru yolu bilinçli ve planlı şekilde bu sisteme girmek. Yani “iş hayatına girmeyelim” diye bir öneride bulunmuyorum. Girelim, ama akılcılığımızı kaybetmeden, ne yaptığımızı bilerek girelim, 20’li yaşlarda emeklilik hayalleriyle değil.

Mesela, algılarımız sürekli açık olacak, sürekli yeni fırsatlar kovalayacağız. Fırsat kovalamaktan kastım da biraz daha yüksek maaşlı bir iş olmayacak.

BİR ÖRNEK

Şahit olduğum bir örnekte, çalıştığı şirket ve aldığı maaş kendisine dar gelen bir beyaz yakalı arkadaşım patronuna gidip ona bir öneride bulundu.

Haftada 2 gün geleyim, işleri e-posta ile sürekli takip edeyim, sen de maaşımın yarısını öde.

Patron bu teklifi kabul etti. Arkadaşım geriye kalan 5 gününden bir gününü başka bir şirkete, diğer gününü de diğer bir şirkete “kiraya verdi, yine ilk maaşının yarısı karşılığında.

Danışman gibi çalışmanın avantajıyla patron(ları) artık onu şirketin bir malı gibi görmemeye başladı. Esnek saatlerde gidebilir hale geldi, sabahları eşiyle kahvaltı yapmaya, biraz daha geç kalkmaya, çocuğunu sevmeye fırsatı olmaya başladı.

O da ilginç bir şekilde “Nasılsa önümde uzun bir hafta var, yarın yaparım, sonraki gün yaparım” demeyip “Süre belli, bir tek bugün buradayım” diyerek bütün işlerini hızlıca yapmaya başladı.

Üstüne üstlük birkaç şirketin danışmanlığı onun deneyimine çarpan etkisi yapmaya başladı.Konferans ve eğitimlere davet edilmeye, oralardan da ücretler almaya başladı.

Bu güzel-yoğun hayat onu daha da “önemli” biri haline getirdi. Üç şirketin danışmanı ve bu alanda bir eğitimci olunca haliyle bir dergide yazma teklifi geldi. Kendi alanında TV ekranlarında görünmeye başladı.

Şimdi o ilk tam zamanlı maaşının tam 3.5 katını alıyor.

Ve o maaşı terk edeli sadece 1 yıl oldu.

***

BU ÖRNEK BİR İSTİSNA MI?

Hayır, bu örnek bir istisna değil, bir bakış açısı değişimi, bir farkındalık hikayesi.

O arkadaşım patronuna o ilk teklifini yapmasaydı haftaiçi saat 10’da kahvaltı yaparken klavyesindeki tuşların arasına simit susamı ekmeye devam edecekti.

***

PEKİ YA MAVİ YAKALI?

Diyebilirsiniz ki, hadi o iş e-posta ile ilerleyebiliyordu. Peki ya bilek gücüyle, tezgahta yapılan işler?

İşte bir örnek daha.

Meral isminde bir genç kızın hikayesi, yine yakından tanıdığım bir hikaye.

Bir matbaada çalışan, satış temsilcisi türevi bir iş yapan ama matbaanın bütün iş yükünü üstlenmiş bir genç kız. Gelen siparişleri üretime bildiriyor, siparişini alıyor, faturasını kesiyor, tahsilatını yapıyor.

Yani şirketlerde çalışan yüzbinlerce genç kızdan biri.

Matbaa işi yaptıkları için reklam ajansları da onlara iş yaptırıyor.

Meral işini o kadar titiz, o kadar temiz yapıyor ki reklam ajanslarından birinde ona iş yaptıran kişinin dikkatini çekiyor.

Kendi ajanslarında çalışan, Meral’den 3 kat daha fazla maaş alan kızlardan çok daha tertipli, çalışkan olduğuna kanaat getirip yöneticilerine Meral’den bahsediyor.

Ve yine gerçek olan bir külkedisi masalı daha..

Bugün Türkiye’nin uluslarası ortaklı dev bir ajansının üst düzey yöneticisi Meral.

Kendisini öyle güzel yetiştirmiş ki işe girdikten sonra, yükselmeye de kendisini geliştirmeye de hep devam etmiş.

***

ALTERNATİF İŞLER

Bu hikayeler biraz daha kurumiçi girişimcilik öyküleri.

Peki bir yerde çalışırken oradan ayrılmadan ya da patron teklifinizi kabul etmezse ne yapabilirsiniz?

O zaman da alternatif gelir kaynakları, alternatif iş imkanları var.

Bunlardan biri de Network Marketing.

Kötüye kullanan, sistemi tek taraflı kurgulayan şirketlerden dolayı adı kötü anılsa da uluslararası dev network marketing şirketleri var. Dahası Türkiye’de henüz olmasa da bazı global markalar bazı ülkelerde tüm satışlarını network marketing üzerinden gerçekleştiriyor.

Doğru ve size uygun bir şirketle çalışarak ek gelirler oluşturabilirsiniz.

Ama bu noktada önerim; son paranızla gireceğiniz bir iş olmasın network marketing, çok hızlı para kazanma stresi sizi daha da olumsuz etkiler, başarılı olma potansiyeliniz varsa da olamazsınız.

Eğer yeni bir cep telefonu alacak paranız var da onunla farklı bir şeyler denemek istiyorsanız işte o zaman, tekraren söylüyorum, doğru şirketi araştırarak, ince eleyip sık dokuyarak bulacağınız bir şirkette deneyebilirsiniz.

***

Daha çok örnek var, okuyup da ikna olmazsanız e-posta gönderin, başka örnekleri de bir başka yazıda yazabilirim.

***

Şanlıurfa’da ORTA SALON buluşmaları adında bir konferansa katıldım.

Genç MEMUR-SEN Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Genç BİRLİK Genel Başkanı Ahmet Öznaneci ve Türkiye’nin en genç belediye başkanı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile çok keyifli bir buluşma oldu.

Şanlıurfa parlayan yıldızı olacak güneydoğunun. Buna kalpten inanıyorum. Çünkü her yıl en az 3-4 kez gittiğim Şanlıurfa’da her gidişimde yepyeni gelişmeler görüyorum.

 

haber.star.com.tr yazarı : Ömer Ekinci

Kaynak: http://haber.star.com.tr/yazar/haftada-5-gun-40-saat-tek-maasa-calismak-kaderiniz-mi-iste-baska-bir-hayatin-ipuclari/yazi-1111357

İncir.com iflas etti

İncir.com  İflas Etti!

incir-logoSosyal e-ticaret platformu incir.com iflas etti. Binlerce girişimcisi olan incir.com girişimi, iflas açıklamasıyla herkesi üzdü.

 

 

 

sonmail

 

 

 

ÜYE OL!

Giriş Yap