BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

BİOBELLİNDA YÖNETİMİNE ÖNERİLER

Hazırlayan üye Hasan Başar

1-Özellikle başlangıç düzeyindeki üyelerin ekonomik sorunları nedeniyle bazı aylarda ürün çekememe durumları olabilir. Normalde bu durumda üyelerin altında biriken primler o ay aktif olan üst sponsora gidiyor.Bu durumu hakkaniyetsiz bir yaklaşım olarak görüyorum.

Konuyla ilgili şöyle bir önerim var:

a-Altta biriken primler en azından bir paketlik ürünü (yaklaşık 150 TL)karşılıyorsa kişinin talebi halinde istediği ürünler prim karşılığı bu üyeye gönderilmelidir.

b-Ürünün yarı primi üyeye yarı primi üst sponsora ödenmelidir. En azından şirket aktif olmadığı halde üyeye prim ödeyerek ona maddi ve manevi katkı sağlamış olur. Bu durum üyeyi firmaya ve ekibine aktif katkı için motive eder.

c-Biobellinda üyeleri bünyesinde oluşturulacak DAYANIŞMA FONU için kaynak oluşturulabilir. Bu durumda aktif olamayan üyenin o ayki tahakkuk eden primi üçe bölünür. Üçte biri üyeye,üçte bir aktif olup kendisine en yakın olan üst sponsora,üçte biri de BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONUNA aktarılır.

2-BİOBELLİNDA DAYANIŞMA FONU: Türkiye olarak Osmanlı gibi bir vakıf kültürün mirasçısı olan bir millet olduğumuz halde son 20-30 yıldan beri kapitalist kültürün etkisiyle paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu kaybettik. Kısmen de olsa Ramazan ayında yardım olarak Zekat ve fitreler toplanıp dağıtılsa dahi bu süreç toplumda fakirliğin ortadan kalkmasına ve yardımların yerine ulaşmasına yeterli olmamaktadır.

Biobellinde üyeleri olarak bizler bir çatı altına ortak hedeflerde yürüyen bir girişimcilik ailesi olduğumuzu düşünebiliriz. Etik değerlere bağlı ve milli amaçlarla üretim yapan bir firmanın ürünlerinin satışı, tanıtımı ve dağıtımından kazandıklarımız manevi ve sosyal bir görev olarak paylaşabilmeliyiz. Bu İslam dininin Kutsal Kitabı Kuran da geçen bir ilahi emirdir.

Öncelikli olarak biobellinda üyelerinin ölüm,doğum,askerlik,evlenme,hastalık,eğitim,kitap basımı, biobellinda irtibat bürosu kurmanın yatırım ve işletmesi,…gibi yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda değerlendirilebilecek bir yardım havuzu oluşturulabilir.

Bunun kurulumu veya işletilmesi dernek veya vakıf şeklinde olabileceği gibi şirket bünyesinde bir alt birim olarak da bir oluşum sağlanabilir.

Yardımların başvuru, değerlendirme ve onaylanma süreçleri hakkında tüm üyeleri açık şeffaf ve adil bir düzenleme oluşturulmalıdır. Üyelerden kesilen ve üyelerin doğrudan gönderdiği yardımların kendilerin verilecek takip kodlarıyla hangi süreçlerden geçip hangi ama için kullanıldığının izlenebilirliği sağlanmalıdır.

Üyelere yönelik yardımlarda yönetim kurulunun kararı tek başına yeterlidir. Ancak üyelerin dışına yardım yapılacaksa bu onay sürecine üyelerin elektronik ortamda yapılacak sms oylaması ile dahil olmaları sağlanabilir. Mesela bir camiye yardım yapılacaksa gerekçesi, yardımın hangi amaçla kullanılacağı, yardımın miktarı belirtilerek belirlenen bir tarih ve saatte elektronik oylamaya karar verilir. üyelerin %51 inin onayını alan yardım ilgili konu için ilgili yere gönderilir.

Biobellinda Dayanışma Fonu Kaynakları:

a-Üyelerin bağışları, b-Aktif olamayan üyelerden gelen kısmi primler,c-İsteğe bağlı olarak üyelerin sipariş faturalarına yansıyan küsuratlar.

3-Biobellinda üyelerinin sipariş ettiği ürünlerin kapakları biriktirilerek belli limitlere geldiğinde şirketin fabrika adresine gönderilmelidir. Gönderen kişi üye numarasını ve gerekli üyelik bilgileri gönderide belirtmelidir. Fabrikanın gönderileri alan görevlisi gönderilen boş kutuların mali değerini hesaplayarak tahakkuk eden bedeli ve üyenin numarasını elektronik ortamda şirket muhasebesine iletir. Şirket muhasebesinde hesaplan tutar üyenin alacağı prime eklenir.

4-Biobellinda ekip oluşumunda ikili sisteme geçmelidir. Çünkü mevcut sistem üyeye altına doğrudan 6-7 üye kayıt ederek alt ekiplerinin altına üye kaydetmeyi sonraya bırakmak suretiyle ekip oluşumunu ve ekip motivasyonunu zorlaştırmaktadır.

İkili sisteme geçildiğinde üye lider veya lider adayı üyelerini motive etmek için sağ dış koluna yazar.Pasif kalacak veya zayıf üyelerini ise sol iç koluna yazar.Kendisi ve sağ dış koldan bağlı olduğu üst sponsorlar sürekli sağ dış kola güçlü üyeleri kayıt ederek ekibi hızlı büyütürler.

İkili sistemlerde üyenin kazanması için üyenin kendisinin ve üyenin sağ ve solundaki iki üyenin o ay aktif olması şartı aranır.

Yukarıda birinci maddede anlatılan sistem uygulandığında aktif olmayan üyelerinde kısmi prim alması sağlanarak ekip motivasyonu ve ekibin sürekliliği sağlanır. Böyle bir sistem hayata geçerse Türkiye ve dünyadaki ağ yapılanmalarına bir model olacaktır inşallah.

Mevcut yapılanmadan ikili yapılanmaya nasıl geçileceği bir soru veya sorun olarak gündeme gelecektir.

Bu durumu aşmak için istisna durumları hariç şöyle bir önerim vardır:

Her üyenin altındaki ekiplerden kademeler bazında en başarılı ve aktif olanı sağ dış seribaşı üye yapılır. Bu şekilde en başarı üç üye sağ dış sıraya alt alta sıralanırlar. Diğer üyeler ise sol iç kola başarı(puan ve aktiflik)sırasına göre sıralanır. Aynı süreç alt yatay kademeler içinde uygulanır.

Bu sıralamada istisna olarak bazı üyeler mevcut sponsor üye ilişkilerinde satışla ilgili yaşanan sorunlar, hukuki ve ailevi (belgelenebilir)sorunlara dayalı olarak sponsor değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu durumlarda üyenin, mevcut üst sponsorun ve üyenin geçmek istediği sponsorun dilekçeler(varsa belgeleri eklenerek)şirket yönetimine arz edilir. Şirket yönetimi kararı ile gereken değişiklik yapılır. Şirket talebi uygun görmez ise gerekçesini belirterek itiraz halinde yetkili ve görevli mahkemeyi belirtmek kaydı ile kararı üyeye ve ilgili sponsorlara tebliğ eder.

İkinci istisnai durumda ekibe çok sonraları girdiği halde olağanüstü başarılar ve kazançlar elde eden üyelerin alt sıralarda kalması hakkaniyetsiz bir durumdur.

Bu yeniden yapılanma vesilesi ile çok başarılı üyelere başarı puanlarına göre yönetim kurulu kararı ile üst basamaklarda yer alma fırsatı sağlanabilir. Ancak bu şekilde geçiş yapacak olan üyelerle ve belirli gelir seviyesini yakalamış tüm üst basamak üyelerine haftalık primlerinin %5 ini Dayanışma Fonuna aktaracakları belgesi yazılı ve imzalı olarak istenir.

5-Helal üretim ve helal kazanç amacı doğrultusunda parfümlerinin tamamı alkolsüz olmalıdır ve kolonyalar üretimden kaldırılmalıdır. Kolonyaların yerine alkolsüz ve doğal gülsuyu üretimine geçilmelidir.

6-Boş kutu ve ürün kataloğu ve sistem tanıtım kitapçığına ücreti kadar puan verilmelidir.

7-Ülkemiz insanlarının temel ihtiyaç maddesi temizlik ve kozmetikten önce gıdadır. Helal, yeterli ve dengeli gıda temini de toplumumuzun sağlığı ve maneviyatı için çok önemlidir. Bu hususta devletimizin ciddi ihmalkarlığı olsa da küçük de olsa organik ve helal üretim yapan merkezler vardır. Şirketimiz bu merkezlerle irtibata geçerek bu sağlıklı, doğal ve helal ürünlerin sertifikaları belgelenmek şartıyla doğrudan satış sistemine eklenmesini sağlayabilir.

8-Küçük esnaf olarak sadece temizlik ve kozmetik ürünü satan dükkanlar ile küçük cirolu bakkallar ve marketlerin daha yüksek kar marjları ile doğrudan satış sistemine dahil olmaları sağlanmalıdır. Böylelikle bu işyerini sisteme katan üyenin yakın çevresindeki kişilerin kargo ücreti ödemeden doğrudan ürün temini imkanı elde etmeleri sağlanabilir. Ayrıca bu KOBİ lerin öngörülen kazançları sağlamaları sonrasında küçük ölçekli seminerlerin finansmanını sağlaması sağlanabilir.Bu durumda yapılacak tanıtım seminerinde KOBİ üyenin çekmiş olduğu ürünlerin konuklara satılması şartı getirili

r.

9-Primler aylık değil haftalık olarak Cuma günü saat 14 00 te dağıtılmalıdır.Bu zaman tercihinin sebebi, Cuma gününün manevi değeri ve Cuma namazı sonrası bereketi ile ilgidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*